Testen van de effectiviteit van desinfectiemiddelen: methodologie en aanpak van validatie

PRESENTATIE: Helen Gates, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Live webinar

Tijdens deze presentatie wordt een overzicht van de EN-normen gegeven die beschikbaar zijn voor het testen van de effectiviteit van desinfectiemiddelen en biedt, naast een overzicht van specifieke testfasen die voor de registratie worden uitgevoerd, ook een leidraad voor de manier waarop deze normen kunnen worden gebruikt voor de validatie door de eindgebruiker.

Ecolab Customer Training Icon

Evenementinformatie

Het gebruik van desinfectiemiddelen om microbiële verontreiniging in een omgeving onder controle te houden is vastgelegd en wordt geregeld door toezichthoudende instanties in zowel Europa als de Verenigde Staten. Voor de registratie van een desinfectiemiddel wordt de fabrikant door BPR of EPA verplicht gegevens te verstrekken die de efficiëntie van een desinfectiemiddel (bactericide, fungicide, sporicide of viricide) aantonen. In Europa verwijzen de Europese Normen (EN) naar de vereiste testmethoden die producenten van desinfectiemiddelen moeten gebruiken om hun claims over de microbiocide-activiteit te staven. Tijdens deze presentatie wordt een overzicht van de EN-normen gegeven die beschikbaar zijn voor het testen van de effectiviteit van desinfectiemiddelen en biedt, naast een overzicht van specifieke testfasen die voor de registratie worden uitgevoerd, ook een leidraad voor de manier waarop deze normen kunnen worden gebruikt voor de validatie door de eindgebruiker. Tijdens de presentatie wordt ook ingegaan op factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van parameters en voorwaarden van de norm die mogen worden aangepast met het oog op de validatie.

_

Meer geplande evenementen

Er zijn geen andere geplande evenementen gevonden.