Oude schoonmaaktrends leren achterlaten voor nieuwe kansen​​​​​​​ 

Gewoonlijk wordt bij initiatieven om innovatie op gereglementeerde markten te stimuleren geen rekening gehouden met innovaties op het gebied van reiniging en ontsmetting.  In werkelijkheid zijn reiniging en ontsmetting vaak geen aandachtspunt voor verbetering, zodat verouderde methoden onnodig beslag leggen op de middelen.

Bioquell Qube - Hydrogen Peroxide Vapor isolator

Er zijn drie gebieden waar de technologie vooruitgang heeft geboekt, met een aanzienlijke potentiële invloed op de reinigings- en ontsmettingsmiddelen:

  • Doelgerichte reinigingschemicaliën
  • Geautomatiseerde reinigingstechnologieën
  • Betere ontsmettingstechnieken

Doelgerichte reinigingschemicaliën

Het eerste dat is verbeterd, zijn de reinigingschemicaliën.  Vóór de tijd van de detergenten werden grondstoffen vaak gebruikt als schoonmaakmiddel.  Voor consumentenproducten die in water oplosbaar waren, werd vaak water gebruikt om schoon te maken.  Als dat niet werkte, konden natriumhydroxide, citroenzuur of zout de emulsies of vetten afbreken om de reiniging te verbeteren.  Voor hardnekkig, waterbestendig vuil werden vaak oplosmiddelen gebruikt, en in veel gevallen worden die ook nu nog gebruikt.

Deze oudere methoden brengen verschillende uitdagingen met zich mee.  Wassen met water kan resulteren in onvoldoende verwijdering van vuil dat misschien niet zichtbaar is. En residuen of biofilm kunnen tot een kwaliteitsprobleem leiden.  Chemische basisproducten kunnen dan weer sommige bestanddelen van een product oplossen, maar sediment of residu achterlaten van de bestanddelen die niet zijn opgelost. Ten slotte vormen oplosmiddelen een veiligheidsrisico voor de werknemers en een emissieprobleem voor de faciliteit waar ze gebruikt worden.

Gelukkig zijn er detergenten die ontworpen zijn om dit soort reinigingsproblemen efficiënt en veilig aan te pakken.  De ingrediënten worden gecombineerd om de aangetroffen verontreinigingen in de sector van persoonlijke verzorging en van voedingssupplementen op te lossen, in suspensie te brengen en te verwijderen.  Voor verontreinigingen die langere tijd nodig hebben om op te lossen of los te komen, kunnen additieven zoals schuim- of geleermiddelen de reinigingsoplossing in suspensie brengen op het vuil voor extra contacttijd.  Het komt erop aan het juiste detergent met de juiste bestanddelen te vinden om de verontreiniging zo efficiënt mogelijk te behandelen.


Geautomatiseerde reinigingstechnologieën

Het volgende gebied waarop de technologie vooruitgang heeft geboekt is dat van de reinigingsautomatisering.  Vroeger werd apparatuur handmatig gereinigd, op de locatie zelf of elders.  De reiniging ter plaatse kon met een vul- en inweekmethode, of door te schrobben in een bak.  Elders reinigen betekent vaak dat de apparatuur gedemonteerd en met de hand gewassen wordt in een wasbak met 3 compartimenten.  In beide gevallen is de reiniging arbeidsintensief en bestaat er een risico op letsel voor de werknemer.  Bovendien moeten fabrikanten van lichaamsverzorgingsproducten en voedingssupplementen aantonen dat ze 'valideren', dat wil zeggen doeltreffende en reproduceerbare reinigings- en ontsmettingsprocédés toepassen.  Bij handmatige reiniging is het moeilijk om validatiestudies uit te voeren en ervoor te zorgen dat de gevalideerde toestand gehandhaafd blijft.  

Gelukkig maken de ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde reinigingstechnologieën het proces gemakkelijker.  Handmatige reiniging van apparatuur die ter plaatse blijft staan, kan worden geüpgraded met geautomatiseerde clean-in-place-systemen.  De traditionele gecentraliseerde clean-in-place-installatie (CIP) kan een aanzienlijke installatie vergen, kostbare ruimte innemen en aanzienlijke hoeveelheden water verbruiken.  Intussen zijn er ook draagbare CIP-karren en/of CIP-satellietstations.  Sproeiballen of sproeimachines kunnen op maat worden ontworpen zodat het het contact met het reinigingsmiddel en de mechanische werking voor een efficiënte reiniging zorgen.  En er kan water bespaard worden door gesegmenteerde was- en spoeltechnieken te gebruiken, en door spoelwater strategisch op te vangen voor gebruik in volgende voorspoelstappen.

Voor apparatuur die wordt gedemonteerd om te worden gereinigd, zijn clean-out-of-place-technologieën (COP) ontwikkeld om ook dat proces minder arbeidsintensief te maken.  Nieuwe technologieën zijn onder meer geautomatiseerde COP-weektanks, tunnels voor het wassen van onderdelen en gesloten kasten voor het wassen van onderdelen.  In elk van deze gevallen kunnen detergenten en ontsmettingsmiddelen in de apparatuur worden gedoseerd om de blootstelling van de werknemers te beperken.  De mechanische werking wordt bewerkstelligd door een specifieke vloeistofstroom (weektank) of strategisch geplaatste sproeikoppen (tunnel en kast).  In sommige gevallen kunnen de sproeiers op wielen worden geplaatst om rechtstreeks in een moeilijk te reinigen spleet of buis te worden gericht.  Ongeacht de technologie bieden deze geautomatiseerde COP-reinigingstechnologieën een betrouwbaar reinigingsproces dat met vertrouwen kan worden gevalideerd, terwijl de veiligheid van de werknemers wordt verbeterd en er misschien zelfs werknemers vrijkomen voor andere taken.


Betere ontsmettingstechnieken

Terwijl chemische ontsmetting een vaste waarde is in de levensmiddelenindustrie om bederf veroorzakende organismen te bestrijden, is de traditionele ontsmettingsmethode in de persoonlijke verzorging en de vervaardiging van voedingssupplementen ontsmetting met heet water of stoom.  Bij deze methode wordt water hetzij op een andere locatie, hetzij op de plaats van gebruik verwarmd tot het kookt of bijna kookt. Vervolgens worden alle oppervlakken van de apparatuur gedurende langere tijd blootgesteld, vaak 30 minuten of meer.  Het is een tijdrovend en energie-intensief proces om het systeem op te warmen, gedurende een bepaalde tijd de warmte vast te houden en vervolgens te koelen voor de volgende bewerking.  Bovendien treedt bij sommige apparatuur slijtage op door de herhaalde verwarmingscycli.

Er zijn nieuwere desinfectietoepassingen ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van chemische ontsmetting.  Regelgevende instanties zoals het EPA in de Verenigde Staten en de Europese Commissie in Europa hebben gereageerd op de druk om het mogelijk te maken oppervlakken die niet met levensmiddelen in aanraking komen chemisch te reinigen. Er werden aangepaste testmethoden goedgekeurd die geschikt zijn voor deze sectoren.  Daardoor zijn er nu geregistreerde ontsmettingsmiddelen beschikbaar voor ontsmetting, desinfectie en zelfs biofilmverwijdering.  Deze nieuwe ontsmettingsmiddelen kunnen met stadswater of gezuiverd water worden verdund en bij omgevingstemperatuur worden gebruikt. Het duurt bovendien aanzienlijk minder lang dan ontsmetting op basis van hitte.  Het resultaat is een doeltreffende ontsmetting met minder water en minder energieverbruik die minder lang duurt dan vroeger.


Samenvatting

Innovaties in reinigingschemicaliën, reinigingsmethoden en ontsmettingstechnieken kunnen zorgen voor een betere doeltreffendheid, minder middelen (arbeid, water, energie) en een veiligere omgeving voor uw werknemers.  Deze technologieën zijn al geruime tijd verkrijgbaar op de markt en worden door de beste fabrikanten in hun klasse gebruikt.  Hoewel schoonmaken voor de meeste fabrikanten niet de meest glamoureuze activiteit is, kan een focus op het verbeteren ervan voordelen bieden waar operationeel managers naarstig naar op zoek zijn.

 

Gerelateerde artikelen

Ecolab Life Sciences Driving Plant Performance through Modernized Cleaning eBook cover

Wilt u meer weten?

Download ons nieuwste eBook: Driving Plant Performance through Modernized Cleaning: How Outdated Cleaning is Holding Production Operations Back and How to Fix It

  • Waarom reinigingsuitdagingen moeilijker zijn dan ooit
  • Hoe verouderde en suboptimale reinigingsprotocollen de prestatie-indicatoren beïnvloeden
  • Tips om de impact (goed of slecht) van uw reinigingsprogramma op het bedrijf te evalueren
  • Een gemoderniseerd, prestatieverhogend reinigingsprogramma opstellen
Three ways to reduce cleaning time infographic

Inzicht in het verhogen van de productie

Download de infographic 3 manieren om de reinigingsduur te verkorten voor inzichten in het verhogen van de productie.