Geavanceerde oplossingen voor optimale resultatenValue to your facility

Ecolab Central Sterile Program

Het Central Sterile Program van Ecolab is ontwikkeld om uw processen te verbeteren en monitoren met het oog op grotere patiëntveiligheid. Daarnaast zorgt het voor kostenbesparingen en goed opgleid CSA-personeel.

Het voorkomen van postoperatieve wondinfecties (SSI's) is een belangrijke zorg voor alle centrale sterilisatie-afdelingen. Niet alleen vanwege het risico dat ze vormen voor de gezondheid van patiënten, maar ook vanwege de financiële gevolgen voor het ziekenhuis. Een van de mogelijke redenen voor een SSI is als het reinigen van chirurgische instrumenten niet voldoet aan de hoogste hygiëne-eisen.

Bij Ecolab weten we dat het voorkomen van SSI's belangrijk is, en dat het reinigen van instrumenten dus ook belangrijk is. Het is onze passie u als CSA-manager te steunen en te zorgen voor een consistente reiniging van de instrumenten die in uw steriele afdeling worden behandeld. Daarom hebben we ons allesomvattende Central Sterile Program ontwikkeld met een dynamische en systematische aanpak die is gebaseerd op vier belangrijke pijlers.

Technologie

TECHNOLOGIE
DIE VOLDOET AAN DE STRENGSTE EISEN

 • Onze technologie is de basis die mogelijk maakt dat u de meeste gewenste en beste resultaten behaalt.
 • Best-in-class-producten en doseringssystemen verbeteren de reinigingskwaliteit, naleving en efficiëntie en drukken tegelijkertijd de operationele kosten.
Service

SERVICE
DOOR ONZE CSA-EXPERTS

 • Best-in-class-service om uw apparatuur en processen optimaal te laten presteren.
 • Meerdere beoordelingen verbeteren uw processen en systemen continu.
 • Service-overeenkomsten worden verstrekt voor handmatige en geautomatiseerde processen.
 • Continue coaching van uw medewerkers om de nieuwe protocollen in te bedden in de dagelijkste procedures.
Training

OPLEIDING
GEBASEERD OP DE NIEUWSTE NORMEN

 • Door onze kennis en expertise van de sector bieden wij opleidingen en advies ter plaatse van wereldklasse.
 • Advies ter plaatse en persoonlijke praktische trainingen bij implementatie.
 • Best practies en ondersteunend materiaal optimaliseren medewerkersprestaties.
Information

INFORMATIE
VOOR BETERE NALEVING

Het Central Sterile Program (CSP) van Ecolab is gebaseerd op grondig gevalideerde resultaten. De basis hiervoor wordt gevormd door een uniek iOS-apparaat dat zich in uw CSA bevindt en cruciale informatie verzamelt, naast CSP-checklists.

Technologie

TECHNOLOGIE

Door nauw met u samen te werken, kunnen wij op basis van onze technologie maatoplossingen bieden. Eventuele hiaten in de efficiëntie wordt gedicht, de veiligheid van medewerkers wordt verhoogd en er worden uitstekende resultaten behaald door de dagelijkse toepassing van onze producten. Dit wordt bereikt door:

 • ons uitgebreide productassortiment dat een oplossing biedt voor elk probleem;
 • onze CSA-specifieke oplossingen voor de uitdagingen die zich voordoen in uw omgeving;
 • innovatieve doseringssystemen om waterverspilling te beperken en kostenbesparingen te realiseren.
Service

SERVICE

Verbeteringen in processen, dosering en productprestaties kunnen alleen doorgang vinden als er sprake is van een overeengekomen, passend en tijdig serviceschema. Wij zijn er om ervoor te zorgen dat de instrumentenreiniging steeds optimaal succesvol is door onze uitzonderlijke service, die het volgende biedt:

 • analyse ter plaatse van verschillende parameters zoals nauwkeurige dosering van chemicaliën, waterkwaliteit enz.;
 • beheer en effectieve controle van doseringsapparaten ter bevordering van de efficiëntie;
 • regelmatige servicerapporten met suggesties voor opvolgacties op basis van de resultaten.
Training

OPLEIDING

Op basis van onze uitgebreide set trainingservices en -expertise adviseren wij onze klanten over hun specifieke behoeften naar aanleiding van een gedetailleerde beoordeling van de huidige situatie. Om ervoor te zorgen dat onze trainingsoplossingen beantwoorden aan de uitdagingen en speciale behoeften van een CSA-omgeving, richten wij ons op:

 • producttraining, zodat u uw investering optimaal benut;
 • best practices voor reinigingsprocessen die steeds verder zijn verbeterd door tientallen jaren aan ervaring;
 • expertise webinars gegevens door ons eigen team specialisten.
Information

INFORMATIE

Het continu verzamelen en analyseren van gedetailleerde gegevens stelt ons in staat het meest geschikte CSA-programma op te stellen, toe te passen en te onderhouden. Op die manier kunnen wij voldoen aan uw precieze behoeften en de effectiviteit maximaliseren. Onze audits en rapporten voorzien u van:

 • initiële beoordelingen of audits voor het bepalen van een baseline en vaststellen van de huidige situatie;
 • gedetailleerde en correcte bevindingen met duidelijke aanbevelingen voor de toekomst;
 • monitoring van processen om verbeteringen dynamisch te volgen.


Audit- en testservices

De uitgebreide audits en testdiensten van Ecolab® Central Sterile zorgen ervoor dat u zich geheel kunt richten op uw processen, het verbeteren van de resultaten
en de zorgstandaard kan waarborgen of zelfs overtreffen.
Comprehensive training

KWALITEIT- EN COMPLIANCE-AUDIT

Ontwikkeld om de naleving in uw organisatie te controleren

 • Helpt u op de hoogte te blijven van lokale voorschriften en processen
 • Een totale compliancescore met een beoordeling en een trendanalyse
 • Inzichten over waar en hoe verbeteringen aangebracht kunnen worden
 • Documentatie voor uw risico-beoordeling en bewijs van procesverbeteringen
Process & efficiency audit

PROCES- EN EFFICIËNTIE-AUDIT

Vastgesteld op basis van lokale normen en best practice

 • Een uitgebreide beoordeling van al uw processen en praktijken
 • Inclusief service voor het optimaliseren van vaatwasserdesinfectering
 • Documentatie voor uw risico-beoordeling en bewijs van procesverbeteringen
Water quality testing service

TESTSERVICE VOOR WATERKWALITEIT

Aandacht voor de belangrijkste onderdelen die de meeste impact hebben op de reinigingskwaliteit

 • Watermonsters die genomen zijn in uw gebouw(en)
 • Monsteranalyse door de technische dienst van Ecolab
 • Ontvang een uitgebreid rapport over de waterkwaliteit