DUURZAME KLIMAATOPLOSSINGEN VERWEZENLIJKEN

Water icon
water, people, nalco water
Energieverbruik, uitstoot en kosten verlagen door slim waterbeheer

Met groene technologieën en slimme oplossingen voor waterbeheer die
aanzienlijke water- en energiebesparing opleveren ondersteunt Ecolab
bedrijven die klimaatverandering bestrijden door ze te helpen de uitstoot te verlagen
en efficiënter en duurzamer te werken.

KLIMAATEXPERTISE

ADM Photo Shoot for 2018 CSR
Programma's voor waterbeheer

Bescherm uw bedrijf tegen problemen met de waterkwaliteit om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren, te zorgen voor gasttevredenheid en duurzaam werken te stimuleren.

Men Analyzing CIP Information
Clean-in-place tests en zekerheid

Gebruik praktisch toepasbare gegevens en corrigerende aanbevelingen om de productkwaliteit te verbeteren, de energiebesparing te verhogen en de bedrijfskosten te verlagen.

Prestatiecontrole

Verkrijg een uniek inzicht in de cruciale prestaties van uw bedrijfsmiddelen, zodat u de betrouwbaarheid en winstgevendheid van uw productie en bedrijfsmiddelen over de gehele linie aanzienlijk kunt verbeteren.

A picture of the Ecolab Global Intelligence Center (EGIC) in Pune, India
Systeemcontrole

Het Ecolab Global Intelligence Center monitort watersystemen 24-7 en zorgt ervoor dat het hoogste niveau van deskundigheid altijd aanwezig is om de systemen van klanten te bewaken en te beschermen.

Ons doel is om klanten te helpen klimaatneutraal te worden in 2030 door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 6 miljoen metrische ton, en zo bijna 10 miljoen aan vervuilinggerelateerde ziektegevallen te voorkomen.

ONZE KLIMAATIMPACT

INNOVATIEVE PROGRAMMA'S EN OPLOSSINGEN

No featured Solution pages were found

INZICHTEN VAN ONZE KLIMAATEXPERTS

Boat in glacial waters
Laten we water hoofdstuk 1 van het klimaatverhaal maken

In het klimaatakkoord van Parijs wordt water niet genoemd, maar klimaatverandering en waterschaarste zijn twee mondiale problemen die nauw met elkaar verbonden zijn 

ONZE EXPERTISE IN ACTIE

Uitstoot vermindern door slim water- en energieverbruik

No Events found

HULPMIDDELEN EN TOEZEGGINGEN

Impact that Matters product sustainability image
2030 Impact Goals
Water Resilience Coalition image
Water Resilience Coalition