2023 Top over strategisch ERG-leiderschap: de impact van diversiteit, gelijkheid en inclusie verdubbelen 

Ecolab associates participating in the 2023 Strategic Employee Resource Group Leadership Summit

Hoe blijven organisaties innovatie aanwakkeren en groei stimuleren?

Ongeacht de branche of sector is deze vraag altijd van groot belang wanneer organisaties ernaar streven waarde te creëren voor hun klanten met nieuwe ideeën, producten en processen. En er is altijd één gemene deler voor succes: mensen. En meer specifiek, een zeer betrokken, goed presterend team met verschillende achtergronden en gezichtspunten.

Dit belangrijke onderwerp stond centraal tijdens de 2023 Strategic Employee Resource Group (ERG) Leadership Summit georganiseerd door het Center for Effective Organizations van de Marshall School of Business van de Universiteit van Zuid-Californië , met als gastheer de presenterende sponsor, Ecolab. Met elkaar bespraken bijna 200 ERG-leiders en experts in diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) afkomstig van meer dan 50 Amerikaanse bedrijven de cruciale rol van ERG's bij het stimuleren van innovatie en het bevorderen van groei.

Tijdens het evenement verwoordde Dr. Sharoni Little, als onderzoekswetenschapper verbonden aan het Center for Effective Organizations en CEO van The Strategist Company, de conclusie het beste: "Zakendoen begint en eindigt met mensen."

De woorden van Dr. Little als vicepresident Global Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) bij een bedrijf dat als doel heeft mensen en de hulpbronnen die essentieel zijn voor het leven te beschermen, waren een belangrijke herinnering en bevestiging van de belangrijkste DE&I-principes van Ecolab: doelgericht creëren van veilige ruimten voor diverse uitingswijzen en waarderen van inclusief, mensgericht leiderschap.

ERG's spelen als levendige gemeenschappen van personen met een gezamenlijke identiteit of belang een cruciale rol in het stimuleren van een gevoel van betrokkenheid en zeggenschap. Al bijna twee decennia organiseren de ERG's van Ecolab persoonlijke en professionele ontwikkelingsprogramma's en evenementen en geven zo actief vorm aan de werkplekcultuur van Ecolab. Ze helpen bij het aantrekken, betrekken, behouden en ontwikkelen van het beste talent. Een cultuur van saamhorigheid wordt gestimuleerd via betekenisvolle banden en ondersteuning van bedrijfsinitiatieven. Sinds 2019 is het ERG-lidmaatschap binnen het bedrijf gestegen met 21% en leden zijn wereldwijd afkomstig uit meer dan 60 landen.

Door de jaren heen heb ik waargenomen hoe het bedrijf is geëvolueerd, vooral binnen het topmanagement, als het gaat om DE&I en onze ERG's. In 2017 richtte Ecolab het Executive Diversity & Inclusion Council op met als voornaamste doel het bedrijf te sterken in het creëren van diverse teams en een inclusieve cultuur. De Council, met daarin 12 senior bedrijfs- en functieleiders van overal in onderneming, is begonnen te werken aan een verbondenheid die moet leiden tot verbreding van hun inzicht in de barrières en uitdagingen waarmee ondervertegenwoordigde groepen zich geconfronteerd zien en het benutten van belangrijke lessen hieruit bij het ontwikkelen van strategieën voor het bedrijf.

Om dit doel te realiseren, werkt de Council vooral samen met de ERG's van Ecolab als strategische zakelijke partners bij het beoordelen en onderzoeken van groeikansen en bevorderen van het saamhorigheidsgevoel binnen het bedrijf. ERG's stimuleren innovatie door onconventioneel denken en probleemoplossende benaderingen aan te moedigen. En dit voorziet Ecolab van een concurrentievoordeel in de veranderende zakenwereld van nu.

Bedrijven als geheel worden gemaakt door mensen en gedijen als die mensen betrokken zijn, zeggenschap hebben en in staat worden gesteld om hun unieke gezichtspunten in te brengen. De top van dit jaar bood de gelegenheid om de prestaties van ERG's bij organisaties verspreid over de V.S. in het zonnetje te zetten en om te bevestigen dat het opkomen voor DE&I niet de verantwoordelijkheid is van een selecte groep, maar van iedereen. Iets dat we bij Ecolab uitdragen omdat het centraal staat in onze waarden en in verantwoord zakendoen.

Deze topconferentie met de Universiteit van Zuid-Californië is nog maar het begin. Ik kijk uit naar de verdere discussies en samenwerking met gemeenschapspartners en DE&I-ambassadeurs op de volgende top. En ik weet dat we bij Ecolab zullen blijven steunen op de ongelooflijke kracht van onze eigen ERG's, de verschillende gezichtspunten van de leden zullen benutten om door te gaan met innoveren, waarde creëren, groei stimuleren en positief beïnvloeden van de wereld door mensen en de levensnoodzakelijke hulpbronnen te beschermen.

 

Gerelateerde artikelen