COSA™ CIP 96

COSA™ CIP 96

COSA™ CIP 96 van Ecolab is een hoogalkalische, oppervlakteactieve reiniger, met een sekwestratiemiddel voor gebruik in farmaceutische clean-in-placeverwerkingsapparatuur (CIP), zoals leidingmixers, wervelbedden, tanks en opslagvaten.

Eigenschappen en voordelen

  • Formule zonder oppervlakteactieve stoffen om gemakkelijk te spoelen.
  • De chemische concentratie kan worden gedoseerd en gecontroleerd met behulp van geleidbaarheid.
  • Met de toevoeging van reinigingsboosters in het COSA™-assortiment is COSA™ CIP 96 geschikt voor het reinigen van productlijnen met vet- en gelresten.
  • Ondersteund door een compleet validatiepakket met technieken voor de bepaling van aanvaardbare residugehalten en analysemethoden voor de kwantificering van residuen.