Aanvullende privacy-informatie voor inwoners van de EU, EER of het VK

Als u een opmerking, vraag of klacht heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, hopen wij dat u contact met ons opneemt zoals hierin beschreven, zodat wij de kwestie kunnen oplossen. Bent u gevestigd in een van de volgende rechtsgebieden, dan kunt u een klacht over de verwerking van uw persoonlijke gegevens indienen bij de toepasselijke regelgevende instantie.

De volgende links kunnen u helpen bij het vinden van de juiste instantie:

In Zwitserland heeft u het recht om contact op te nemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)

FDPIC

 

In Zuid-Afrika heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de informatieregelgever: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html

In Brazilië heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit (ANPD)

 

In Argentinië heeft u het recht om contact op te nemen met het nationaal directoraat voor de bescherming van persoonsgegevens

PDP

In Canada heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het kantoor van de Privacy Commissioner in Canada:

Office of the Privacy Commissioner in Canada

In Japan heeft u het recht om contact op te nemen met de commissie bescherming persoonlijke informatie.

https://www.ppc.go.jp/en/

In Australië heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissioner

Australian Information Commissioner

In Nieuw-Zeeland kunt u contact opnemen met het kantoor van de Privacy Commissioner

www.privacy.org.nz