Aqua Energy System

Aqua Energy System


Water- en energiebesparende oplossing

Aqua Energy System is een centrale thermische energiebuffer om water te verzamelen en te herdistribueren dat verwarmd wordt met gratis, herwonnen energie.

Belangrijkste kenmerken

  • warmwater-buffersysteem met geïntegreerde temperatuurzones
  • slim bedieningspaneel
  • continue temperatuurbewaking
  • geïntegreerde niveausensoren
  • invertergestuurde distributiepompen
  • monitor voor energieterugwinning (optioneel)
  • extra stoomverwarming (optioneel)
  • extra verwarming met Aqua Heater Plus T (optioneel)

Download het informatieblad over het Aqua Energy System voor meer informatie

Gerelateerde equipment

No related equipment pages were found.