Nalco Water Plant van Ecolab in Garyville, Louisiana, gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer

Nalco Water-fabriek van Ecolab in Garyville, Louisiana, gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer

Alliance for Water Stewardship (AWS)-normcasestudy
Gepubliceerd op 1 februari 2019 | Bijgewerkt op 25 september 2023

Achtergrond

De productiefaciliteit van Ecolab in Garyville, Louisiana, is een chemisch bedrijf dat hoofdzakelijk chemische mengsels en polymeren voor waterbehandeling produceert. De faciliteit in Garyville ligt in het bekken van de Lower Mississippi, dat deel uitmaakt van het grootste stroomgebied in de Verenigde Staten, namelijk dat van de Mississippirivier. Het proceswater wordt rechtstreeks uit de Mississippi gehaald en ter plaatse behandeld.

De faciliteit is de op één na grootste watergebruiker van Ecolab en is afhankelijk van drinkbaar water van St. John's Parrish. Dat water komt van de waterbehandelingsfabriek Lions Water Treatment, die het water uit de Mississippi haalt. Afvalwater wordt ter plaatse behandeld en rechtstreeks geloosd in de Mississippirivier, terwijl regenwater wordt geloosd in het kanaal van Garyville, dat afwatert in het Maurepasmeer.

In lijn met Ecolabs engagement voor een holistische benadering van waterbeheer in zijn productiefaciliteiten heeft het bedrijf de internationale waternorm van Alliance for Water Stewardship (AWS) geïmplementeerd in zijn fabriek in Garyville. 


Situatie

Het team van de Ecolab-fabriek Garyville ging in de faciliteit op zoek naar manieren om het waterverbruik te verminderen om zo te voldoen aan de doelstelling van het team om tegen 2022 per ton product 13% minder water te verbruiken ten opzichte van de baseline uit 2018. Op de volgende gebieden werden mogelijkheden voor waterbesparing gevonden: terugvoer van condensaat, optimalisering van de koeltoren, regeneratie van demineralisatie, recycling van afvalwater, productiecampagnes, terugspoelen van zandfilters en uitwasoptimalisering. Voor het vastleggen van de prioriteiten werd samengewerkt tussen de teams van Nalco Water Commercial Engineering, Corporate Sustainability en Garyville Engineering en Safety, Health and Environment (SHE).

Er werden haalbaarheidsstudies uitgevoerd om het effect op de waterbesparing en de kapitaal- en bedrijfskosten van oplossingen in kaart te brengen. De Water Risk Monetizer van Ecolab werd ook gebruikt om inzicht te krijgen in het waterrisico in de fabriek. In de hele fabriek werd voorrang gegeven aan de implementatie van waterbesparingsprojecten om besparingen te realiseren. Van de vijf waterresultaten van de AWS-norm richtte Garyville zich op een duurzame waterbalans, een goede waterkwaliteit en belangrijke watergerelateerde gebieden, waarbij relevantie en risico voor de locatie tegen elkaar worden afgewogen.

42 million gallons of water saved

Het standpunt van Ecolab inzake waterrentmeesterschap formaliseert Ecolabs wereldwijde betrokkenheid bij verantwoord waterbeheer door voor het bedrijf en zijn klanten kansen vast te stellen voor waterbronnengebruik op een manier die het bedrijfsleven, de gemeenschappen en de natuur ten goede komt.

AWS Certification Plant Imagery

Een totale jaarlijkse waterreductie van 22 miljoen gallon, een equivalent van $ 357.000 aan voor risico gecorrigeerde kostenbesparingen.

Oplossingen

De onderstaande oplossingen hebben bijgedragen aan de doelstelling van de faciliteit in Garyville om minder water te gebruiken. De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn voltooid om het totale waterverbruik te verminderen:

 • Hergebruik van meerdere terugspoelsystemen met zandfilters om de inname van rivierwater door de fabriek te verminderen. Eerste project voltooid in 2021 met een reductie van 12% van het totale waterverbruik en een soortgelijk project voltooid in 2023, resulterend in een reductie van nog eens 15 % van het totale waterverbruik
 • Vermindering van uitwassen door campagne te voeren in het latexgebied om het waterverbruik met 2% te verminderen
 • Standaardisering van de uitwastijden voor wagons en reactievaten, met als resultaat een vermindering van het totale waterverbruik met 2,5%
 • Terugwinning van gebruikte loog uit de regeneraties van gedeïoniseerd water, wat een besparing oplevert van 2.000 gallon per dag
 • Verbetering van toiletten, inclusief waterloze urinoirs om het gebruik van drinkbaar water met 0,5% te verminderen
 • Proefonderzoek naar een recyclingsysteem voor de hele fabriek, dat tot 45% van het afvalwater kan herwinnen
 • Vervanging van de koeltoren leidde in 2022 tot een reductie van 9.000 kubieke meter water per jaar

De volgende projecten lopen nog:

 • Condensaatterugwinning, met als doel het terugwinnen van 70-80% van al het condensaat ter plaatse
 • Vervanging van koeltoren
 • Standaardisering en optimalisering van het uitwassen van vaten
 • Spoeling en vervanging van de pompafdichting en installatie van pompafdichtingspot
 • Meerdere kleine recyclingstromen in de hele fabriek, waaronder hergebruik van het restwater van de koeltoren
 • Updates voor onze 3DTrasar-technologie
 • Integratie van Water Flow Intelligence Tracking
 • Terugwinning en recycling van gedeïoniseerd (DI) regenwater

Om een goede waterkwaliteit van zowel proceswater als afvalwater te handhaven worden er dagelijks interne watertests uitgevoerd, naast wekelijkse afvalwatertests door derden in het kader van de afvalwatervergunning van Garyville. De fabriek heeft een strikt testregime en een gedetailleerd noodplan voor milieuverontreiniging, die verder werden versterkt door de toepassing van de AWS-norm. Omdat het water rechtstreeks in de Mississippi wordt geloosd, dragen de inspanningen om een goede waterkwaliteit te bereiken bij tot de gezondheid van de belangrijkste watergerelateerde gebieden in het stroomgebied van de Garyville-faciliteit.


Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Prestaties

 • 22 miljoen gallon water verminderd, wat overeenkomt met $ 357.000 aan voor risico gecorrigeerde kostenbesparingen over 2018-2022 op jaarbasis ten opzichte van de 2018-baseline.
 • 2% reductie van het waterverbruik per ton product gerealiseerd in 2022 ten opzichte van de 2018 baseline.
 • De vestiging verhoogde van 2020 tot 2021 de intensiteit van het watergebruik met 9,3%, grotendeels als gevolg van veranderingen in de productie. De vestiging werkt aan plannen om deze problemen te verbeteren.
Graph showing water withdrawal decreasing from 2018 to 2023

Waterbeheer

Op fabrieksniveau is de teamleider nutsvoorzieningen eindverantwoordelijk voor de behandeling van inkomend en uitgaand water. De milieuingenieur en SHE-manager van de locatie zijn verantwoordelijk voor het naleven van de watergerelateerde wet- en regelgeving, waaronder naleving wat betreft afvalwatervergunning en milieu- of watergerelateerde problemen op de locatie. In beide gevallen draagt de fabrieksdirecteur de eindverantwoordelijkheid.

Het Sustainability Team wordt begeleid en geadviseerd door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de hoogste bedrijfs- en afdelingsmanagers van het bedrijf. Bovendien zijn de Water Stewardship-positie en de wereldwijde SHE-positie van Ecolab openbaar beschikbaar en dienen ze als toezeggingen en richtlijnen voor watergerelateerde problemen en naleving. Informatie over watergerelateerde naleving op locatie is op verzoek verkrijgbaar.


Het traject van watermilieubeheer

Naast de interne operationele verbeteringen zijn er in de Garyville-faciliteit van Ecolab ook externe activiteiten op het gebied van waterbeheer. Het grootste watergerelateerde zone in het stroomgebied van Garyville is de Mississippi, die cruciaal is voor de werking van de fabriek en de gebruikers in het gebied. Uitdagingen die de fabriek en relevante, plaatselijke belanghebbenden delen zijn onder meer natuurrampen, zoals orkanen en tropische stormen, overstromingen, waterverontreiniging, verzakkingen, waterinfrastructuur en verlies van wetlands en inheemse soorten. Om deze gemeenschappelijke problemen aan te pakken werkt Ecolab samen met andere watergebruikers in het bekken.

Ecolab is een actief deelnemend bedrijf in het Louisiana Water Synergy Project (LWSP). Het LWSP werd opgericht door de US Business Council for Sustainable Development (USBCSD) en werkt samen met meer dan 20 bedrijven in het bekken van de Lower Mississippi River om een breed scala aan problemen op het gebied van watervoorziening, waterkwaliteit, regenwater en veerkracht van de kust aan te pakken. Als onderdeel van de driemaandelijkse vergaderingen deelt Ecolab zijn strategie inzake watermilieubeheer en promoot het de AWS-norm.

Ecolab neemt ook iedere twee maanden deel aan het Community Action Panel (CAP), een groep die in {[0]} is opgericht door Nalco Water en Marathon om lokale belanghebbenden, zoals lokale bedrijven en leden van de gemeenschap, te betrekken bij watergerelateerde problemen. Ecolab deelt voortdurend zijn AWS-reis met CAP en vraagt feedback over praktijken in de vijf resultaatgebieden van de AWS-norm.

Bovendien steunt de Ecolab Foundation het Loch Leven-project in samenwerking met The Nature Conservancy (TNC) om 10.000 are van de wetlands te herstellen en te verbeteren en de lokale gemeenschappen te voorzien van een opslagcapaciteit voor overstromingen van 12,1 miljard liter. Naast de lokale inspanningen op het gebied van watermilieubeheer, versterkt het wereldwijde donatieprogramma van Ecolab, Solutions for Life, de missie van het bedrijf om zoet water te behouden en te beschermen door middel van een partnerschap met twee wereldwijde niet-gouvernementele organisaties (ngo's): TNC en Project WET Foundation.


U kunt een geïllustreerde versie van de casestudy van Garyville bekijken op pagina 25-26 van het Ecolab Corporate Sustainability Report 2019.

 

_

Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.