Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

© 2023 Ecolab USA Inc. Alle rechten voorbehouden.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233, VS

Ecolab-content

Ecolab USA Inc. beheert deze website ten behoeve van online klanten. Er is aangenomen dat de informatie die te vinden is op www.ecolab.com correct was op het moment dat die informatie werd gepubliceerd voor de online gemeenschap. Ecolab USA Inc. verplicht zich niet de informatie die op deze website verschijnt bij te werken of te corrigeren.

Content van derden

Bepaalde links op deze website leiden online bezoekers naar andere websites buiten www.ecolab.com. Ecolab USA Inc. oefent geen controle uit over de content op deze sites. De links die aan online gebruikers worden verstrekt, dienen puur het gemak en de opname van dergelijke links door Ecolab USA Inc. houdt niet in dat Ecolab USA Inc. deze informatie onderschrijft. Ecolab USA Inc. biedt geen impliciete of expliciete garanties en accepteert geen verantwoordelijkheid in verband met het gebruikt van deze informatie.

Recht op weergave, vermenigvuldiging en verspreiding

Ecolab USA Inc. verleent iedereen het recht om de content die te vinden is op www.ecolab.com weer te geven, te vermenigvuldigen en kopieën te verspreiden. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. De content mag alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden en mag niet worden verkocht of verspreid voor commercieel gewin;
  2. De bovenstaande copyrightverklaring moet worden opgenomen in elke kopie van de publicatie of in elk deel van die publicatie.

Met uitzondering van het bovenstaande wordt geen enkel recht of geen enkele licentie verleend uit hoofde van enig copyright, octrooi of handelsmerk van Ecolab USA Inc. aan enige andere partij.

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden hier.