De Smart Water Navigator van Ecolab:
een handige wegwijzer naar beter waterbeheer

Ecolab Smart Water Navigator logo

Waterschaarste is een groeiend bedrijfsrisico.

Maar met de Smart Water Navigator van Ecolab kunnen bedrijven per vestiging weerstand opbouwen en groei bevorderen.

De Smart Water Navigator van Ecolab is een handige wegwijzer naar beter waterbeheer in een tijdperk waarin de watervoorraden steeds schaarser worden. Op basis van een eenvoudige beoordelingslijst van 13 vragen kunnen bedrijven exact zien hoe elk van hun vestigingen presteert als het gaat om waterbeheer. De Smart Water Navigator biedt ook een handleiding op maat voor elke vestiging met een reeks specifieke stappen ter verbetering van de eigen waterbeheerpraktijken.

De nieuwe online tool, gelanceerd op 14 maart in New York City, is gratis en openbaar beschikbaar op www.smartwaternavigator.com. De tool is geschikt voor elk bedrijf, ongeacht de bedrijfstak en of het nu gaat om één locatie of honderden, ondernemingen worden geholpen bij het besparen van water en geld.

"De VN voorspelt dat we in 2030een tekort aan zoet water zullen hebben van 40 procent als we niet snel in actie komen", aldus Emilio Tenuta, Ecolab's VP voor Corporate Sustainability. "Het is tijd dat bedrijven ervoor gaan zorgen dat hun locaties over de hele wereld voorbereid zijn. Tegelijkertijd helpen we, als we dit grootschalig doen, voorkomen dat er later een watercrisis optreedt."

Slim worden met water

Economische groei, bevolkingsgroei en klimaatverandering dragen bij aan het afnemen van hulpbronnen en waterschaarste vormt een wereldwijd probleem. Vanwege de verschillen per locatie en stroomgebied zijn de oplossingen lokaal.

Dat is waar veel zakelijke watergebruikers op hindernissen stuiten. Een groeiend aantal heeft ondernemingsdoelstellingen voor waterreductie, maar de goede bedoelingen leveren meestal geen echte resultaten op. Er is een communicatieprobleem tussen het hoofdkantoor en de afzonderlijke vestigingen, waar het locatiemanagers en hun teams ontbreekt aan duidelijke sturing, expertise en hulpmiddelen om het watergebruik voor hun faciliteiten te verminderen.

De Smart Water Navigator is erop gericht dat communicatieprobleem op te lossen door afzonderlijke vestigingen oplossingen op maat te leveren voor hun specifieke locatie. Op een bedrijfsdashboard kunnen gebruikers hun vestigingen rangschikken per geografisch gebied, water-stressniveau en actuele waterbeheerprestaties. Daarmee wordt het eenvoudiger kwetsbare locaties prioriteit te geven en schaars investeringskapitaal toe te wijzen aan wat het grootste verschil maakt.

Elke vestiging wordt op een maturiteitscurve geplaatst, waarmee de toestand van het waterbeheer zichtbaar gemaakt wordt missels vier eenvoudig te begrijpen niveaus. Een vestiging die aan het begin van de reis staat, is 'onaangeboord'. Een vestiging met volwassen waterbeheer is 'water-slim'.

Met behulp van de bedrijfstakspecifieke gids voor hun eigen vestiging kunnen locatiemanagers de juiste stappen nemen om het volgende niveau in de watermaturiteitscurve te bereiken. Dat kan inhouden: het toewijzen van duidelijke verantwoordelijkheden voor waterbeheer, het invullen van lokale streefdoelen, het opbouwen van nauwere samenwerking op het gebied van waterproblemen met de omringende gemeenschap en het toepassen van best practices die uiteenlopen van het herstellen van lekken en het water afsluiten in het weekend tot het installeren van slimme via het internet verbonden watermeters en geavanceerde waterterugwinningssystemen.

Minder nadelige gevolgen, hogere winsten

Naarmate een vestiging hoger komt op de watermaturiteitscurve, nemen de baten toe. "Waterbesparing is noodzakelijk vanwege de toenemende waterschaarste, maar zelfs als dat niet meespeelde, is het gewoon zakelijk verstandig", aldus Emilio Tenuta. "U bespaart geld, werkt efficiënter en wordt productiever."

Omdat water zwaar is en moet worden verpompt, verwarmd, gekoeld en behandeld voor commercieel gebruik, komt de geldbesparing niet alleen voort uit lagere waterrekeningen, maar ook uit een lager energieverbruik. Dat betekent dat waterbesparing ook bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelstellingen, omdat het gebruik van minder energie leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen.

In een wereld waar waterschaarste de nieuwe standaard is, profiteren ondernemingen als watergebruiker ook van reputatievoordelen door slimmer waterbeheer. Ze verminderen hun impact op lokale gemeenschappen en wanneer ze nauw met de lokale gemeenschap samenwerken aan watermilieubeheer, zullen ze respect krijgen omdat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Omdat de Smart Water Navigator bedrijven helpt hun inspanningen op het gebied van waterreductie te concentreren op vestigingen in gebieden met de meeste waterstress, zullen deze ook hun steentje bijdragen aan vermindering van het verwachte watertekort van 40 procent in 2030. Dat moet op lokaal niveau gebeuren, want een liter bespaard water in een waterrijke locatie levert niet hetzelfde positieve resultaat op als in een plaats met water-stress.

"Uiteindelijk zijn deze dingen niet te zien als afzonderlijke problemen", zei Tenuta. "Niemand wil terechtkomen in een situatie waarbij bedrijven op gespannen voet staan met de gemeenschap omdat iedereen vecht om dezelfde watervoorraden. We willen ervoor zorgen dat bedrijven kunnen blijven groeien en winst maken in een wereld met grotere waterschaarste, maar tegelijkertijd wil elk bedrijf bijdragen aan een hoger doel: voldoende schoon, betaalbaar water voor iedereen die op deze planeet leeft."

Gerelateerde verhalen

Bezoekers die dit verhaal hebben gelezen, bekeken ook:

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.