Overdrachtsdesinfectie

PRESENTIE: Madison Hoal, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Live webinar

In deze presentatie wordt ingegaan op de regionale verschillen in de definitie van sporiciden, en op de verwachtingen van regelgevende instanties inzake materiaaloverdracht, de overwegingen bij de keuze van een sporicide en nieuwe innovaties op het gebied van materiaaloverdracht.

Ecolab Customer Training Icon

Evenementinformatie

Materiaaloverdracht is een essentieel onderdeel van een robuuste strategie voor contamination control. Van oudsher werden voor dit doel producten op alcoholbasis gebruikt omdat zij een goede bactericide en fungicide werking hebben, geen residuen achterlaten op oppervlakken, snel drogen en een korte contacttijd hebben. De regelgevende instanties werken er echter naartoe een sporicide in het materiaaloverdrachtsproces op te nemen. Veel sporiciden worden geassocieerd met bedrijfsrisico's, materiaalincompatibiliteit, lange droogtijden en lange contacttijden. Het middel dat wordt gebruikt moet daarom zorgvuldig worden geselecteerd. In deze presentatie wordt ingegaan op de regionale verschillen in de definitie van sporiciden, en op de verwachtingen van regelgevende instanties inzake materiaaloverdracht, de overwegingen bij de keuze van een sporicide en nieuwe innovaties op het gebied van materiaaloverdracht.

_

Meer geplande evenementen

Er zijn geen andere geplande evenementen gevonden.