Een verduidelijking van bijlage 1

Helpt u uw reinigings- en desinfectie-uitdagingen te managen ter naleving.

Annex 1 image

Ecolab heeft de ervaring om inzichten in de nieuwste updates te bieden.

Bijlage 1, concept v.12 van 2020 februari bevat vijf belangrijke gebieden waar farmaceutische fabrikanten beducht op moeten zijn met betrekking tot het reinigen en desinfecteren op hun locaties:

  • Duidelijk onderscheid tussen de stappen voor reinigen en desinfecteren
  • Steriele producten - overweging voor gebruik in zowel steriele als niet-steriele gebieden
  • Gebruiksklare producten - om extra controles met betrekking tot voorbereiding, validatie en vervaldatum te minimaliseren
  • Validatie - om de prestatie en gebruikstoepassing te ondersteunen
  • Nadruk op Risk Management en Quality Management Systems (QMS)
  • Ecolab Life Sciences kan u helpen om aan deze vereisten te voldoen.

Eudralex Vol 4

EudraLex vol 4 bevat richtlijnen voor Good Manufacturing Practice (GMP) en bevat een aantal bijlagen (waaronder bijlage 1) dat specifieke begeleiding biedt voor verschillende aspecten van de vervaardiging van geneesmiddelen.

WAAROM IS DEZE BIJGEWERKT?
Na de eerste ronde raadplegingen werden aanzienlijke aanpassingen voorgesteld en geïmplementeerd in het meest recente concept voor de laatste ronde van raadpleging.

Meer informatie over Eudralex Vol. 4

Ecolab Life Sciences logo

Life Sciences

De Life Sciences-divisie van Ecolab richt zich op het ontwikkelen van de best mogelijke producten en diensten ter ondersteuning van onze klanten in de farmaceutische en persoonlijke verzorgingssector.

Gerelateerde artikelen