Employee at Ecolab’s Suzano, Brazil Plant

Ecolab-fabriek Suzano in Brazilië gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer

Alliance for Water Stewardship (AWS)-casestudy
Gepubliceerd op 4 januari 2023 | Bijgewerkt op 9 oktober 2023

Achtergrond

De productiefaciliteit van Ecolab in Suzano, Brazilië, in de buurt van São Paulo, Brazilië, is een meng- en reactiefabriek, die voornamelijk chemicaliën voor industriële waterbehandeling produceert. De Suzano-faciliteit haalt grondwater uit de precambrische watervoerende laag en gemeentelijk water uit het productiesysteem Alto Tietê, een reeks reservoirs langs de rivier Tietê in het stroomgebied Alto Tietê. Drinkwater is afkomstig uit de Guarani Aquifer. Afvalwater wordt voor behandeling zowel naar gemeentelijke als industriële stromen gestuurd voordat het in de Tietê wordt geloosd. 

In lijn met Ecolabs streven naar een holistische benadering van waterbeheer in alle productiefaciliteiten heeft het bedrijf de Core Certification for Alliance of Water Stewardship (AWS) International Water Standard behaald voor de fabriek in Suzano. De faciliteit is ook blijven voldoen aan de actuele AWS-vereisten om deze kerncertificering te behouden. 

Situatie

Het team van de Ecolabs fabriek in Suzano onderzocht de faciliteit op mogelijkheden om te voldoen aan Ecolabs 2030 Impact Goals om de watergevolgen met 40% per productie-eenheid in de hele onderneming te verminderen en meer dan 50% van het absolute wateronttrekkingsvolume te herstellen op locaties met een hoog risico. In lijn met deze bedrijfsdoelstellingen had het lokale team zich tot doel gesteld om de wateronttrekking per ton product met gemiddeld 3,33% per jaar te verminderen tussen 2018 en 2022.

Op de volgende gebieden werden mogelijkheden voor waterbesparing gevonden:   

Verbetering van de waterstroombewaking, verbeteringen in de uitspoelprocessen van procesapparatuur en invoering van een prioriteringsplan om watergerelateerde onderhoudsproblemen aan te pakken. Ook werd het oprichten van een duurzaamheidsafdeling onderzocht. Deze mogelijkheden betekenden samenwerking tussen de teams bedrijfsduurzaamheid en Suzano engineering en veiligheid, gezondheid en milieu. 

Er vond een uitgebreide risicobeoordeling plaats met behulp van inzichten verkregen van de Smart Water Navigator van Ecolab en de Aquaduct Atlas van het World Resources Institute (WRI) om gezamenlijke en plaatselijke wateruitdagingen te bepalen. Projecten ter vermindering van de wateronttrekking werden prioritair behandeld op basis van de waarschijnlijkheid van het risico en de impact op de plaatselijke stakeholders en in de plaatselijke gemeenschap. Binnen de vijf waterresultaten van de AWS-norm richtte Suzano zich op duurzame waterbalans, goede waterkwaliteit en goed waterbeheer in afweging van relevantie en risico voor de locatie.

AWS certification data 1.3 million gallons of water reduced and $33,500 USD risk=adjusted cost savings

Om de algemene gezondheid van lokale watergebieden te verbeteren en als onderdeel van de Impactdoelstellingen 2030 van Ecolab, hebben we prioriteit gegeven aan AWS-certificering in risicovolle watergebieden waarin we actief zijn.

AWS Certification Plant Imagery

Oplossing

De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn gestart om het totale waterverbruik te verminderen:

 • Implementatie van Ecolabs eigen 3D TRASAR™- koelwatertechnologie voor geavanceerde bewaking, controle en bescherming van koelwatersystemen
 • Verbetering in waterstroombewaking door de installatie van hydrometers en een online bewakingssysteem voor verbeterde controle en zichtbaarheid van het watergebruik in de hele fabriek
 • Bouw van een regenwateropvangsysteem voor operationeel gebruik
 • Optimalisering van de uitwasprocessen van de procesapparatuur
 • Inzetten van een Total Plant Management-programma om een multifunctioneel team te creëren en te onderhouden, dat belast is met het vaststellen en aanpakken van waterverliezen in de fabriek middels preventief onderhoud en voortdurende verbeteringsprojecten
 • Implementaie van wascampagnes en een wasmatrix
 • Hergebruik van water in fabrieksprocessen
 • Oprichten van duurzaamheidsafdeling
 • Gebruik van wetlands voor afvalwaterbehandeling

De 3D TRASAR™-keteltechnologie van Ecolab zal ook op de locatie worden gebruikt voor geavanceerde automatisering en regeling van ketelwater, wat zal resulteren in extra water-, energie- en emissiebesparingen terwijl de betrouwbaarheid wordt verbeterd.

Gezamenlijk droegen deze inspanningen bij aan de voortgang van de Suzano-fabriek in het verminderen van de gemiddelde jaarlijkse waterintensiteit met 3% en werd een totale vermindering in wateronttrekking gerealiseerd van 33% per ton product in 19 sinds 2022.

Een gemiddelde jaarlijkse waterbesparing van 1,3 miljoen gallon,
gelijk aan $ 33,500 in risicogecorrigeerde kostenbesparingen,
werd bereikt van 2018 tot 2022.

Prestaties

 • Positieve waterimpact | Gemiddelde verlaging van de wateronttrekking op jaarbasis van 1,3 miljoen gallon (~5.000 m3), wat resulteerde in een 19% verlaging van het waterverbruik per ton product in 2022 sinds 2018
 • Economische resultaten | $ 33.500 aan gemiddelde jaarlijkse voor risico gecorrigeerde kostenbesparing
map of brazil locating ecolab’s suzano plant location, the Precambrian aquifer and Alto Tietê river basin
chart detailing water savings progress at Ecolab's Suzano plant

Waterbeheer

Op fabrieksniveau is het veiligheids-, gezondheids- en milieuteam verantwoordelijk voor het beheren van de kwaliteit van de lozing van water, effluenten en afvalwater, en voor alle juridische vereisten op dit gebied. De teams van nutsvoorzieningen, logistiek, productie en onderhoud zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van waterbesparingsprojecten. Het nutsvoorzieningenteam is ook verantwoordelijk voor het beheer van het industriële water- en effluentzuiveringssysteem, het controleren van de lozing van afvalwater en het verzamelen van relevante monsters.

Om te zorgen dat de kwaliteit van het afvalwater goed blijft, worden temperatuur en pH-waarde continu bijgesteld. Er wordt maandelijks een volledige analyse uitgevoerd en jaarlijks wordt er een analyse opgestuurd naar het afvalwaterzuiveringsstation en milieuagentschap van de staat São Paulo om er zeker van te zijn dat het systeem aan de eisen voldoet. De kwaliteit van het water dat wordt ontvangen voor drinkwater wordt maandelijks en het proceswater wordt dagelijks getest.

Voor het geval zich een lekkage- of watergerelateerd probleem voordoet, heeft de Suzano-vestiging een robuust incidentresponsplan met analyse van de oorspronkelijke incidentoorzaak, een beoordeling door het leidinggevend team, documentatie in een intern rapportageplatform en communicatie van mitigatiestrategieën tijdens maandelijkse vergaderingen ter plaatse. De locatie heeft het afgelopen jaar geen watergerelateerde overtredingen gehad.

Het Sustainability Team wordt begeleid en geadviseerd door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de hoogste bedrijfs- en afdelingsmanagers van het bedrijf. Bovendien zijn de standpunten van Ecolab op gebied van duurzaamheid, watermilieubeheer en veiligheid, gezondheid en milieu openbaar en dienen ze als toezeggingen voor en leidraad in watergerelateerde kwesties en naleving. Het duurzaamheidsstandpunt van Ecolab formaliseert de wereldwijde inzet van Ecolab voor duurzaamheid binnen het bedrijf en de impact ervan op klanten. Het watermilieubeheerstandpunt van Ecolab sterkt Ecolabs wereldwijde inzet voor verantwoord watermilieubeheer door het bedrijf en zijn klanten te wijzen op mogelijkheden om waterbronnen te gebruiken op een manier die het bedrijfsleven, de gemeenschappen en de natuur ten goede komt. Het SHE-standpunt van Ecolab schetst hoe het bedrijf bij alle wereldwijde activiteiten streeft naar uitmuntendheid in praktijken en prestaties die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu.

Het traject van watermilieubeheer

Naast de interne operationele verbeteringen zijn er in de Suzano-faciliteit van Ecolab ook externe activiteiten op het gebied van watermilieubeheer. Gedeelde uitdagingen tussen de fabriek en de betrokken plaatselijke belanghebbenden zijn waterschaarste, waterkwaliteit en het fysieke risico van overstroming. Om deze gemeenschappelijke problemen aan te pakken werkt Ecolab samen met andere watergebruikers in het bekken.

Medewerkers van de locatie hebben deelgenomen aan tal van sociale projecten in samenwerking met de verkoop- en serviceteams van Ecolab in Brazilië om het waterbewustzijn en -belang in de gemeenschap te vergroten door het maken van muurkunst en andere openbare werken. De faciliteit werkt samen met publieke belanghebbenden, waaronder gemeentelijke waterzuiveringsbedrijven, diverse particuliere bedrijven in het gebied en verschillende niet-gouvernementele organisaties (ngo's).

Door het oprichterslidmaatschap van Ecolab in de Water Resilience Coalition van de Verenigde Naties (VN) werd gewerkt aan de lancering van de São Paulo-afdeling van de coalitie, waarmee de collectieve actiebetrokkenheid op het gebied van gedeelde wateruitdagingen wordt uitgebreid naar van middelgrote en kleine bedrijven in die omgeving.

Bovendien heeft Ecolab zich gecommitteerd aan een project in samenwerking met de natuurbescherming (TNC) via het waterfonds van São Paulo. De primaire doelstelling van dit project is het beschermen en verbeteren van de waterveiligheid in het grootstedelijk gebied van São Paulo. Via het waterfonds van São Paulo wordt ten minste 220 hectare bosgebied beschermd in de gemeenten Mogi das Cruzes en Salesópolis, die beide in het stroomgebied van de bovenloop van de Tietê liggen. Projectpartners werken samen met eigenaren van landelijk gebied, brengen bestaande bossen in kaart voor behoud en herstel en stellen verbeteringsmogelijkheden in landelijke sanitaire voorzieningen vast. Er wordt met landeigenaren onderhandeld over vrijwillige instandhoudingsovereenkomsten die aansluiten bij het bestaande gemeentelijke waterbeheerbeleid. Deze ondertekende overeenkomsten compenseren eigenaren van landelijk gebied bij instandhouding van beboste gronden. Het project biedt financiering om de toegang tot sanitaire basisvoorzieningen in landelijke gebieden uit te breiden via vervanging van rudimentaire systemen in Salesópolis en/of Mogi das Cruzes door geavanceerde technologieën. Het project zal niet alleen 29,4 miljoen gallon water per jaar aanvullen gedurende 10 jaar beginnend in 2023, maar ook de grondwateropslag en -aanvulling, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de overvloed en diversiteit van inheemse plantensoorten beheren. Bovendien zal het naar verwachting de koolstofvastlegging onderhouden of verbeteren met leningen voor verbeterde klimaatadaptatie- en mitigatiestrategieën en een betere menselijke gezondheid in het gebied.

Naast lokale inspanningen op het gebied van watermilieubeheer versterkt Solutions for Life, het wereldwijde schenkingsprogramma van Ecolab, de missie van het bedrijf om zoet water te behouden en beschermen via samenwerking en aanvullende projecten met TNC en het Project WET-fonds.

 

_

Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.