Employee at Ecolab’s Barueri, Brazil Plant

Fabriek van Ecolab in Barueri, Brazilië, gecertificeerd als toonaangevend in watermilieubeheer

Alliance for Water Stewardship (AWS)-casestudy
Gepubliceerd op 1 februari 2023 | Bijgewerkt op 9 oktober 2023

Achtergrond

De fabriek van Ecolab gevestigd in de stad Barueri, in de staat São Paulo (Brazilië) produceert industriële chemische oplossingen voor reinigings en desinfectie. De faciliteit in Barueri maakt voornamelijk gebruik van gemeentelijk water uit het São Lourenço-systeem, dat water haalt uit het Cachoeira do França-reservoir in het stroomgebied van de Ribeira de Iguape, en extra water, inclusief drinkwater, uit de aquifer van São Paulo. Huishoudelijk en industrieel afvalwater wordt naar een externe industriële zuiveringsinstallatie gestuurd voordat het in de rivier de Tietê wordt geloosd.

In lijn met Ecolabs streven naar een holistische benadering van waterbeheer in zijn productiefaciliteiten heeft het bedrijf in 2022 de Core Certification for Alliance of Water Stewardship (AWS) versie 2.0 behaald voor de fabriek in Barueri. De faciliteit voldoet ook aan de actuele vereisten voor AWS-certificering.


Situatie

Het team van de Barueri-fabriek van Ecolab heeft de faciliteit beoordeeld op mogelijkheden om het watergebruik in alle bedrijfsactiviteiten omlaag te brengen en daarmee te voldoen aan Ecolabs 2030 Impact Goals om per productie-eenheid in de hele onderneming de impact op het water met 40% te verminderen en een verder herstel te bereiken van meer dan 50% van het absolute wateronttrekkingsvolume op locaties met een hoog risico. In overeenstemming met deze bedrijfsdoelstellingen was het doel van het lokale team om het jaarlijkse waterverbruik per ton product elk jaar van 2018 tot 2022 met gemiddeld 3,3% te verminderen.

Op de volgende gebieden werden mogelijkheden voor waterbesparing vastgesteld: verbeteringen in de uitspoelprocessen van procesapparatuur, bouw van een regenwateropvangsysteem, verbeteringen in omgekeerde osmose, onderzoek naar alternatieve bronnen voor waterconsumptie, overgaan op geautomatiseerde effluentbehandeling en het gebruik van verbeterde waterbeheercontroles. De teams van bedrijfsduurzaamheid en Barueri engineering en veiligheid, gezondheid en milieu werkten samen bij de prioritering van deze mogeljkheden.

Er vond een uitgebreide risicobeoordeling plaats met behulp van inzichten verkregen van de Smart Water Navigator van Ecolab en de Aquaduct Atlas van het World Resources Institute (WRI) om gezamenlijke en plaatselijke wateruitdagingen te bepalen. Projecten ter vermindering van de wateronttrekking werden prioritair behandeld op basis van de waarschijnlijkheid van het risico en de impact op de plaatselijke stakeholders en in de plaatselijke gemeenschap. Van de vijf waterresultaten van de AWS-norm richtte Garyville zich op een duurzame waterbalans, goede waterkwaliteit en goed waterbeheer, waarbij relevantie en risico's voor de locatie tegen elkaar werden afgewogen.

42 million gallons of water saved

Om de algemene gezondheid van lokale watergebieden te verbeteren en als onderdeel van de Impactdoelstellingen 2030 van Ecolab, hebben we prioriteit gegeven aan AWS-certificering in risicovolle watergebieden waarin we actief zijn.

AWS Certification Plant Imagery

Een gemiddelde jaarlijkse vermindering van het waterverbruik met 1,2 miljoen gallon, vergelijkbaar met $ 52.500 aan voor risico gecorrigeerde kostenbesparingen, werd behaald tussen 2018 en 2022.

Oplossing

De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn gestart om het totale waterverbruik te verminderen:

 • Bouw van een regenwateropvangsysteem voor operationeel gebruik
 • Optimalisering van de uitwasprocessen van de procesapparatuur
 • Verbetering van omgekeerde osmose (RO)-eenheden om de efficiëntie te verhogen
 • Hergebruik van RO-water in procestoepassingen
 • Invoering van geautomatiseerde afvalwaterzuivering
 • Ingebruikneming van verbeterde waterbeheerregelaars om projecten voor continue verbetering te bepalen en processen voor behandeling van afgevoerd water te valideren

De volgende projecten worden overwogen voor toekomstige verbeteringen:

 • Verbetering in behandelingsprocessen om hergebruik van afgevoerd water uit te breiden.
 • Vervanging van RO-water door zacht water voor geschikte producten.
 • Bouw van een regenwateropvangsysteem voor operationeel gebruik.
 • Implementatie van de wasmatrix in de opeenvolgende processen van productfabricage.
 • Opnieuw in gebruik nemen van de diepe buisvormige put als alternatieve bron voor waterconsumptie.

Gezamenlijk droegen deze inspanningen bij aan de voortgang van de Barueri-fabriek in het verminderen van het gemiddelde van jaarlijkse waterintensiteit met 3,3% en werd een totale vermindering van wateronttrekking gerealiseerd van 44% per ton product in 2022 sinds 2018.


Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Prestaties

 • Positieve waterimpact | Gemiddelde vermindering van waterconsumptie op jaarbasis van 1,2 miljoen gallon (ca. 4.600 kubieke meter), wat resulteerde in een 44% verlaging van het waterverbruik per ton product in 2022 sinds 2018.
 • Economische resultaten| $ 52.500 aan gemiddelde jaarlijkse voor risico gecorrigeerde kostenbesparing 
Chart of water intensity and water withdrawal at the Barueri plant from 2018-2022 with water intensity target: Water intensity Target (3% reduction year over year); Water Intensity Actuals (2018: 1.75; 2019: 1.82; 2020: 1.18; 2021: 1.13; 2022: 0.97); Water withdrawal cubic meters (2018: 52,607; 2019: 62,239; 2020: 36,490; 2021: 36,335; 2022: 34,466)

Waterbeheer

Op het niveau van de fabriek zijn de manager en het team voor veiligheid, gezondheid en milieu verantwoordelijk voor het beheer van de waterkwaliteit, het effluent en legale lozing van afvalwater en het aansturen van waterbesparingsprojecten op locatie. De managers en hun ondersteunende teams van nutsvoorzieningen, logistiek, productie en onderhoud zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van waterbesparingsprojecten. De afdeling nutsvoorzieningen is ook verantwoordelijk voor de bediening van het waterafvoersysteem, het nemen van relevante monsters, bewaken van analyserapporten en de updates van legale afvalwaterlozingen. De fabrieksmanager heeft de eindverantwoordelijkheid.

Om een goede afvalwaterkwaliteit te behouden, wordt de pH van het afvalwater continu aangepast. Maandelijks worden volledige tests uitgevoerd en een jaarlijkse analyse wordt naar het waterzuiveringsbedrijf en de milieudienst van de staat São Paulo gestuurd om de naleving van de vergunning te garanderen. De kwaliteit van het inkomende water voor drinkwater wordt maandelijks en het proceswater wordt dagelijks getest.

Bij lekkages of watergerelateerde problemen beschikt locatie Barueri over een robuust incidentresponsplan met daarin een analyse van de hoofdoorzaak van het oorspronkelijke incident, een beoordeling door het leidinggevende team, documentatie in een intern rapportageplatform en communicatie over risicobeperkingsstrategieën tijdens maandelijkse vergaderingen op locatie. De locatie heeft het afgelopen jaar geen watergerelateerde overtredingen gekend.

Het Sustainability Team wordt begeleid en geadviseerd door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de hoogste bedrijfs- en afdelingsmanagers van het bedrijf. Bovendien zijn de standpunten van Ecolab op gebied van duurzaamheid, watermilieubeheer en veiligheid, gezondheid en milieu openbaar en dienen ze als toezeggingen voor en leidraad in watergerelateerde kwesties en naleving. Het duurzaamheidsstandpunt van Ecolab formaliseert de wereldwijde inzet van Ecolab voor duurzaamheid binnen het bedrijf en de impact ervan op klanten. Het watermilieubeheerstandpunt van Ecolab sterkt Ecolabs wereldwijde inzet voor verantwoord watermilieubeheer door het bedrijf en zijn klanten te wijzen op mogelijkheden om waterbronnen te gebruiken op een manier die het bedrijfsleven, de gemeenschappen en de natuur ten goede komt. Het SHE-standpunt van Ecolab schetst hoe het bedrijf bij alle wereldwijde activiteiten streeft naar uitmuntendheid in praktijken en prestaties die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu.


Het traject van watermilieubeheer

​​​​​​​Naast de interne operationele verbeteringen zijn er in de Barueri-faciliteit van Ecolab ook doorlopend externe activiteiten op het gebied van watermilieubeheer. Gedeelde uitdagingen tussen de fabriek en de betrokken plaatselijke belanghebbenden zijn waterschaarste en waterkwaliteit. Om deze gemeenschappelijke problemen aan te pakken werkt Ecolab samen met andere watergebruikers in het bekken.

Medewerkers van de locatie hebben deelgenomen aan tal van sociale projecten in samenwerking met de verkoop- en serviceteams van Ecolab in Brazilië om het waterbewustzijn en -belang in de gemeenschap te vergroten door het maken van muurkunst en andere openbare werken. De faciliteit werkt samen met publieke belanghebbenden, waaronder gemeentelijke waterzuiveringsbedrijven, diverse particuliere bedrijven in het gebied en verschillende niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Door het oprichterslidmaatschap van Ecolab in de Water Resilience Coalition van de Verenigde Naties (VN) werd gewerkt aan de lancering van de São Paulo-afdeling van de coalitie, waarmee de collectieve actiebetrokkenheid op het gebied van gedeelde wateruitdagingen wordt uitgebreid naar van middelgrote en kleine bedrijven in die omgeving.

Bovendien heeft Ecolab zich gecommitteerd aan een project in samenwerking met de natuurbescherming (TNC) via het waterfonds van São Paulo. De primaire doelstelling van dit project is het beschermen en verbeteren van de waterveiligheid in het grootstedelijk gebied van São Paulo. Via het waterfonds van São Paulo wordt ten minste 220 hectare bosgebied beschermd in de gemeenten Mogi das Cruzes en Salesópolis, die beide in het stroomgebied van de bovenloop van de Tietê liggen. Projectpartners werken samen met eigenaren van landelijk gebied, brengen bestaande bossen in kaart voor behoud en herstel en stellen verbeteringsmogelijkheden in landelijke sanitaire voorzieningen vast. Er wordt met landeigenaren onderhandeld over vrijwillige instandhoudingsovereenkomsten die aansluiten bij het bestaande gemeentelijke waterbeheerbeleid. Deze ondertekende overeenkomsten compenseren eigenaren van landelijk gebied bij instandhouding van beboste gronden. Het project biedt financiering om de toegang tot sanitaire basisvoorzieningen in landelijke gebieden uit te breiden via vervanging van rudimentaire systemen in Salesópolis en/of Mogi das Cruzes door geavanceerde technologieën. Het project zal niet alleen 29,4 miljoen gallon water per jaar aanvullen gedurende 10 jaar beginnend in 2023, maar ook de grondwateropslag en -aanvulling, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de overvloed en diversiteit van inheemse plantensoorten beheren. Bovendien zal het naar verwachting de koolstofvastlegging onderhouden of verbeteren met leningen voor verbeterde klimaatadaptatie- en mitigatiestrategieën en een betere menselijke gezondheid in het gebied.

Naast lokale inspanningen op het gebied van watermilieubeheer versterkt Solutions for Life, het wereldwijde schenkingsprogramma van Ecolab, de missie van het bedrijf om zoet water te behouden en beschermen via samenwerking en aanvullende projecten met TNC en het Project WET-fonds.

 

_

Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.