Het Ecolab Patient Room Program laat uw medewerkers slimmer, niet harder, werken.

Het voorziet u van praktische informatie over het meest effectieve gebruik van onze producten, die de beste zijn in hun klasse. Daarnaast kunt u in onze Customer Portal die 24/7 toegankelijk is zien welke delen van uw instelling goed presteren als het om reinigen gaat, en welke aandacht behoeven. Voor de gebieden die aandacht behoeven ontwikkelen en implementeren onze specialisten trainingen op maat.

In nauwe samenwerking met u kunnen wij de naleving en veiligheid van patiënten verhogen en nosocomiale infecties voorkomen (en dat geldt ook voor de kosten die daarmee gemoeid zijn).

Technologie

TECHNOLOGIE

De juiste producten op de juiste plaats voor de specifieke uitdagingen van uw instelling.
Service

SERVICE

Ecolab-medewerkers bieden niet alleen telefonische ondersteuning. Ze zijn op verschillende plaatsen gevestigd in het land en bieden tijdige, persoonlijke samenwerking, productservice en -training.
Training

OPLEIDING

Wij vergroten de kennis en vaardigheden van uw medewerkers door persoonlijke training, afgestemd op best practices uit de gezondheidszorg, te combineren met online training en visuele hulpmiddelen.
Information

INFORMATIE

Gegevens worden gerapporteerd via dynamische dashboards, om trends te volgen, prestaties te optimaliseren en gedrag te helpen veranderen.
Technologie

EERSTEKLAS TECHNOLOGIE

Op basis van onze beoordeling van uw behoeften op het gebied van oppervlakkenhygiëne, bevelen wij u de optimale combinatie aan van:

 • gebruiksklare desinfecterende doekjes en sprays
 • geconcentreerde desinfectieproducten en doseersystemen
 • hulpmiddelen en accessoires

Door de eindgebruikers (verpleegkundigen, facilityservices of assistenten) en hun specifieke behoeften centraal te stellen in deze aanbeveling optimaliseren wij de balans tussen kosten, gebruikersprioriteiten en gemak.

Service

BETROUWBARE SERVICE

Tot het Ecolab Patient Room Program behoren de verkoop- en service-expertise van Ecolab Healthcare om u te steunen in uw continue infectiepreventie-activiteiten. Regelmatige servicebezoeken vergroten de effectiviteit. Belangrijke service-elementen van ons Patient Room Program zijn:

 • beoordelingen op locatie
 • ontwikkeling van strategie voor oppervlakkenhygiëne
 • protocollen voor hygiënenaleving
 • opleiding, bekendheid en informatiemiddelen
Training

UITGEBREIDE TRAINING

Wij vergroten de kennis en vaardigheden van uw medewerkers door persoonlijke training, afgestemd op best practices uit de gezondheidszorg, te combineren met online training en visuele hulpmiddelen. Werkend vanuit onze uitgebreide set trainingservices en -expertise adviseren wij onze klanten over hun specifieke behoeften gebaseerd op een gedetailleerde beoordeling van de huidige situatie. Om ervoor te zorgen dat de trainingsoplossingen een antwoord bieden op de uitdagingen en specifieke behoeften, gaat de aandacht vooral uit naar:

 • producttraining
 • protocoltraining
 • controletraining
Information

PRAKTISCHE INFORMATIE

Informatie over hoe oppervlakkenhygiëneproducten in uw instelling worden gebruikt en hoe ze optimaal moeten worden gebruikt is cruciaal voor het verbeteren van de hygiënenaleving. De informatie-elementen waar ons programma-aanbod om draait zijn:

 • De gebruiksvriendelijke DAZO fluorescerende gel toont snel en objectief aan dat er is gereinigd.
 • De iOS Encompass-app voor het beoordelen van reinigingsresultaten.
 • De Ecolab Customer Portal die u 24/7 toegang geeft tot reinigingsnaleving voor oppervlakkenhygiëne. Dynamische dashboards verstrekken realtime, praktische reinigingsrapporten. Zo kunt u tijdig veranderingen doorvoeren om te blijven voldoen aan de eisen en de training richten op continue verbetering.
Incidin Oxywipe S

INCIDIN™ OXYWIPE S

Gebruiksklaar sporicide reinigings- en desinfectieproduct met Hi-Speed H2O2, een gepatenteerde oplossing met een brede efficiënte werking.

Het is effectief tegen een groot aantal pathogenen en laat geen actief residu achter. Het product heeft een uitstekende compatibiliteit met materialen en kan daarom worden gebruikt op de meeste oppervlakken in de gezondheidszorg. Gebruiksvriendelijk, omdat het product is verwerkt in doekjes.

MEER


PATIËNTENRESULTATEN VERBETEREN VIA EEN SYSTEMATISCHE AANPAK VAN HYGIËNENALEVING

Wanneer u met ons samenwerkt in het Ecolab Patient Room Program, stemmen wij onze doelstellingen van tevoren af:
Safe environment

EEN VEILIGE OMGEVING REALISEREN VOOR PATIËNT EN ZORGMEDEWERKER

Wij helpen het risico op voorkombare nosocomiale infecties te beperken:

 • door verbeterde reinigingsnaleving;
 • mogelijk gemaakt door praktische informatie; en
 • uitgevoerd via training en service op maat.
Reducing costs

OPERATIONELE EN VOORKOMBARE KOSTEN VERLAGEN

Wij helpen uw uitgaven te verlagen:

 • door verbeterde en gestandaardiseerde bedrijfsefficiëntie;
 • door geoptimaliseerde inzet van arbeid, budget en bedden;
 • door een verlaagd risico op voorkombare en dure nosocomiale infecties.

Het Ecolab Patient Room Program is afgestemd op uw behoeften. De specifieke combinatie van technologie, informatie, service en training levert dan ook het beste resultaat op in uw instelling.


KIES VOOR EEN BEPROEFDE STRATEGIE TEGEN NOSOCOMIALE INFECTIES. BEGIN DOOR VANDAAG NOG EEN BASELINE-BEOORDELING TE PLANNEN.