Ecolabs wereldwijd onderzoek naar watermilieubeheertoestand toont bezorgdheid van consumenten over het water in de wereld

18 september 2023
Hands catching running water

Uit het Ecolab Watermark™-onderzoek blijkt dat de toegang tot schoon en veilig water een belangrijke milieuzorg is voor consumenten over de hele wereld, waaronder 81% van de Amerikaanse respondenten.

Ecolab, een mondiale leider op het gebied van duurzaamheid die wateroplossingen en -diensten aanbiedt, heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt van het inaugurele Ecolab Watermark™-onderzoek. Met het wereldwijde consumentenonderzoek is onder belangrijke consumentenpopulaties over de hele wereld de stand van zaken in watermilieubeheer onderzocht via belang, gebruik van water, relatie met klimaat en verantwoordelijkheid.

Volgens het World Resources Institute krijgt de aarde tegen 2030 te maken met een watertekort van 56% en dan hebben volgens de Verenigde Naties 1,6 miljard mensen geen veilig beheerd drinkwater. Het is te midden van deze dringende watercrisis dat Ecolab het Ecolab Watermark-onderzoek heeft ontwikkeld om trends vast te stellen, voorlichting te geven en actie op gang te brengen onder belanghebbenden in de sector, met name in Azië/Pacific, China, Europa, India/Midden-Oosten/Afrika (IMEA), Latijns-Amerika en de Verenigde Staten (VS).

Met de wereldwijde bevindingen bracht het Ecolab Watermark-onderzoek diverse cruciale watergerelateerde trends aan het licht:

  • Toegang tot schoon en veilig water is voor consumenten in elke regio een prioriteit van het grootste belang. Latijns-Amerika (92%), China (85%) en de VS (81%) hebben het hoogste percentage consumenten dat zich meer zorgen maakt over de toegang tot schoon en veilig water dan over andere klimaatgerelateerde problemen zoals vervuiling of klimaatverandering.
  • Consumenten houden overheden en bedrijven het meest verantwoordelijk voor waterbehoud. Consumenten zijn echter van mening dat deze leiders zich niet genoeg bekommeren om hun impact op het water of de klimaatverandering. Dit werd het sterkst tot uiting gebracht in de VS, Europa, Latijns-Amerika en Azië/Pacific, waar tussen 42% en 46% van de mensen dacht dat hun leiders er zorg voor dragen.
  • Consumenten zijn van mening dat de industrie geen duidelijk plan heeft om waterschaarste aan te pakken, hoewel er besef is van verantwoordelijkheid en belang. Deze bezorgdheid tekent zich het duidelijkst af in China (82%), Latijns-Amerika (78%) en IMEA (78%), maar is zeker ook waarneembaar in Europa ({[ #3]}%), de VS (65%) en Azië/Pacific (60%).

'De watercrisis heeft gevolgen voor gemeenschappen, ongeacht hun locatie, en wordt vaak over het hoofd gezien in de mondiale reactie op klimaatverandering. Terwijl we blijven werken aan het veranderen van de manier waarop de wereld over water denkt, moeten de resultaten van het Ecolab Watermark-onderzoek leiders ertoe bewegen een grotere rol op zich te nemen in het beschermen van deze kostbare, eindige hulpbron', aldus Christophe Beck, voorzitter en CEO van Ecolab. 'De tijd dringt om deze uitdaging aan te pakken en consumenten over de hele wereld zeggen dat bedrijven nu in actie moeten komen. Het goede nieuws voor de industrie is, dat het voldoen aan deze verantwoordelijkheid positieve duurzaamheid en bedrijfsresultaten kan opleveren.'

Als reactie op het waargenomen gebrek aan verantwoordelijkheid gaan consumenten zelf over tot milieuvriendelijk koopgedrag. Volgens het onderzoek zijn consumenten bereid te stoppen met kopen van producten waarvoor bij het maken veel water nodig is, en om meer te betalen voor goederen die via duurzame bedrijfspraktijken zijn vervaardigd, vooral in IMEA (88%), China (85%) en Latijns-Amerika (81%).

Ondanks de bekende uitdagingen blijven consumenten optimistisch dat de watercrisis kan worden verzacht met de juiste en onmiddellijke actie. Volgens het onderzoek zijn wereldwijd gemiddeld drie op de vier consumenten van mening dat waterschaarste effectief aan te pakken is, met het optimisme het meest evident in Latijns-Amerika (84%), IMEA (83}%) en China (78%).

'Als de industrie niet mee aan tafel zit bij het bepleiten en ontwikkelen van klimaat- en wateroplossingen die onze gemeenschappen beschermen, blijven we het gevoel van consumenten voeden dat we niet genoeg doen', aldus Emilio Tenuta, senior vice-president en Chief Sustainability Officer van Ecolab. 'Door zich uitsluitend te richten op water en consumentenpercepties van de aanhoudende crisis, biedt het Ecolab Watermark-onderzoek unieke inzichten over waar en hoe belanghebbenden (of die nu de overheid, bedrijven, NGO's of zelfs individuele personen zijn) kunnen samenwerken voor een succesvolle aanpak van cruciale werelwijde uitdagingen.'

Naast mondiale en regionale bevindingen omvat het Ecolab Watermark-onderzoek gegevens voor 15 afzonderlijke landen. De gegevens die speciek zijn voor de VS tonen dat 81% van de consumenten zich zorgen maakt over toegang tot schoon en veilig water en vinden dat bedrijven en overheden de grootste verantwoordelijkheid hebben als het gaat om financiering van waterbehoud. Bovendien is 65% van de Amerikaanse consumenten het ermee eens dat bedrijven en fabrikanten geen duidelijke richtlijnen en plannen hebben om waterschaarste te bestrijden. Tot slot, 70% blijft optimistisch dat waterschaarste effectief kan worden aangepakt, ook al gelooft minder dan de helft van de Amerikaanse consumenten dat leiders uit het bedrijfsleven en de overheid zich bekommeren om klimaatverandering of waterbehoud.

Het Ecolab Watermark-onderzoek werd in 2023 uitgevoerd in samenwerking met Morning Consult onder een representatie van de algemene volwassen bevolking. Ecolab zal jaarlijks een nieuwe editie van het Ecolab Watermark-onderzork bijwerken en publiceren. Gedetailleerde resultaten, inclusief een interactief dashboard, vindt u op watermark.ecolab.com.


Over Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), een vertrouwde partner voor miljoenen klanten, is wereldwijd leidend in duurzaamheid en biedt oplossingen en diensten op het gebied van water, hygiëne en infectiepreventie die mensen en levensnoodzakelijke hulpbronnen beschermen. Het op een eeuw aan innovatie voortbouwend Ecolab heeft een jaarlijkse omzet van 14 miljard dollar, meer dan 47.000 medewerkers en activiteiten in meer dan 170 landen over de hele wereld. Ecolab levert uitgebreide, op wetenschap gebaseerde oplossingen, gegevensgestuurde inzichten en service van wereldklasse ter verbetering van voedselveiligheid, behoud van schone en veilige omgevingen en optimalisatie van water- en energieverbruik. Met innovatieve oplossingen verbetert Ecolab de operationele efficiëntie en duurzaamheid voor klanten in de sectoren voeding, gezondheidszorg, levenswetenschappen, horeca en industrie. www.ecolab.com

Volg ons op LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc en Facebook @Ecolab.

 


Over het Ecolab Watermark™-onderzoek

Het Ecolab Watermark-onderzoek, gelanceerd in 2023, is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door Ecolab. Het wereldwijde onderzoek rapporteert over de stand van zaken in watermilieubeheer door waterbelang en -gebruik, relatie met klimaat en verantwoordelijkheid in belangrijke consumentenpopulaties te meten. Dit onderzoek werd uitgevoerd tussen 15 februari en 3 maart 2023, onder een representatie van de algemene volwassen bevolking. De enquêtes zijn online uitgevoerd. De resultaten van het volledige onderzoek hebben een foutmarge van plusminus 2-3 procent. Sommige regio's kunnen worden gewogen met minder variabelen, afhankelijk van de beschikbaarheid van lokale censusgegevens.

Torry Whitney
651-250-4724
MediaRelations@Ecolab.com

Bron: Ecolab Inc.

 

Aanverwant nieuws