Engineers consulting. Nalco Water Power Plant photoshoot

Onze bedrijfstakken

Wereldwijd richten diverse ondernemingen zich tot ons om ze oplossingen en services op maat te leveren. Met behulp van innovatieve water-, hygiëne- en procestechnologieën en services helpen we onze klanten om operationele kosten te verminderen, de productkwaliteit te verbeteren, de winstmarge te verhogen en natuurlijke bronnen te behouden.

Nalco Water - Wie wij zijn

Nalco Water, een bedrijf van Ecolab en wereldleider op het gebied van oplossingen voor water- en procesbeheer, werkt samen met klanten in allerlei sectoren om hen te helpen bij het behalen van hun specifieke duurzaamheids- en zakelijke doelstellingen Met een aanwezigheid op meer dan 100.000 klantenlocaties bieden onze oplossingen een combinatie van chemische verbindingen,, digitale innovatie en uitgebreide expertise waarmee de impact op water en klimaat wordt geminimaliseerd bij een maximalisering van resultaten tegen optimale totale kosten. Ons netwerk van meer dan 50.000 verbonden waterprestatiesystemen voedt elk jaar meer dan 90 miljard datapunten, waardoor we onze klanten inzichten, acties en waarde kunnen bieden in hun hele operationele proces. Als Ecolab-bedrijf is het ook onze bedrijfsambitie om de wereld schoner, gezonder en veiliger te maken door te voorzien in en bescherming te bieden voor wat van levensbelang is.