Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen (VIB / MSDS) geven informatie over een stof of mengsel voor het beheer van chemische stoffen op de werkplek. Niet alle veiligheidsinformatiebladen van Nalco Water zijn online beschikbaar. 

Als er zich een ongeval, lekkage of andere chemische noodsituatie voordoet, neem dan contact op met de betreffende lokale contactpersoon voor noodgevallen.

VIB/MVIB van Ecolab

De veiligheidsinformatiebladen van Ecolab voor alle landen zijn online beschikbaar. Bezoek de VIB/MVIB-portal van Ecolab om deze VIB/MVIB te vinden.

VIB/MVIB Nalco Water

De veiligheidsinformatiebladen van Nalco Water zijn niet online beschikbaar. Klik hieronder om een VIB/MVIB aan te vragen bij de klantenservice van Nalco Water.