Aantonen van best practices: schoonvegen van oppervlakken in een cleanroom

Contamination control in de cleanroom begint met het begrijpen van de juiste reinigings- en desinfectieprocedures voor elke ruimte en elk oppervlak dat moet worden ontsmet.

Cleanroom Surface Wiping

VIDEO: CLEANROOM BEST PRACTICES: DOEKJES VOOR KLEINE OPPERVLAKKEN

Contamination control in de cleanroom begint met het begrijpen van de juiste reinigings- en desinfectieprocedures voor elke ruimte en elk oppervlak dat moet worden ontsmet. Deze video toont aan hoe kleine oppervlakken in cleanrooms effectief kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd met best practices en voordoordrenkte doekjes.

Het Ecolab Life Sciences technische team kan met u samenwerken om er zeker van te zijn dat de best practices worden begrepen en juist worden geïmplementeerd om te voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidsstandaarden op uw faciliteit.

Ecolab Life Sciences Insight Articles

Life Sciences

David is een farmaceutisch microbioloog die in diverse onderdelen van de farmaceutische sector heeft gewerkt, onder andere in de primaire en secundaire productie, zowel steriel als niet-steriel, voor de productie van veelverkochte consumentengoederen, contractproductie en klinische onderzoeken.

Gerelateerde artikelen over cleanrooms