Nu of nooit: bedrijven, klimaatdoelstellingen en een duurzamere toekomst stimuleren

Ecolab ondersteunt gedetailleerde rapportage over het klimaat om het gat tussen zeggen en doen te dichten.

nature, world water day 2020, water, climate, nature, environment, world water day, WWD 2020

Aangezien de temperaturen wereldwijd blijven stijgen en toonaangevende partijen zoals de IPCC zeggen dat het 'nu of nooit' is voor klimaatactie, weten bedrijven overal ter wereld dat de keuzes die ze vandaag maken een blijvend effect zullen hebben op onze gedeelde toekomst.

Om de meest desastreuze effecten van stijgende temperaturen wereldwijd in te perken, riepen de  Verenigde Naties in 2019 op tot een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 7,6% per jaar. Maar de temperaturen en uitstoot blijven zich nu nog steeds ontwikkelen in de verkeerde richting. Ondanks grootse klimaattoezeggingen rapporteerde het International Energy Agency vorig jaar een historische stijging van 6% in wereldwijde energiegerelateerde koolstofuitstoot ten opzichte van het door de pandemie getroffen 2020.

Zelfs terwijl de industrie vooruitgang boekt ten aanzien van gedetailleerde klimaat- en netto-nultoezeggingen, zien we dat consumenten, werknemers en investeerders zich sceptisch uitlaten over de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden. Aangezien de 'Say-Do Gap' steeds vaker wordt genoemd, weten bedrijven dat ze resultaten moeten boeken omdat ze anders geconfronteerd zullen worden met moeilijke vragen van hun belangrijkste gemeenschappen.

Als ik spreek met leiders wereldwijd die duurzaamheid nastreven, blijkt dat velen een consistentere openbaarmaking van emissies willen, vergelijkbaar met het voorstel van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Dit is een belangrijke reden waarom Ecolab de noodzaak voor een rapportagekader ondersteunt, zoals de voorgesteld SEC climate rule. Hoewel wij het niet eens zijn met bepaalde elementen van het huidige voorstel, zoals de definities en het tijdschema, zijn wij van mening dat een meer gedetailleerde rapportage tot meer transparantie, concrete actieplannen en positieve resultaten voor de planeet zal leiden. Wij zijn van mening dat ondernemingen de regeling moeten verwelkomen als een kans om constructief deel te nemen aan de al lang noodzakelijke gesprekken over klimaatrapportage.

Ecolab rapporteert al sinds 2008 openbaar over haar klimaatimpact en onze huidige rapportage komt grotendeels overeen met de door het SEC voorgestelde vereisten. Dit is een direct gevolg van onze wens om ons te concentreren op de juiste dingen en deze te meten, en wij staan klaar om onze klanten op een soortgelijke reis te helpen. Ons recentste Duurzaamheidsverslag laat zien dat we onze doelen voor 2021 hebben overtroffen en dat we op koers blijven om onze ambitieuze impactdoelen voor 2030 te behalen. Het laat ook zien dat bedrijven goede financiële resultaten kunnen realiseren zonder in te leveren op duurzaamheid.

Voor elke zinvolle inspanning om klimaatverandering tegen te gaan, zullen bedrijven zich moeten richten op een bijzonder belangrijke hulpbron - water. In 2012 waarschuwden de Verenigde Naties dat zonder doelgerichte verandering de kloof tussen wateraanbod en -vraag volgens de prognoses 40% zou zijn in 2030. Maar ondanks de wijdverbreide inspanningen gericht op waterveiligheid, voorspelt het World Resource Institute nu een nog groter tekort van 56%. We weten dat wereldwijd watergebruik, -opslag en -distributie voor 10% bijdraagt aan de wereldwijde broeikasgassen, en dat 150 bedrijven een directe invloed kunnen hebben op een derde van het zoetwatergebruik in de wereld. Dat is waarom het belangrijker is dan ooit dat bedrijven hun toezeggingen omzetten in daadwerkelijke acties en resultaten.

Vorig jaar hebben we in samenwerking met onze klanten 215 miljard gallon water - genoeg drinkwater voor 734 miljoen mensen - helpen te besparen en 3,6 miljoen ton aan broeikasgassen weten te vermijden. Deze resultaten werden bereikt terwijl de zogenaamde 'groene premie' werd vermeden en zonder extra nettokosten. Deze bedrijven maakten gebruik van praktische oplossingen om efficiënter te werken, water- en energiegebruik te verlagen en groei te versnellen. Door bredere samenwerking door bedrijven, het delen van informatie en nieuwe mechanismen voor verantwoording, kunnen deze resultaten bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Als we de klimaatverandering echt willen aanpakken, moeten de bedrijven, de investeerders en de consumenten weten waar ze aan toe zijn. Wij zijn van mening dat een grotere verantwoordingsplicht de nodige stimulans en dynamiek zal creëren voor bedrijven om hun duurzaamheids- en bedrijfsdoelstellingen te bereiken. En als het echt nu of nooit is, dan doen wij een beroep op het bedrijfsleven om maatregelen te steunen die vertrouwen wekken, actieplannen van informatie voorzien en tastbare resultaten aanmoedigen die de 'Say-Do Gap' dichten. Nu is het tijd voor collectieve actie - voor het te laat is. 

Over de auteur

Christophe Beck

Christophe Beck

President en CEO

Gerelateerde artikelen