Ecolab-fabriek Carson in Californië gecertificeerd als toonaangevend in watermilieubeheer

Ecolab-fabriek Carson in Californië gecertificeerd als toonaangevend in watermilieubeheer

Alliance for Water Stewardship (AWS)-casestudy
Gepubliceerd in december 2016 | Bijgewerkt op 3 oktober 2023

Achtergrond

De productiefaciliteit van Ecolab in Carson, Californië, is een mengfabriek die voornamelijk chemische mengsels voor waterbehandeling, polymeren, oliemengsels, antimoon en papieradditieven produceert. De Carson-fabriek is gelegen in Zuid-Californië en is afhankelijk van water van de California Water Service Company dat water haalt uit Noord-Californië en de Coloradorivier. Andere waterbronnen zijn onder meer lokaal grondwater en gerecycled water van de fabriek zelf. De Carson-fabriek van Ecolab bevindt zich in het San Gabriel-subbekken van het Greater Los Angeles County-stroomgebied.

In lijn met Ecolabs inzet voor een holistische benadering van waterbeheer in zijn productiefaciliteiten heeft het bedrijf in 2016 de internationale waternorm van Alliance for Water Stewardship (AWS) geïmplementeerd in zijn fabriek in Carson en versie 2.0 in 2020. De faciliteit is ook blijven voldoen aan de actuele AWS-vereisten om deze kerncertificering te behouden.


Situatie

Het team van de Carson-fabriek van Ecolab heeft de vestiging beoordeeld op mogelijkheden om het waterverbruik in al zijn activiteiten in 2022 met 13% per ton product te verminderen ten opzichte van baseline 2018. Voortbouwend op eerdere verbeteringsprojecten gaf de fabriek prioriteit aan de installatie van volumestroommeters, optimalisatie van het spoelwaterprogramma, vermindering van water voor de groenvoorziening, herziening en herlancering van het waterveiligheidsplan ter plaatse en implementatie van een droogvloerbeleid.

Er werden haalbaarheidsstudies uitgevoerd om het effect op de waterbesparing en de kapitaal- en bedrijfskosten van oplossingen in kaart te brengen. De Water Risk Monetizer van Ecolab werd ook gebruikt om inzicht te krijgen in het waterrisico in de fabriek en de implementatie van waterreductieprojecten kreeg prioriteit in de hele fabriek om besparingen te realiseren. Van de vijf waterresultaten van de AWS-norm concentreerde de Carson-faciliteit zich op een duurzame waterbalans en een goede waterkwaliteitstoestand, en zal ze zich meer gaan richten op veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH).

annual savings infographic

Om de algemene gezondheid van lokale watergebieden te verbeteren en als onderdeel van de Impactdoelstellingen 2030 van Ecolab, hebben we prioriteit gegeven aan AWS-certificering in risicovolle watergebieden waarin we actief zijn.

AWS Certification Plant Imagery

Een gemiddelde jaarlijkse waterreductie van 419.000 gallon (1580 m3) - het equivalent van $ 11.100 USD aan risico-gecorrigeerde kostenbesparingen.

Oplossingen

De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn voltooid om het totale waterverbruik te verminderen:

 • Installatie van volumestroommeters op de tank met boilertoevoerwater, omgekeerde osmose-eenheid, koeltoren en gedeïoniseerd watersysteem om het waterverbruik ter plaatse beter te volgen. In 2021 zijn extra debietmeters geïnstalleerd.
 • Implementatie van een ideeënverzamelsysteem om waterbesparende ideeën van alle fabrieksmedewerkers in te zamelen. Dit moedigt alle medewerkers aan om water te zien als een gedeelde hulpbron en stimuleert collectieve actie die bijdraagt aan discussies over waterbesparing tijdens maandelijkse bedrijfsbeoordelingen.
 • Voortdurende verbetering van het spoelwaterprogramma om de eerste spoeling op te vangen en opnieuw te gebruiken voor 75% van de vervaardigde producten, wat resulteert in een waterbesparing van 131.000 gallons (496m3) per jaar.
 • Vermindering van het watergebruik voor de groenvoorziening met 75%.
 • Herziening en herlancering van het waterveiligheidsplan ter plaatse.
 • Optimalisatie van de productieplanning om uitwassen tussen batches te minimaliseren, wat ongeveer 13.000 gallons (49 m3) aan water per jaar en meer dan 130 arbeidsuren bespaart.
 • Invoering van een droogvloerbeleid om de hoeveelheid spoeling tijdens het vullen te verminderen, wat resulteert in 15.000 (57 m3) liter waterbesparing per jaar.

De volgende projecten zijn in uitvoering:

 • Lancering van een stoomlek-identificatieprogramma, resulterend in vervanging van meerdere stoompompen en condenspotten om het water- en energieverbruik te verminderen. Overleg met deskundigen en evaluatie in uitvoering.
 • Extra vermindering van het watergebruik in de groenvoorziening.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Prestaties

 • Positieve waterimpact | Gemiddelde vermindering van waterverbruik op jaarbasis van 419.000 miljoen gallon (1580 m3) wat resulteerde in een 3% vermindering van het waerverbruik per ton per geproduceerd product in 2022 vanaf een baseline uit 2018.
 • Economische resultaten | USD 11.100 aan gemiddelde jaarlijkse kostenbesparing met risicocorrectie. 
Graph showing water withdrawal and water intensity decreasing from 2018 to 2022

Waterbeheer

Op fabrieksniveau is de fabrieksmanager verantwoordelijk voor de algehele naleving van de afvalwaterrichtlijnen en de naleving van de afvalwatervergunningen, en is deze rekenschap verschuldigd voor de lozing van afvalwater en voor PH-bewaking. De onderhoudssupervisor is verantwoordelijk voor het testen van afvalwater, het lozen van afvalwater en het bewaken van de PH. De fabrieksmanager is eindverantwoordelijk voor de algemene naleving van de afvalwaterrichtlijnen, het testen van afvalwater, updates van regelgeving, lozing van afvalwater en PH-bewaking.

Op corporate niveau wordt het Sustainability Team begeleid en geadviseerd door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de hoogste bedrijfs- en afdelingsmanagers van het bedrijf. Bovendien zijn de Water Stewardship-positie en wereldwijde SHE-positie van Ecolab openbaar beschikbaar en dienen ze als toezeggingen en richtlijnen voor watergerelateerde problemen en naleving. Informatie over watergerelateerde naleving op locatie is op verzoek verkrijgbaar.

In 2020 kondigde Ecolab zijn lidmaatschap aan van de Water Resilience Coalition, een door de industrie aangestuurd initiatief van het CEO Water Mandate van de United Nations Global Compact. De coalitie heeft tot doel de wereldwijde waterstress bovenaan de bedrijfsagenda te brengen en de zoetwatervoorraden van de wereld te behouden door collectieve actie in bekkens met waterschaarste en door ambitieuze, meetbare toezeggingen te doen.


Het traject van watermilieubeheer

Naast de interne operationele verbeteringen zijn er in de Carson-fabriek van Ecolab ook activiteiten op het gebied van watermilieubeheer. De fabriek en relevante, lokale belanghebbenden delen onder meer de uitdaging in waterschaarste als gevolg van verminderde sneeuwval door bestaande waterbronnen, verouderde waterinfrastructuur, stedelijk waterafvoer, indringing van zout in het grondwater en verlies van wetlands en diersoorten. Om deze gedeelde problemen aan te pakken werkt Ecolab samen met andere waterverbruikers in het bekken, waaronder een AWS-gecertificeerde fabriek van Ecolab in City of Industry (COI) Californië.

Lokale activiteiten op het gebied van waterbeheer buiten de fabriek omvatten voortdurende samenwerking met het waterbedrijf Calwater om de afstemming op de doelstellingen van het stroomgebied te handhaven. Ecolab is betrokken bij de California Water Action Collaborative (CWAC) en maakt ook deel uit van de werkgroep South Coast (binnen CWAC). Het team van Ecolab neemt deel aan maandelijkse bijeenkomsten om gelijke tred te houden met gedeelde wateruitdagingen en inspanningen in Californië. Ecolab is actief op zoek naar gezamenlijke actieprojecten in de regio die aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen voor wateraanvulling. 

Ecolab is lid van een openbare watervoorradengroep in Washington D.C. die pleit voor een watervoorzieningsbeleid met een sterke focus in Californië. In 2022 bleef Ecolab betrokken bij en steunde het de wereldwijde werkzaamheden van de Alliance for Water Stewardship door de strategie op het gebied van watermilieubeheer van het bedrijf te delen door middel van meerdere toespraken, AWS-webinars en door andere grote multinationals aan te moedigen zich bij AWS aan te sluiten.


_

Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.

Bekijk alle verhalen