Verwelkomen van authenticiteit: onze motivatie voor het creëeren van een cultuur van verbondenheid

Dexter Davis, vice-president, Global Diversity, Equity and Inclusion, vertelt over de kernwaarden die de inspanningen van Ecolab op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie leiden.

Dexter Davis, vice president, Global Diversity, Equity and Inclusion and Ecolab logo.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen op hun best zijn als ze zichzelf kunnen zijn, als ze volledig kunnen uitdrukken wat hen maakt tot wie ze zijn, zonder angst voor vooringenomenheid, discriminatie of oordeel.  

Dat is de cultuur waarnaar we streven bij Ecolab. Een waarmee wordt erkend dat ieder van ons niet wordt bepaald door één, maar door meerdere identiteiten. Onder andere geslacht, ras, etniciteit, seksualiteit, sociaaleconomische status en levenservaringen vormen ons uiteindelijk tot wie we zijn.  

Het is voor ons allemaal belangrijk om mensen als hun hele zelf te zien, begrip te hebben voor hun geschiedenis en de vooroordelen en barrières die ze dagelijks moeten overwinnen om het beste uit zichzelf te halen op het werk. Dit is niet eenvoudig. Het leidt soms tot ongemak en vraagt om moedige gesprekken. Maar door deze gesprekken ontdekken we overeenkomsten die we anders niet zouden zien.  

Vanuit mijn visie als leidinggevende op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) bij Ecolab, geloof ik dat er verschillende fundamentele principes zijn voor het creëren van deze verbindingen en het verwelkomen van authenticiteit:  

  • Veilige ruimtes creëren voor diversiteit van expressie en denken; elkaar niet alleen horen, maar ook waarderen.
  • Het bevorderen van een cultuur van verbondenheid waarin we allemaal gedijen.
  • Inclusiviteit welbewust en nauwgezet in praktijk brengen - elke dag weer. 
  • Ontwikkelen van een team en perspectieven die even divers zijn als onze klanten en leveranciers.
  • Promoten van best-in-class inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale betrokkenheid die zijn geworteld in DE&I.
  • Prijzen van mensgerichte leiders. 

Het beterkent ook het aanmoedigen en ontwikkelen van een nieuwe generatie leiders. Dat houdt in dat we onze medewerkers blijven ondersteunen via een breed scala aan DE&I-inspanningen, waaronder de groei van onze werknemersresourcegroepen (ERG's).  

Ecolab heeft 11 ERG's die culturen en achtergronden van over de hele wereld vertegenwoordigen, met duizenden werknemers die actief betrokken zijn bij de groepsinitiatieven. Met deze groepen samenwerken, is steeds belangrijker geworden omdat we ons richten op onderwerpen als intersectionaliteit - een raamwerk voor het begrijpen van complexe discriminatie waar veel gemeenschappen mee geconfronteerd worden op basis van vooroordelen jegens meer dan één van hun identiteiten.   

We willen een open, eerlijke dialoog met onze medewerkers; niet alleen degenen die zich identificeren met een of meer historisch gemarginaliseerde groepen, maar ook de gemeenschappen die tussen die groepen bestaan, evenals hun overlappende geschiedenissen. Er zijn veel intersecties binnen onze ERG's en in onze hele organisatie. Door dit te erkennen en de dialoog aan te moedigen om begrip op te bouwen, zijn we beter in staat om de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd aan te pakken en onze cultuur van verbondenheid blijvend laten groeien. 

Voor mij is dit werk een roeping. In een tijd waarin de wereld steeds verdeelder kan aanvoelen, word ik gemotiveerd door onze doelstelling als bedrijf dat een gemeenschappelijke behoefte vervult: beschermen wat van vitaal belang is. Met het verwelkomen van authenticiteit kunnen we elke dag ons doel bekrachten. Hoewel dit onderwerp mij persoonlijk passioneert, kan iedereen een rol spelen bij het creëren van een cultuur waarin authenticiteit welkom is. Ieder van ons kan een verschil maken en beïnvloeden waar we naartoe gaan en hoe we daar komen.  

 

'Ik ben ervan overtuigd dat mensen op hun best zijn als ze zichzelf kunnen zijn, als ze volledig kunnen uitdrukken wat hen maakt tot wie ze zijn, zonder angst voor vooringenomenheid, discriminatie of oordeel.'

Dexter Davis

Vice-president, Global Diversity, Equity and Inclusion

Gerelateerde artikelen