Carson-fabriek in Californië van Ecolab gecertificeerd als  toonaangevend in watermilieubeheer

Hercertificering van de standaardversie van de Alliance for Water Stewardship (AWS) 2.0

Achtergrond

De productiefaciliteit van Ecolab in Carson, Californië, is een mengfabriek die voornamelijk chemische mengsels voor waterbehandeling, polymeren, oliemengsels, antimoon en papieradditieven produceert. De Carson-fabriek is gelegen in Zuid-Californië en is afhankelijk van water van de California Water Service Company dat water haalt uit Noord-Californië en de Coloradorivier. Andere waterbronnen zijn onder meer lokaal grondwater en gerecycled water van de fabriek zelf. De Carson-fabriek van Ecolab bevindt zich in het stroomgebied van Greater Los Angeles County, met name in het South Bay-bekken.

In lijn met Ecolabs inzet voor een holistische benadering van waterbeheer in zijn productiefaciliteiten heeft het bedrijf besloten de de internationale waternorm van Alliance for Water Stewardship (AWS) in 2016 te implementeren in zijn fabriek in Carson en de vestiging in 2020 te hercertificeren naar versie 2.0.


Situatie

Het team van de Carson-fabriek van Ecolab heeft de vestiging beoordeeld op mogelijkheden om het waterverbruik in al zijn activiteiten in 2020 met 10 procent per ton product te verminderen, ten opzichte van een baseline in 2016. Voortbouwend op eerdere verbeteringsprojecten gaf de fabriek prioriteit aan de installatie van volumestroommeters, optimalisatie van het spoelwaterprogramma, vermindering van water voor de groenvoorziening, herziening en herlancering van het waterveiligheidsplan ter plaatse en implementatie van een droogvloerbeleid.

Er werden haalbaarheidsstudies uitgevoerd om het effect op de waterbesparing en de kapitaal- en bedrijfskosten van oplossingen in kaart te brengen. De Water Risk Monetizer van Ecolab werd ook gebruikt om inzicht te krijgen in het waterrisico in de fabriek en de implementatie van waterreductieprojecten kreeg prioriteit in de hele fabriek om besparingen te realiseren. Van de vijf waterresultaten van de AWS-norm concentreerde de Carson-faciliteit zich op een duurzame waterbalans en een goede waterkwaliteitstoestand, en zal ze zich meer gaan richten op veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH).

Ecolab is één van de oprichters van de International Water Stewardship Standard van de Alliance for Water Stewardship (AWS).

AWS Certification Plant Imagery

Een totale jaarlijkse waterbesparing van 559.000 gallons (2.116 m3), een equivalent van $ 13.500 in risicogecorrigeerde kostenbesparingen.

Oplossingen

De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn voltooid om het totale waterverbruik te verminderen:

 • Installatie van volumestroommeters op de tank met boilertoevoerwater, omgekeerde osmose-eenheid, koeltoren en gedeïoniseerd watersysteem om het waterverbruik ter plaatse beter te volgen. Er worden extra debietmeters geïnstalleerd in 2021.
 • Implementatie van een ideeënverzamelsysteem om waterbesparende ideeën van alle fabrieksmedewerkers in te zamelen. Dit moedigt alle medewerkers aan om water te zien als een gedeelde hulpbron en stimuleert collectieve actie die bijdraagt aan discussies over waterbesparing tijdens maandelijkse bedrijfsbeoordelingen.
 • Voortdurende verbetering van het spoelwaterprogramma om de eerste spoeling op te vangen en opnieuw te gebruiken voor 75% van de vervaardigde producten, wat resulteert in een waterbesparing van 131.000 gallons (496m3) per jaar.
 • Vermindering van het watergebruik voor de groenvoorziening met 50%.
 • Lancering van een stoomlek-identificatieprogramma, resulterend in vervanging van meerdere stoompompen en condenspotten om het water- en energieverbruik te verminderen.
 • Herziening en herlancering van het waterveiligheidsplan ter plaatse.
 • Optimalisatie van de productieplanning om uitwassen tussen batches te minimaliseren, wat ongeveer 13.000 gallons (49 m3) aan water per jaar en meer dan 130 arbeidsuren bespaart.
 • Invoering van een droogvloerbeleid om de hoeveelheid spoeling tijdens het vullen te verminderen, wat resulteert in 15.000 (57 m3) liter waterbesparing per jaar.
 • Beheer van hot box-gebruik door een handmatige klep toe te voegen om de inlaatstoomleiding tijdens de zomer te sluiten, waardoor energie, water en bijbehorende kosten worden bespaard.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Prestaties

 • Een totale jaarlijkse waterbesparing van 559.000 gallons (2.116 m3), een equivalent van $ 13.500 in risicogecorrigeerde kostenbesparingen.
 • 8,8% vermindering van waterverbruik per ton product gerealiseerd in 2020 ten opzichte van een baseline van 2016

Waterbeheer

Op fabrieksniveau is Walter Chang, manager Veiligheid, Gezondheid en Milieu (SHE), verantwoordelijk voor de algemene naleving van afvalwater en naleving van de afvalwatervergunningen, en verantwoordelijk voor de lozing van afvalwater en pH-bewaking. Onderhoudssupervisor, Justin Gillman, is verantwoordelijk voor het testen van afvalwater, afvalwaterlozing en pH-bewaking. Fabrieksmanager, Fred Casey, is eindverantwoordelijk voor de algemene naleving van afvalwater, het testen van afvalwater, updates van regelgeving, lozing van afvalwater en pH-bewaking.

Op corporate niveau wordt het Sustainability Team begeleid en geadviseerd door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de hoogste bedrijfs- en afdelingsmanagers van het bedrijf. Bovendien zijn de Water Stewardship-positie en wereldwijde SHE-positie van Ecolab openbaar beschikbaar en dienen ze als toezeggingen en richtlijnen voor watergerelateerde problemen en naleving.

In 2020 kondigde Ecolab zijn lidmaatschap aan van de Water Resilience Coalition, een door de industrie aangestuurd initiatief van het CEO Water Mandate van de United Nations Global Compact. De coalitie heeft tot doel de wereldwijde waterstress bovenaan de bedrijfsagenda te brengen en de zoetwatervoorraden van de wereld te behouden door collectieve actie in bekkens met waterschaarste en door ambitieuze, meetbare toezeggingen te doen.


Het traject van watermilieubeheer

Naast de interne operationele verbeteringen zijn er in de Carson-fabriek van Ecolab ook activiteiten op het gebied van watermilieubeheer. De fabriek en relevante, lokale belanghebbenden delen onder meer de uitdaging in waterschaarste als gevolg van verminderde sneeuwval door bestaande waterbronnen, verouderde waterinfrastructuur, stedelijk waterafvoer, indringing van zout in het grondwater en verlies van wetlands en diersoorten. Om deze gedeelde problemen aan te pakken werkt Ecolab samen met andere waterverbruikers in het bekken, waaronder een AWS-gecertificeerde fabriek van Ecolab in City of Industry (COI) Californië.

Lokale activiteiten op het gebied van waterbeheer buiten de fabriek omvatten voortdurende samenwerking met het waterbedrijf Calwater om de afstemming op de doelstellingen van het stroomgebied te handhaven. Bovendien is de fabrieksmanager van Carson lid van de Chemical Industry Council of California (CICC), die een forum biedt om te communiceren en te leren over gedeelde uitdagingen binnen de industrie. Ecolab is betrokken bij de California Water Action Collaborative (CWAC) en maakt ook deel uit van de werkgroep South Coast (binnen CWAC). Het team van Ecolab neemt deel aan maandelijkse bijeenkomsten om gelijke tred te houden met gedeelde wateruitdagingen en inspanningen in Californië. Ecolab is actief op zoek naar gezamenlijke actieprojecten in de regio die aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen voor wateraanvulling.

Ecolab is lid van een openbare watervoorradengroep in Washington D.C. die pleit voor een watervoorzieningsbeleid met een sterke focus in Californië. In 2020 bleef Ecolab betrokken bij en steunde het de wereldwijde werkzaamheden van de Alliance for Water Stewardship door de strategie op het gebied van watermilieubeheer van het bedrijf te delen door middel van meerdere toespraken, AWS-webinars en door andere grote multinationals aan te moedigen zich bij AWS aan te sluiten. Laura Kowalski, de Global Supply Chain Sustainability Program Manager van Ecolab, maakt ook deel uit van de technische commissie van AWS en gebruikt dit platform om best practices te delen en van anderen te leren tijdens soortgelijke trajecten op het gebied van watermilieubeheer.


Download casestudy

_

Gerelateerde succesverhalen

No related success stories were found.