Ecolab kondigt een tijdelijke wereldwijde energietoeslag van 8%-12% aan

15 maart 2022

ST. PAUL, Minn. - 15 maart 2022 - Ecolab Inc. een tijdelijke energietoeslag van 8%-12% aangekondigd op al zijn wereldwijde producten met ingang van 1 april 2022. Deze toeslag is bedoeld om de enorme stijging van de energiekosten op te vangen.

Christophe Beck, president en chief executive officer van Ecolab: "Buiten de wereldwijd aanhoudend hogere grondstofkosten en logistieke kosten als gevolg van de inflatie van het afgelopen jaar hebben we sinds kort te maken met ongekende stijgingen als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

"Als langdurige zakenpartner van onze klanten hebben we doorlopende acties ondernomen om de veerkracht van de toeleveringsketen te waarborgen en de volatiliteit te verminderen. We hebben de waardeanalyse versneld, de voetafdruk van leveranciers geoptimaliseerd, de strategische voorraad vergroot en onze end-to-end-toeleveringsketenpartners uitgebreid om zo de extreme grondstoftekorten en logistieke tekorten te verminderen. We hebben ook allerlei productiviteitsacties ondernomen om onze efficiëntie te verbeteren en onze kosten te verlagen en daarmee de sterke inflatie-uitdagingen en de daaruit voortvloeiende prijsstelling te helpen compenseren.

"Desalniettemin moeten we nu ook deze tijdelijke energietoeslag invoeren om de sterke stijging van de olie- en gaskosten en de impact ervan op de inflatie van grondstoffen en logistiek te verzachten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we een betrouwbare productvoorziening kunnen blijven bieden en kunnen blijven investeren in de productinnovatie, digitale technologie en service-expertise die de kern vormen van ons gedifferentieerde wereldwijde aanbod. Wij zullen deze situatie maandelijks herbekijken en wanneer de huidige stijging van de energiekosten matigt, verwachten we deze toeslag te verminderen of af te schaffen.

"We zijn ervan overtuigd dat deze maatregel ons in staat zal stellen om de producten en diensten te blijven leveren waarop onze klanten vertrouwen, en ook de toonaangevende technologieën, oplossingen en diensten te bieden waarmee onze klanten hun gebruik van natuurlijke hulpbronnen en hun impact op het milieu kunnen verminderen tegen betere totale bedrijfskosten."

Over Ecolab
Ecolab (ECL), een vertrouwde partner op bijna drie miljoen klantlocaties, is een wereldleider in oplossingen en diensten voor water, hygiëne en infectiepreventie die de gezondheid van mens, planeet en bedrijf beschermen. Met een jaarlijkse omzet van $13 miljard en meer dan 47,000 medewerkers levert Ecolab uitgebreide, op wetenschap gebaseerde oplossingen, gegevensgestuurde inzichten en service van wereldklasse ter verbetering van voedselveiligheid, behoud van schone en veilige omgevingen, optimalisatie van water- en energieverbruik en verbetering van operationele efficiëntie en duurzaamheid voor klanten in de voedselsector, gezondheidszorg, horeca en industriële markten in meer dan 170 landen over de hele wereld. www.ecolab.com

Voorzichtigheidsverklaringen over toekomstgerichte informatie
Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en onze bedoelingen, overtuigingen, verwachtingen en voorspellingen voor de toekomst, die 'forward-looking statements' of toekomstgerichte verklaringen worden genoemd zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Woorden of zinsdelen zoals "zal waarschijnlijk resulteren", "zal naar verwachting gebeuren", "zal doorgaan", "wordt verwacht", "wij geloven", "we verwachten", "schatten", "projecteren", "kunnen", " zal", "verzekeren", "van plan zijn", "plannen", "geloven", "doelen", "voorspelling" (inclusief de negatieve of variaties daarvan) of soortgelijke terminologie die wordt gebruikt in verband met enige discussie over toekomstige plannen, acties of gebeurtenissen wijzen over het algemeen op toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de duur, verlaging en verwijdering van de energietoeslag en de continuïteit van de levering van producten en diensten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van de onderneming. Er zijn bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling, waaronder de duur en ernst van de geopolitieke gebeurtenissen die de huidige inflatie bewerkstelligen en andere ontwikkelingen die de kosten verhogen of de beschikbaarheid van producten of diensten beïnvloeden.

Aanvullende risico's en onzekerheden die de bedrijfsresultaten en bedrijfsprestaties kunnen beïnvloeden, worden uiteengezet onder item 1A van ons recentste formulier 10-K en in onze andere openbaarmakingen gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission (de 'SEC'), en omvatten de effecten en duur van de COVID-19-pandemie, moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen of schommelingen in grondstofkosten, blootstelling aan wereldwijde economische, politieke en juridische risico's die verband houden met onze internationale operaties, met inbegrip van de impact van sancties of andere acties door de VS of andere landen en vergeldingsmaatregelen van Rusland als reactie op het conflict in Oekraïne, ons vermogen om met succes te concurreren op het gebied van waarde, innovatie en klantenondersteuning, druk op de werking door consolidatie van klanten of leveranciers, beperkingen op prijsflexibiliteit als gevolg van contractuele verplichtingen en ons vermogen om onze contractuele verplichtingen na te komen, herhaalde of langdurige overheids- en/of bedrijfssluitingen of soortgelijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of terrorisme, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, en andere onzekerheden of risico's die van tijd tot tijd worden gerapporteerd in onze rapporten aan de SEC. In het kader van deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren, is het mogelijk dat de toekomstgerichte gebeurtenissen die in deze mededeling worden besproken, niet plaatsvinden. Wij waarschuwen dat er geen ongepast vertrouwen mag worden gesteld in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan. Ecolab verbindt zich er niet toe, en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af, om toekomstgerichte verklaringen bij te werken ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of wijzigingen in de verwachtingen, behalve indien vereist door de wet.

(ECL-C)

Contactpersonen:
Michael J. Monahan
(651) 250-2809

Andrew C. Hedberg
(651) 250-2185

Cairn Clark
(651) 250-2291

Aanverwant nieuws