Onze visie op schoon water

Waarom is schoon water belangrijk?

De verwachting is dat de vraag naar zoet water in het komende decennium het aanbod met 40 procent zal overschrijden. Dit oefent een enorme druk uit op bedrijven om de manier waarop watervoorraden worden beheerd te heroverwegen, zowel voor hun eigen bestwil als voor het welzijn van hun klanten en gemeenschappen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, stellen bedrijven over de hele wereld ambitieuze waterbesparingsdoelen. Ecolab helpt hen die doelen te bereiken.

Waterefficiëntie verbeteren

Ecolab helpt klanten meer te doen met minder water door het verbeteren van de verwarming en koeling, industriële verwerking, afvalwaterbehandeling en reinigings- en desinfecteringsprocessen.

Innovatieve watertechnologieën

Ecolab maakt gebruik van innovatieve watertechnologieën, realtime gegevens en monitoring, softwaretools voor waterbeheer, waterbehandelingsservices en chemische verbindingen om klanten te helpen industriële waterbesparingsmaatregelen te implementeren. Maatregelen om het gebruik van zoet water te beperken, water te hergebruiken en recyclen om de bedrijfsefficiëntie te verhogen en de bedrijfskosten te verlagen, water voor te behandelen om te voldoen aan milieunormen voor lozing, water te behandelen voor de volksgezondheid en -veiligheid en om activa te beschermen en hun levensduur te verlengen.

Water Resilience Coalition image
Samenwerken om het water van onze planeet te beschermen

Ter ere van Wereldwaterdag heeft Ecolab zijn lidmaatschap aangekondigd van de nieuwe Water Resilience Coalition, een door de branche aangestuurd initiatief van het CEO Watermandaat van Global Compact van de Verenigde Naties. De Coalition heeft tot doel de internationale waterschaarste hoog op de agenda van bedrijven te zetten en de wereldwijde zoetwaterbronnen in stand te houden door collectieve actie in bekkens met waterschaarste en ambitieuze, meetbare beloftes.

De aangesloten bedrijven verbinden zich tot een waterbestendigheidsbelofte en zullen samenwerken om doelen te bereiken die zijn gericht op: 

  • Een netto positieve impact op water
  • Waterbestendige waardeketens
  • Het verhogen van het ambitieniveau van waterbestendigheid door middel van publieke en zakelijke contacten

Succesverhalen over waterbehandeling

Ontdek hoe Ecolab samenwerkt met klanten bij het beheer van schoonwater om zoet water te besparen, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen.

No customer success stories were found.

Innovaties op het gebied van water

Lees meer over onze watertechnologieën en -innovaties die u kunnen helpen uw doelstellingen op het gebied van schoon water te verwezenlijken.

No featured programs were found.

Waterbronnen

Ecolab is toonaangevend in schoon waterbeheer met tools, hulpbronnen en experst die u kunnen helpen water te besparen en de waterkwaliteit te optimaliseren.

WRMdotcomfeature
Water Risk Monetizer

De Water Risk Monetizer biedt bruikbare informatie om bedrijven te helpen watergerelateerde risico's te begrijpen en de risico's in financiële termen te kwantificeren.

Emilio Tentuta, VP corporate sustainability, water resource expert
Waterexperts

Onze waterexperts helpen bij het ontwikkelen van oplossingen voor veiligheid en succes in al onze bedrijven, en bereiken daarbij klanten wereldwijd.

eROIpng01
Exponentiële waarde

Onze oplossingen helpen klanten ambitieuze bedrijfs- en milieudoelen te bereiken. Blijvende verandering wordt versneld wanneer de economische en milieuvoordelen op één lijn liggen.

Legionella Risk
Beheersing van het risico op legionella

Water is niet steriel. Het kan bacteriën bevatten zoals legionella, die kunnen leiden tot ernstige ziekten en zelfs de dood. Recente uitbraken hebben ons geleerd dat legionella niet specifiek is voor een bepaald geografisch gebied en dat geen enkele industrie immuun is voor uitbraken.

Water University by Nalco Water, logo
Water University

Nalco Water heeft een uitgebreid programma met een reeks educatieve hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder eLearning en praktische training van operators in een nieuwe, high-tech leeromgeving op onze Naperville-campus.

Smart Water Navigator logo water conservation goals
Smart Water Navigator

Veel bedrijven hebben doelstellingen om het waterverbruik te verlagen, maar hoe die te behalen is voor de meesten een vraag. De Smart Water Navigator van Ecolab is een handige online tool die daar per bedrijfslocatie een oplossing voor biedt.

Video's over water

Bekijk video's die laten zien dat Ecolab belang hecht aan toegang tot schoon water.

Schoon water voor de toekomstige generaties

Bekijk John Holden in de in Amerika nationaal gesyndiceerde serie 'Earth' op Discovery Channel en zijn bezoek aan Naperville, Illinois, om te onderzoeken hoe Nalco Water het water op onze planeet helpt te besparen.

Ecolab-waarden in actie

Voor de meeste studenten bestaan schoolbenodigdheden uit een rugzak, enkele potloden en een paar schriften. Op een school in Cebu, Filippijnen, moeten alle studenten elke dag een liter water meenemen naar school. Jimmy Espos, een ingenieur bij Nalco Water, vond dat toegang tot water niet iets was waar studenten zich zorgen over moesten maken, dus bedacht hij een oplossing.

Waterbesparingsdoelstellingen

Ecolab's commitment aan schoon water-besparing houdt ook in dat wij ambitieuze doelen stellen.

Water Footprint
Onze eigen water-impact verkleinen

We streven ernaar het gebruik van water in onze eigen activiteiten te beperken. We hebben miljoenen liters water bespaard in onze faciliteiten door een innovatief programma te implementeren dat is ontworpen om water, energie en afvalwater te besparen en de levensduur van apparatuur te verlengen.

Oplossingen voor water

Ontdek hoe Ecolab innovatieve oplossingen voor waterbeheer biedt om klanten te helpen water te besparen. Dit met het oog op verhoging van de bedrijfsefficiëntie, beperking van de operationele kosten, verlaging van de impact op het milieu, bescherming van de volksgezondheid- en veiligheid, en verlenging van de levensduur van apparatuur.

No featured solutions were found.