Coronavirus: voorzorgsmaatregelen tegen infectie in gezondheidszorg voor COVID-19

Desinfectiemiddelen van Ecolab zijn effectief tegen het coronavirus COVID-19

Ecolab Healthcare Infection Control Precautions for 2019-nCoV

Menselijke coronavirussen1 komen overal in de wereld veelvuldig voor en veroorzaken over het algemeen milde tot gematigde ziekteverschijnselen. Van twee nieuwere menselijke coronavirussen, MERS-CoV en SARS-CoV, is bekend dat ze ernstige ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. In 2019 is er een nieuw coronavirus, 2019-nCoV acute luchtwegaandoening​​​​​​​, ontdekt dat zorgen baart.

Wat is 2019-nCoV acute luchtwegaandoening (2019-nCoV)?2

 • Chinese autoriteiten hebben het nieuwe coronavirus vastgesteld dat zich voor het eerst voordeed in Wuhan, China.
 • Het virus heeft geresulteerd in duizenden bevestigde gevallen, waaronder gevallen buiten Wuhan, en in steeds meer landen worden ook gevallen vastgesteld. Het eerste geval in de Verenigde Staten werd gemeld op 21 januari en in Europa (Frankrijk) op 24 januari.
 • Klinische tekenen en symptomen zijn onder andere koorts en problemen met de onderste luchtwegen (bijv. hoesten, kortademigheid).
 • In het begin hadden veel patiënten tijdens de uitbraak in Wuhan, China, naar verluidt een link met een grote markt waar vis en dieren werden verkocht, wat zou kunnen wijzen op een verspreiding van dier op mens. Een toenemend aantal patiënten is naar verluidt echter niet blootgesteld geweest aan markten waar dieren werden verhandeld, wat erop wijst dat de verspreiding van mens op mens plaatsvindt. Het is echter onduidelijk hoe gemakkelijk of duurzaam dit virus zich verspreid tussen mensen. Het is bekend dat zowel MERS als SARS ernstige ziekteverschijnselen bij mensen hebben veroorzaakt. De situatie met 2019-nCoV is nog steeds onduidelijk en verandert snel. Hoewel ernstige ziekteverschijnselen, waaronder ziekteverschijnselen die tot talrijke overlijdensgevallen hebben geleid, zijn gerapporteerd in China, zijn andere patiënten minder ernstig ziek geworden en inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Overdracht van persoon op persoon is gerapporteerd bij verplegend personeel dat voor zieke mensen in China zorgde.

Wat zijn de infectiebeperkende maatregelen voor de zorg voor 2019-nCoV?3
Hoewel nog moet worden vastgesteld hoe de overdracht precies plaatsvindt, raden het CDC en de WGO op dit moment een voorzichtige benadering aan van patiënten die onderzocht worden op het 2019 Novel coronavirus:

 • Standaard aanbevelingen om infectieverspreiding te voorkomen zijn: regelmatig handen wassen, mond en neus bedekken tijdens het hoesten en niezen, en vlees en eieren volledig gaar maken. Vermijd indien mogelijk nauw contact met patiënten die geïnfecteerd zijn.
 • Vermijd nauw contact met iedereen die symptomen vertoont van ademhalingsziekten zoals hoesten en niezen.
 • Patiënten moeten worden verzocht een mondkapje te dragen zodra ze zijn vastgesteld en beoordeeld worden in een aparte kamer met gesloten deur, idealiter in een isolatiekamer voor infecties die via de lucht overdraagbaar zijn.
 • Verplegend personeel dat de kamer binnengaat moet standaard voorzorgsmaatregelen, contactvoorzorgsmaatregelen, maatregelen tegen door de lucht overgedragen infecties nemen en oogbescherming dragen (bijv. beschermende bril of gezichtsscherm). Het personeel van de zorginstelling dat belast is met infectiebeheersing en de lokale gezondheidsautoriteiten moeten onmiddellijk worden geïnformeerd. Zeer nauwkeurige handhygiëne en oppervlakkenhygiëne spelen een belangrijke rol in deze isolatiemaatregelen.

Welke handhygiëneproducten zijn effectief tegen 2019-nCoV?
Het uitvoeren van handhygiëne door het routinematig wassen van uw handen met water en zeep of het gebruik van een handrub op basis van alcohol (ABHR) die specifiek werkzaam is tegen omhulde virussen is een van de beste manieren om de overdracht van nieuwe ziekteverwekkers te voorkomen. Alle aanbevolen producten voldoen aan de eisen van EN14476 of zijn efficiënt in een beperkt spectrum tegen het vaccinia-virus volgens EN 14476.

De onderstaande producten zijn niet verkrijgbaar in alle landen/regio's. Neem contact op met de lokale verkoopvertegenwoordiger van Ecolab voor informatie over verkrijgbaarheid.

TOEPASSING ECOLAB-PRODUCT
Handdesinfectiemiddel op alcoholbasis AniosGel 800
Handdesinfectiemiddel op alcoholbasis AniosRub 800
Handdesinfectiemiddel op alcoholbasis AniosGel 85 NPC
Handdesinfectiemiddel op alcoholbasis AniosRub 85 NPC
Handdesinfectiemiddel op alcoholbasis Skinman Foam
Handdesinfectiemiddel op alcoholbasis Skinman Soft Plus
Handdesinfectiemiddel op alcoholbasis Skinman Soft Protect
Handdesinfectiemiddel op alcoholbasis Spirigel Complete

Welke desinfecterende middelen zijn effectief tegen 2019-nCoV?

Desinfectie van harde, niet-poreuze oppervlakken is belangrijk om de omgeving veilig te houden en de overdracht van nieuwe ziekteverwekkers te voorkomen. Alle aanbevolen producten voldoen aan de eisen van EN 14476 of zijn efficiënt in een beperkt spectrum tegen het vaccinia-virus volgens EN 14476.

De onderstaande producten zijn niet verkrijgbaar in alle landen/regio's. Neem contact op met de lokale verkoopvertegenwoordiger van Ecolab voor informatie over verkrijgbaarheid.

.
TOEPASSING ECOLAB-PRODUCT
Vloeren en oppervlakken (geconcentreerde producten) Actichlor Plus
Vloeren en oppervlakken (geconcentreerde producten) Anios Oxy'Floor
Vloeren en oppervlakken (geconcentreerde producten) Incidin Active
Vloeren en oppervlakken (geconcentreerde producten) Incidin Plus (DVV - alleen effectief tegen omhulde virussen)
Vloeren en oppervlakken (geconcentreerde producten) Incidin Pro
Vloeren en oppervlakken (geconcentreerde producten) Surfanios Premium
Oppervlakken (gebruiksklaar) Aniospray Quick
Oppervlakken (gebruiksklaar) Anios Quick Wipes
Oppervlakken (gebruiksklaar) Incidin Alcohol Wipe
Oppervlakken (gebruiksklaar) Incidin Foam (DVV - alleen effectief tegen omhulde virussen)
Oppervlakken (gebruiksklaar) Incidin Liquid
Oppervlakken (gebruiksklaar) Incidin Oxywipe
Oppervlakken (gebruiksklaar) Incidin Oxyfoam / Incidin Oxyfoam S
Oppervlakken (gebruiksklaar) Sani-Cloth Active
Oppervlakken (gebruiksklaar)` Surfa'Safe Premium
Oppervlakken (gebruiksklaar) Wip'Anios Excel
Desinfectie via de lucht Aseptanios AD

Wat wordt er nog gedaan?

 • Reizigers uit Wuhan, China, worden gescreend
 • Restricties op reizen vanuit de centrale Chinese steden Huanggang, Ezhou en Wuhan
 • Bepalen van de oorsprong van de ziekte, wat zou kunnen leiden tot aanbevelingen met betrekking tot de overdracht via dieren
 • Bepalen van ziektevoortgang bij zieke mensen en hoe ze de infectie kunnen hebben opgelopen
 • De frequentie en waarschijnlijkheid bepalen van de overdracht van persoon op persoon

Voor meer informatie:
Wereldgezondheidsorganisatie, Coronavirus: www.who.int/health-topics/coronavirus


Referenties:
1. Centers for Disease Control and Prevention, Coronavirus Summary. www.cdc.gov/coronavirus/index.html
2. Centers for Disease Control and Prevention, 2019 Novel Coronavirus. www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
3. Wereldgezondheidsorganisatie, Coronavirus www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
4. Centers for Disease Control and Prevention, Interim Healthcare Infection Prevention and Control Recommendations for Patients Under Investigation for 2019 Novel Coronavirus. www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
5. Environmental Protection Agency, Emerging Viral Pathogen Guidance for Antimicrobial Pesticides. www.epa.gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides

Ecolab Healthcare

Ecolab Healthcare Insights

Gemotiveerd om zorgsystemen en ziekenhuizen te ondersteunen bij het realiseren van klinische, operationele en financiële voordelen via een programmatische aanpak van het reinigen van ziekenhuizen middels herhaalbare en meetbare workflows.

Gerelateerde artikelen over gezondheidszorg