COSA Foam 40

COSA™ Foam 40

Ecolab COSA™ FOAM 40 is een neutraal product voor handmatige reiniging of als schuimadditief in reinigingsoplossingen met COSA™ clean-in-place (CIP) producten voor farmaceutische verwerkingsapparatuur.

Eigenschappen en voordelen

  • Ondersteund door een compleet validatiepakket met technieken voor de bepaling van aanvaardbare residugehalten en analysemethoden voor de kwantificering van residuen.
  • Actieve schuimeigenschappen.
  • Geschikt voor manuele reiniging en schuimreiniging.