Laura Brennan

Laura Brennan

KWALIFICATIES:

  • Farmaceutisch microbioloog
  • Meer dan 8 jaar ervaring in de farmaceutische industrie
  • IRCA-geaccrediteerde GMP-auditor
  • Bachelor in Microbiologie
  • Eerdere functies bij farmaceutische bedrijven en overheidsorganisaties

Laura Brennan
Global Corporate Account, Scientific Project Manager

Laura heeft eerder gewerkt als farmaceutische microbioloog, waarbij zij zich voornamelijk bezighield met het maken van terminaal gesteriliseerde producten.

Ze heeft ook gewerkt met overheidsorganisaties, waarbij ze controleerde of en ervoor zorgde dat aan de ecologisch-microbiologische normen werd voldaan.

Laura is een Global Corporate Account Scientific Project Manager in het Life Sciences contamination control expertteam van Ecolab. In haar functie is ze verantwoordelijk voor het projectmanagement van validatieprojecten voor wereldwijde farmaceutische bedrijven. Hieronder vallen alle aspecten van parameterselectie, protocolontwikkeling, nauw overleg met geaccrediteerde contractlaboratoria en de ondersteuning van de wereldwijde teams bij de coördinatie van de activiteit. Daarnaast worden lokale vestigingen ondersteund bij technische vragen en documentatie voor de validatie en implementatie. Ze werkt ook nauw samen met wereldwijde klanten op het gebied van specifieke technische projecten en initiatieven om leemtes en problemen bij hun faciliteiten op te lossen of om aangepaste regelgeving door te voeren.

Laura is verantwoordelijk voor scheikundige projecten binnen Ecolab en gezamenlijke technische projecten met externe partners. Ze geeft regelmatig presentaties over onderwerpen met betrekking tot contamination control op wereldwijde brancheseminars.