De eerste conferentie over water van de Verenigde Naties (VN) bekrachtigt de essentiële rol die bedrijven spelen in acties rondom water

Collage of Ecolab at the UN Water Conference

Te midden van een intensiferende watercrisis kwamen wereldleiders in maart 2023 bijeen voor het op gang brengen van een wereldwijde reactie op de dreigende waterschaarste tijdens de historische VN-waterconferentie, de eerste bijeenkomst in zijn soort sinds 1977. De conferentie vormde niet alleen een keerpunt voor de wereld, maar bracht ook 's werelds toonaangevende bedrijven, waaronder Ecolab, samen om te pleiten voor de impact die het bedrijfsleven kan hebben op het wereldwijde watergebruik.

Uit nieuwe gegevens van een onderzoek van Ecolab naar water, duurzaamheid en klimaatverandering, waarbij duizenden consumenten in acht verschillende landen werden geraadpleegd, blijkt:

  • 74% van de consumenten vindt dat bedrijven van waterbesparing een hoge of essentiële prioriteit moeten maken;
  • Slechts 25% van de consumenten vindt dat bedrijven de juiste maatregelen nemen om water te besparen; en
  • Meer dan 60% van de consumenten gaf aan dat zijzelf of een familielid problemen hebben gehad met de toegang tot drinkwater.

Consumenten geven luid en duidelijk een signaal af: als zakelijke leiders geen prioriteit geven aan water-rentmeesterschap, doen ze niet genoeg. Het werk dat Ecolab het afgelopen jaar heeft verricht om de levensbelangrijke hulpbronnen te helpen beschermen, laat zien dat het mogelijk is om tegelijkertijd voortgang te maken in zowel duurzaamheids- als bedrijfsgroei-doelstellingen. En onze toonaangevende inspanningen tijdens de VN-waterconferentie zijn uitstekende voorbeelden van hoe bedrijven een verschil kunnen maken:

  • We hebben deelgenomen aan de Open Call to Accelerate Action on Water, samen met andere private-sectorbedrijven in een toezegging om gezamelijk positieve impact te bewerkstelligen in 100 bekkens waarvan meer dan 3 miljard mensen afhankelijk zijn tegen 2030 - een belangrijke bijdrage aan de wateractieagenda van de VN.
  • Samen met Starbucks, Gap, Inc., Reckitt en DuPont en de Amerikaanse International Development Finance Corporation hebben we bijna $ 140 miljoen geïnvesteerd in het WaterEquity Global Access Fund IV. Het fonds streeft ernaar om tot wel 5 miljoen mensen toegang te geven tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en richt zich op huishoudens in ten minste acht landen in Zuid- en Zuidoost-Azië, Afrika bezuiden de Sahara en Latijns-Amerika.
  • We bevestigden onze toewijding als een van de oprichters van de Water Resilience Coalition (WRC) om gezamenlijk te werken aan het bereiken van een netto positieve waterimpact via publieke/private partnerschappen, beleid, technologie en een stappenplan om de WRC-doelen voor 100 prioriteitsbassins gerealiseerd te hebben tegen 2030.

De VN-waterconferentie was een katalyserend moment om de watercrisis aan te pakken, maar het echte zware werk begint net. Ecolab zal blijven bijdragen om de waterkloof te dichten en onze klanten, die 1,1 biljoen gallon water in de wereld beheren, helpen de waterveerkracht over de hele wereld positief te beïnvloeden.

Gerelateerde artikelen