Laten we water hoofdstuk 1 van het klimaatverhaal maken

Boat in glacial waters

Wist u dat in het Klimaatakkoord van Parijs water helemaal niet wordt genoemd? Het is echt zo. En dat is vreemd, want klimaatverandering en waterschaarste zijn twee mondiale problemen die nauw met elkaar verbonden zijn.

Hoewel de uitstoot van broeikasgassen bijdraagt aan klimaatveranderingen, worden de effecten grotendeels uitgedrukt in water. Of het nu de stijging van de zeespiegel is, droogte, overmatige regenval of krimpende gletsjers - het gaat allemaal om een gebrek of een overschot aan water, en altijd op plekken waar dat het minst handig is.

Maar de manier waarop we vandaag de dag water gebruiken draagt ook bij aan klimaatverandering. Water is van cruciaal belang voor alles wat we ondernemen in de wereldeconomie. We moeten voedsel verbouwen, energie opwekken en de bedrijfstakken draaiende houden die de producten maken die we iedere dag consumeren. Het probleem is: water is zwaar. Om het te gebruiken, moet je het oppompen, verwarmen, koelen en behandelen. Daar is energie voor nodig en door energie te verbruiken wordt meer broeikasgas uitgestoten.

Dat is waarom water hoofdstuk 1 van het klimaatverhaal zou moeten zijn. En waarom het goed is dat water eindelijk een prominentere plaats begint in te nemen in de mondiale klimaatdiscussie.

Gisteren, tijdens de Klimaatweek van de VN in New York, werd er een nieuwe onafhankelijke Global Commission on Adaption geïntroduceerd onder leiding van voormalig secretaris-generaal Ban Ki-Moon, Microsoft-oprichter Bill Gates en CEO van de Wereldbank Kristalina Georgieva. Een van de aandachtsgebieden van deze commissie is water. Dat is goed nieuws, maar het is niet genoeg.

Volgens de toekomstverwachtingen van de VN staat ons tegen 2030 een watertekort van 40% te wachten als de wereld in het huidige tempo doorgaat met water te gebruiken. Op dit moment wonen er al twee miljard mensen in gebieden met waterproblemen. Dat aantal zal naar verwachting toenemen. Meer dan 800 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot gewoon drinkwater.

Bedrijven verbruiken 40 tot bijna 60% van al het water dat wordt verbruikt in ontwikkelde gebieden. Wanneer ontwikkelingslanden steeds rijker worden, vertonen hun gebruikspatronen dezelfde trend. Dat houdt in dat het gewoonweg onmogelijk is om waterschaarste op te lossen zonder het bedrijfsleven daarin te betrekken - en dat wij als zakelijke leiders onze gezamenlijke invloed moeten uitoefenen om ons te laten horen en water hoog op de agenda te plaatsen.

En wat nog belangrijker is, we moeten het goede voorbeeld geven. Als we onze koppen bij elkaar steken, kunnen we ons gezamenlijke waterverbruik verminderen, onze koolstofuitstoot evenredig verlagen, een wereldeconomie opbouwen die meer klimaat- en waterbestendig is en mondiale wateronrechtvaardigheid beginnen op te lossen. 

Het merendeel van de technologie die we daarvoor nodig hebben is al beschikbaar. Zelfs als we niets nieuws uitvinden (wat onwaarschijnlijk is), hebben we al slimme sensoren, geavanceerde analysemogelijkheden en op de natuur gebaseerde oplossingen om waterverbruik te beperken en water te hergebruiken en recyclen als nooit tevoren.

Dat is niet alleen het juiste om te doen, het is zakelijk gezien ook heel verstandig. Wie water bespaart, bespaart geld, omdat het de efficiëntie verhoogt en de energiekosten verlaagt. Als het om water draait, komen het winstmotief en het algemene goed samen.

We hebben een unieke kans om een positieve transformatie op gang te brengen. Waar wachten we nog op?

Over de auteur

Doug Baker headshot

Douglas Baker

Voorzitter

Gerelateerde artikelen