COSA CIP 72

COSA™ CIP 72

COSA™ CIP 72 van Ecolab is een zuurreiniger op basis van organische zuren - vrij van fosfaten, stikstof en oppervlakteactieve stoffen voor de verwijdering van mineralen en in zuur oplosbare residuen. Geschikt voor farmaceutische clean-in-placeverwerkingsapparatuur (CIP), inclusief leidingmixers, wervelbedden, tanks en opslagvaten.

Eigenschappen en voordelen

  • Uitstekende verwijdering van anorganische vervuiling.
  • Vrij van fosfaten, stikstof en oppervlakteactieve stoffen.
  • Hulp bij het spoelen van oppervlakteactieve stoffen en alkalische middelen bij gebruik na een alkalische wasbeurt.
  • Ondersteund door een compleet validatiepakket met technieken voor de bepaling van aanvaardbare residugehalten en analysemethoden voor de kwantificering van residuen.