Aanvullende privacy-informatie voor inwoners van de EU, EER of het VK

Bent u gevestigd in de EU, EER of het VK, dan verleent de AVG u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

  • Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de persoonlijke informatie die we over u hebben.
  • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
  • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Het recht van beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
  • Het recht op gegevensportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
  • Het recht om toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken waar wij op grond van uw toestemming uw persoonlijke gegevens konden verwerken.

Wettelijke basis voor verwerking

Als u zich in de EER bevindt of in een rechtsgebied dat een vergelijkbare wettelijke basis voor verwerking vereist, hangt onze wettelijke basis voor het in deze verklaring beschreven verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie af van de persoonlijke informatie die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken omdat:

  • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en Ecolab;
  • U ons toestemming hebt gegeven om dit te doen (in toepasselijke rechtsgebieden);
  • de verwerking in ons legitieme belang als beheerder is wanneer uw rechten niet boven dat legitieme belang gaan;
  • Ecolab zich moet houden aan de wet.

In het VK heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner: www.ico.org.uk

In de EU heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Om uw lokale autoriteit te vinden, kunt u de lijst op de website van de European Data Protection Board raadplegen: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met dataprivacy@ecolab.com.