Lindström Group werkt samen met Nalco Water om het zoetwatergebruik in India te verminderen

Nalco Water lanceerde in 2022 een project voor geavanceerde filtratietechnologieën bij de wasserij van Lindström Group in Chennai, India. In iets meer dan een jaar herwon Lindström 74% van het water in de fabriek en verminderde het totaal zoetwaterverbruik in Chennai met 56%.

14 maart 2024
Lindstrom Logo Stack of white towels in a commercial laundry facility


India is de grootste gebruiker van grondwater en een van de landen met de grootste waterschaarste ter wereld.

In de 13 wasserijen van Lindström Group in India worden dagelijks duizenden kilo's uniformen en werkkleding gewassen met in achtneming van de vereiste veiligheidskwaliteiten en -normen, zoals chemische bestendigheid en hygiëne. In Azië wordt 45% van de waterconsumptie van Lindström Group gebruikt bij hun werkkleding- en cleanroomdiensten.

Al tientallen jaren optimaliseert Lindström Group op allerlei manieren het waterverbruik in hun wasserijen om ervoor te zorgen dat zij op een verantwoorde manier met afvalwater omgaan. Met de tot alarmerend niveau afnemende watervoorraad in India spant de Group zich voortdurend in om het zo gering mogelijke watergebruik per gewassen kilogram te bereiken.

Een doel stellen van gebruiken van 55% gerecycled water

Water besparen is cruciaal om het milieu te sparen, duurzaamheid te verzekeren, waterschaarste te verminderen en bij te dragen aan wereldwijde watergelijkheid ten gunste van huidige en toekomstige generaties. Het doel van het Nalco Water-project voor geavanceerde filtratietechnologieën  was tweeledig: de waterschaarste lokaal aanpakken en bijdragen aan de mondiale inspanningen op het gebied van waterduurzaamheid.

Bij de start van het project stelde Nalco Water specifieke doelen en kernprestatieindicatoren (KPI's) in om het succes te meten:

  • Lindström Group mikte op 75% waterherwinning uit het omgekeerde osmoseproces en bereikte met succes 74% binnen 13 maanden.
  • Gedurende het wasproces mikte Lindström Group op minstens 55% gerecycled water en bereikte met succes 56% - van 9,2 liter per kilogram naar 4,1 liter per kilogram.
  • Lindström Group beperkte de zoetwaterconsumptie in het wasproces met 44%.

Om deze doelen te halen investeerde Lindström Group in semi-geautomatiseerde afvalwaterbehandeling en omgekeerde osmose (RO) in de fabriek in Chennai.

Waterconsumptie verminderen zonder afbreuk te doen aan waskwaliteit

Door hun samenwerking met Nalco Water heeft Lindström Group gewerkt aan duurzaam waterbeheer. Murli Iyer, Head of Light Business bij Nalco Water, India, benadrukt de waarden die betekenis hebben voor beide bedrijven: "Lindströms toewijding aan duurzaamheid, innovatie en de circulaire economie, evenals hun We Care-cultuur, sluit harmonieus aan bij Ecolabs doel om 'te beschermen wat essentieel is' en bij onze duurzaamheidsstrategie: het bevorderen van de gezondheid van mensen, de planeet en bedrijven over de hele wereld, en daarmee onze klanten helpen slagen."

De waterrecyclingfabriek, volledig gerund door Nalco Water, gebruikt gespecialiseerde chemicaliën voor wasserij-reiningsproducten om de waterconsumptie te reduceren zonder afbreuk te doen aan de waskwaliteit. Doordat beide bedrijven zich aan strikte gezondheids- en veiligheidvoorschriften houden, hebben zich geen ongelukken of incidenten voorgedaan gedurende het hele project.

"De afvalwaterfabriek, beheerd door Nalco, heeft het beoogde percentage water gerecycled, waardoor de afhankelijkheid van zoetwatervoorraden aanzienlijk is verminderd. Bovendien voldoet het behandelde water dat in het milieu wordt geloosd aan de na te leven wettelijke normen van de regio, wat het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu weerspiegelt", zegt Nikhil Shirsat, processpecialist bij Lindström, Azië.

Lindström ontvangt periodieke rapporten op dag- en maandbasis en we komen maandelijks bijeen om de voortgang te beoordelen en verbeterpunten vast te stellen. Na de eerste zes maanden van het project hebben we ook besproken waar we ons in het tweede stadium op gaan richten.

"Lindströms toewijding aan duurzaamheid, innovatie en de circulaire economie, evenals hun We Care-cultuur, sluit harmonieus aan bij Ecolabs doel om te 'Beschermen wat essentieel is."

– Murli Iyer

Head of Light Business bij Nalco Water, IndiaVerbeterde waskwaliteit met substantiële waterbesparingen

Lindström behaalde indrukwekkende resultaten met het Nalco Water-project voor geavanceerde filtratietechnologieën  dat leidde tot een totale waterbesparing van 330 miljoen liter, wat gelijkstaat aan 132 Olympische zwembaden. In termen van dagelijkse waterconsumptie kan het initiatief staan tegenover de dagelijkse behoeften van 2,5 miljoen mensen.

Door te zorgen voor een betere waterkwaliteit verbeterde Lindström ook de waskwaliteit, verlaagde de waskosten en verlengde daarmee de levenscyclus van kledingstukken. De geavanceerd filtratietechnologieproject toont hun inzet voor innovatie en duurzaamheid en is voor andere bedrijven een maatstaf bij proactieve inspanningen op het gebied van waterbehoud.

"Lindström is een voorbeeld voor andere bedrijven om hetzelfde te doen en de tijd vooruit te zijn. De regelgeving voor de zoetwaterconsumptie in India en de rest van de wereld wordt steeds strenger en bedrijven kunnen zich in een positie gaan bevinden waarin ze plotseling hun watergebruik moeten beperken, zegt Gowtham Raj, Area Manager - South bij Nalco Water India.Raghu Harihar, Training Manager, Institutional Business bij Ecolab India, vervolgt: "Het is geweldig dat Lindström met ons samenwerkt om deze stappen al eerder te zetten. We streven ernaar om voorlopers op de markt te zijn en te anticiperen op uitdagingen voordat ze zich voordoen."

Lindström is van plan om in de toekomst volledig geautomatiseerde systemen in de fabriek te implementere en daarmee de efficiëntie en consistentie te verbeteren en menselijke fouten te minimaliseren. Ze willen dit RO-systeem ook uitbreiden naar andere wasserijen in India en in heel Azië om de druk op zoetwaterbronnen te verminderen en diensten duurzamer en kosteneffectief aan te bieden. 

Lindström is van plan gebruik te maken van het door kunstmatige intelligentie (AI) gestuurde analyseplatform van Nalco Water, ECOLAB3D™,  als de volgende stap om het gebruik van analyses en algoritmen te bevorderen en de prestaties verder te verbeteren om nog betere resultaten te behalen bij waterrecycling. 

Lees meer over Ecolabs duurzaamheidswerk, inclusief onze inspanningen om water te besparen en het gebruik van grondstoffen te optimaliseren.

 

"We hebben al een systeem voor het hergebruik van water in onze wasserijen, maar we wilden een stap verder gaan door het water te recyclen, zodat we de hoeveelheid zoet water die we gebruiken kunnen verminderen."

– Venkataraj Anantharaman Laguduva

Head of Continuous Service, Azië, Lindström Group

Aanverwant nieuws