Image of large city to use for the 1.5c Climate Commitment Sustainability story.

Een gedurfde nieuwe klimaatbelofte:

Ecolab sluit zich aan bij de Business Ambition for 1.5⁰C

Ecolab neemt deel aan de Business Ambition for 1.5⁰C, een groep grote ondernemingen die hebben toegezegd hun steentje bij te dragen om de klimaatverandering op of onder 1,5⁰ Celsius boven het pre-industriële niveau te houden.​​​​​​​ Ons doel is onze koolstofuitstoot te halveren per 2030 en terug te brengen tot klimaatneutraal in 2050.

 Als lid van de Business Ambition voegt Ecolab zich bij een groeiende groep mondiale ondernemingen die de volgende stap hebben gezet in de aanpak van klimaatverandering. Wij doen dit aan het begin van de jaren 2020, een cruciaal decennium voor klimaatverandering.

Om te kunnen voldoen aan de eis van 1,5⁰ C nemen wij de volgende maatregelen:

  • Onze vloot servicevoertuigen gaat elektrisch rijden
  • We kiezen voor 100 hernieuwbare energie in onze activiteiten wereldwijd
  • We breiden de energiebesparingsprojecten in onze fabrieken, kantoren en activiteiten wereldwijd uit
  • We werken samen met onze partners in de toeleveringsketen om even ambitieuze klimaatdoelen vast te stellen

Ons doel: de koolstofuitstoot van het bedrijf halveren per 2030 en terugbrengen tot klimaatneutraal in 2050.

wind turbines at sunset

Ecolab ondersteunt klimaatbestendigheid door onze klanten in vrijwel elke sector wereldwijd te helpen water te besparen. De waterschaarste, die voornamelijk wordt veroorzaakt door economische en bevolkingsgroei, wordt aanzienlijk verergerd door de klimaatverandering. Voor veel bedrijven uiten de eerste negatieve effecten van de klimaatverandering zich in de vorm van water - bijvoorbeeld door droogte, overstromingen of grotere stormvloeden.

In 2018 hielpen we onze klanten 711 miljoen kubieke meter (188 miljard gallon) water te besparen. Bedrijven die het waterverbruik verlagen en water hergebruiken en recyclen worden beter bestand tegen waterschaarste en dus ook tegen klimaatverandering. En ze verkleinen hun impact op de gemeenschappen, landbouwactiviteiten en andere bedrijven die gebruikmaken van dezelfde watervoorraden.

Aangezien er energie wordt verbruikt om water te gebruiken, betekent een lager waterverbruik ook een lager energieverbruik. En dat betekent een lagere uitstoot van broeikasgassen voor onze klanten. Door samen te werken met Ecolab wisten ze 1,1 miljoen ton (2,4 miljard lbs.) broeikasgassen te vermijden in 2018.

Ondertussen vorderen we ook gestaag in onze eigen activiteiten. Sinds 2018 is 99,4% van Ecolab's elektriciteit in Europa afkomstig van hernieuwbare bronnen. In datzelfde jaar ondertekenden we ook een inkoopovereenkomst voor virtuele energie die 100% van onze energiebehoefte in Noord-Amerika zal dekken als het bijbehorende windmolenpark in 2020 online komt. Door energiebesparingsprojecten zijn veel locaties klimaatvriendelijker geworden en de eerste elektrische Ecolab-voertuigen rijden al. Deze initiatieven worden nu wereldwijd ingezet.

De Business Ambition for 1.5⁰ C werd gelanceerd in 2019 na publicatie van het rapport uit 2018 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) van de VN met de titel 'Global Warming of 1.5⁰C'. In dat rapport, dat is gebaseerd op de best beschikbare wetenschap, stelt het IPCC dat een wereldwijde temperatuurstijging van 2 graden Celsius (3,6 graden Fahrenheit) boven het pre-industriële niveau niet langer veilig wordt geacht. Om de ergste gevolgen van klimaatverandering te vermijden, mag de opwarming van de aarde maximaal 1,5 graden Celsius (2,7 graden Fahrenheit) zijn.

Het V.N. Global Compact, een groep van meer dan 9.500 bedrijven die samenwerken om duurzamere manieren van zakendoen te ontwikkelen, vormde de Business Ambition in 2019 om bedrijven aan te sporen hun steentje bij te dragen aan het behalen van dat doel.

Bedrijven die deelnemen aan de Business Ambition for 1,5⁰C verplichten zich tot vastgestelde, op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen via het Science-Based Targets initiative (SBTi) en leggen deze doelen ter goedkeuring voor aan het SBTi. Het SBTi is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) en het U.N. Global Compact.

Meer over duurzaamheid bij EcolabLees het persbericht


Gerelateerde verhalen

Bezoekers die dit verhaal hebben gelezen, bekeken ook:

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Geen evenementen gevonden

Bekijk alle verhalen