Jane Forbes

Jane Forbes

KWALIFICATIES:

  • Farmaceutisch microbioloog
  • 18+ jaar ervaring in contamination control voor geclassificeerde cleanrooms
  • IRCA-geaccrediteerde GMP-auditor
  • Vakspecialist op het gebied van protocollen voor de effectiviteit van desinfecterende middelen, steriliteits- en kwaliteitsborging

Jane Forbes
European Technical Consultant

Jane heeft meer dan 18 jaar werkervaring als farmaceutische microbioloog in de farmaceutische en biotechnologische industrie. Ze heeft ervaring met het werken in geclassificeerde cleanrooms bij de productie van een reeks farmaceutische producten waaronder vaccins, in bulk vervaardigde producten en biologische geneesmiddelen.

Jane heeft verschillende functies vervuld in de microbiologie en heeft diepgaande kennis van microbiologische methoden en equipment waaronder: milieubewaking, endotoxinetesten, mediavoorbereiding, kweekbeheer, identificatie van organismen door DNA-sequencing, steriliteit, testen op biologische belasting en testen van werkzaamheid van desinfecterende middelen. Jane was onder meer verantwoordelijk voor de methodeontwikkeling voor een internationale contractfabrikant en de ontwikkeling van nieuwe methoden voor kwaliteitscontrole voor producten van klanten, waaronder ook de installatie en validatie van geavanceerde GMP-equipment.

Jane is als technisch specialist lid van het wereldwijde validatieteam voor Ecolab Life Sciences. In deze rol als industrie-expert biedt Jane ondersteuning en begeleiding voor best practices op het gebied van contamination control in een GMP-omgeving. Daarnaast zorgt Jane voor het projectmanagement voor onderzoeken naar de effectiviteit van desinfecterende middelen. Dit houdt in het beoordelen van validatieprotocollen, testmethoden en -resultaten om te waarborgen dat ze voldoen aan de wettelijke verwachtingen, contacten onderhouden met externe contractlaboratoria en het verstrekken van wetenschappelijke onderbouwing voor validatiewerkzaamheden die moeten worden goedgekeurd via wijzigingsbeheerprocessen bij klanten.