COSA™ CIP 92

COSA™ CIP 92

Alkalische oppervlakteactieve reinigingsmiddelen van Ecolab voor het verwijderen van emulsie- en vethoudende resten in farmaceutische clean-in-place-verwerkingsapparatuur (CIP), waaronder leidingen, mixers, wervelbedden, tanks en opslagvaten.

Eigenschappen en voordelen

  • Uitstekende verwijdering van organische bodems zoals vet, olie, olie-in-wateremulsies en water-in-olie-emulsies.
  • Geschikt voor het reinigen van Carbopol® en soortgelijke polymere materialen.
  • Ondersteund door een compleet validatiepakket met technieken voor de bepaling van aanvaardbare residugehalten en analysemethoden voor de kwantificering van residuen.