Visual representation of an interconnected globe

Essentieel waterbeheer voor de datacentersector

De dreigende uitputting van het water is even relevant voor de datacentersector als voor elke andere industrie, misschien zelfs meer.

Iedere dag genereert de wereld meer dan 500 miljoen tweets, 294 miljard e-mails, 65 miljard chatberichten en 5 miljard internetzoekopdrachten. Naar schatting zal de hoeveelheid gegevens in de wereld de komende tien jaar met 50X toenemen, waardoor de opslagbehoefte elk jaar met 40% toeneemt. Deze exponentiële groei, gekoppeld aan de hoeveelheid water die nodig is voor koeling, zal de waterconsumptie in de datacentersector de pan uit doen rijzen.

Nalco Water is de partner in waterbeheer voor datacenters die belang hechten aan duurzaamheid. Onze 360-graden aanpak helpt datacenters hun waterimpact te optimaliseren in elke fase van de levenscyclus van de voorziening.

Markten die we voorzien van producten en diensten

Succesverhalen van klanten

Lees meer over hoe we de uitdagingen oplossen van onze klanten die werken in de sectoren gebouwen, voorzieningen en datacenters.

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Geen verhalen gevonden


Oplossingen voor gebouwen en faciliteiten

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Geen evenementen gevonden