Overwegingen voor het testen van de effectiviteit van desinfectiemiddelen die mechanisch worden toegepast

PRESENTATIE: Helen Gates, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Live webinar

Deze presentatie schenkt aandacht aan de vereisten voor effectiviteitstesten waarmee het mechanisch desinfecteren van oppervlakken wordt gevalideerd en helpt bij het bepalen van studieparameters die geschikt zijn voor toepassing bij de eindgebruiker.

Ecolab Customer Training Icon

Evenementinformatie

De effectiviteit van een desinfectiemiddel wordt aangetoond door prestatietests uit te voeren om te bewijzen dat het desinfectiemiddel in staat is de microbiële bioburden in suspensie (planktonstatus) of van oppervlakken in cleanrooms tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Van de verschillende effectiviteitsstudies die door eindgebruikers worden uitgevoerd met het oog op de validatie van desinfectiemiddelen, worden oppervlaktetests over het algemeen beschouwd als het lastigst uit te voeren maar ook als het meest representatief voor de werkelijke omstandigheden in cleanrooms. Deze presentatie schenkt aandacht aan de vereisten voor effectiviteitstesten waarmee het mechanisch desinfecteren van oppervlakken wordt gevalideerd en helpt bij het bepalen van studieparameters die geschikt zijn voor toepassing bij de eindgebruiker. Factoren die in overweging moeten worden genomen voordat tests worden uitgevoerd, zullen worden besproken, naast een kritische beoordeling van gestandaardiseerde methoden die momenteel beschikbaar zijn en die verder moeten worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de validatieaanpak representatief is voor de specifieke manier waarop een desinfectiemiddel wordt gebruikt.  

_

Meer geplande evenementen

Er zijn geen andere geplande evenementen gevonden.