Norovirus: nieuwe ontwikkelingen, de feiten en wat ertegen te doen

Norovirus Bug

Het norovirus is een uiterst besmettelijk virus dat een ontsteking aan het maagdarmkanaal kan veroorzaken. Het norovirus wordt soms ook wel 'voedselvergiftiging' of 'buikgriep' genoemd. Hoewel het voedselvergiftiging kan veroorzaken, wordt het niet veroorzaakt door het influenzavirus.
 
Volgens de WGO is het norovirus wereldwijd en in Europa een van de belangrijkste oorzaken van uitbraken van door voedsel overgedragen ziekten1.
 
Mensen die besmet zijn met het norovirus hebben vaak last van misselijkheid, veel en heftig braken, buikpijn en/of diarree. Andere symptomen zijn matige koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. De ziekte kan zich al binnen 12 uur na blootstelling openbaren, maar meestal duurt dit 24 tot 48 uur na besmetting met het virus. De ziekte duurt doorgaans één tot twee dagen, en in de meeste gevallen, herstelt men zonder problemen, tenzij de persoon uitgedroogd raakt door de ziekte. Dit risico is hoger bij jonge kinderen, ouderen en personen met een immuundeficiëntie.
 
Het norovirus kan worden overgedragen door de consumptie van besmet voedsel of water, het aanraken van besmette personen, voorwerpen of oppervlakken en zelfs door het inademen van virusdeeltjes in de lucht. Het virus is zeer lastig te doden en kan wekenlang overleven op oppervlakken en gebruiksvoorwerpen en deze omgeving kan dienen als bron voor nieuwe besmettingen/een nieuwe uitbraak.
 
Volgens het ECDC zijn veel verschillende soorten voedsel in verband gebracht met norovirus-uitbraken. Frambozen en oesters hebben verschillende nationale en internationale uitbraken veroorzaakt. In principe kan elk voedsel besmet raken wanneer het wordt aangeraakt door een besmet persoon of wordt gewassen of bevochtigd met besmet water. Norovirus-besmettingen verspreiden zich zeer effectief van persoon tot persoon in gemeenschappen als hotels, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen. Er zijn verschillende uitbraken gerapporteerd op cruiseschepen, die een ideale gesloten omgeving bieden voor het verspreiden van een besmetting2.
 
Het norovirus heeft ook een grote impact op bedrijven. De kans op personeelstekorten, productiviteits- en productieverliezen en de druk en kosten voor diensten in de maatschappelijke en gezondheidszorg zijn aanzienlijk. Gelukkig zijn er een aantal belangrijke maatregelen die bedrijven kunnen nemen om het risico op een norovirus-uitbraak te beperken. Hier volgen onze tips om het risico op verspreiding van het norovirus te helpen beperken:

  • Blijf thuis als u ziek bent en ten minste drie dagen na herstel

De primaire beheersing van het norovirus is afhankelijk van het weren van zieke personen uit voedsel- en horeca-omgevingen. Mensen die normaal met voedsel werken en onlangs hersteld zijn van een besmetting met het norovirus moeten taken krijgen waarbij ze niet met voedsel werken.

  • Reinig en desinfecteer oppervlakken

Reinig en desinfecteer harde oppervlakken, vooral oppervlakken die vaker aangeraakt worden, met BPR-geregistreerde producten die effectief zijn tegen het norovirus.

  • Was tafelgerei grondig af

Het grondig afwassen van borden, glazen en bestek helpt de verspreiding van ziektekiemen voorkomen, vooral gezien het feit dat het virus wekenlang kan overleven op oppervlakken en bestek.

  • Vermijd anderen die ziek zijn

Beperk contact met anderen die ziek zijn omdat het norovirus een zeer besmettelijk virus is en kan worden overgedragen door het aanraken van besmette mensen, voorwerpen en oppervlakken en zelfs door het inademen van virusdeeltjes in de lucht.

  • Was uw handen regelmatig

Handhygiëne is cruciaal voor het helpen voorkomen en beheersen van virusuitbraken. Dit is een primaire manier van overdragen en moet verstandig worden geïmplementeerd. Goed en vaak wassen is de beste beheersmaatregel. Gebruik BPR-geregistreerde producten die effectief zijn tegen het norovirus.

  • Omgaan met voedsel

Mensen die omgaan met voedsel en in de food service werken, moeten zich bewust zijn van de risico's op het norovirus bij bepaalde categorieën voedsel.

 

Wilt u ons nieuwste materiaal downloaden over het norovirus en aanvullende informatie over hoe Ecolab u kan helpen bij de voorbereiding op een mogelijke uitbraak van het norovirus, bezoek dan onze webpagina.

Aanvullende informatie is ook te vinden op de website van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

 

Bronnen:

1Schattingen door de WGO van de wereldwijde impact van door voedsel overgedragen ziekten. 2015.

2Bron: https://ecdc.europa.eu/en/norovirus-infection/facts

Over de auteur

Ruth Petran

Ruth Petran

Vice President, Research, Development & Engineering, Food Safety and Public Health

Gerelateerde artikelen

Informatieblad norovirus
BRONNEN NOROVIRUS

Klik hier om ons nieuwste materiaal te downloaden over het norovirus en aanvullende informatie over hoe Ecolab u kan helpen bij de voorbereiding op een mogelijke uitbraak van het norovirus en voor een minimale blootstelling.