Een smetteloze omgeving creëren bij het toedienen van vaccins

illustration of doctor's office lobby

Er wordt soms gezegd dat de laatste loodjes het zwaarst zijn, en dat is de fase waar we ons nu in bevinden. Nu we van de ontwikkeling, tests en productie van COVID-19-vaccins overgaan naar de volgende fase van vervoer, opslag en toediening, staan we voor nieuwe uitdagingen. Over de hele wereld moeten we vaccinatieklinieken opzetten waar aan een duizelingwekkend aantal mensen veilig en efficiënt vaccins kunnen worden toegediend. Er zijn veel goede hulpmiddelen beschikbaar om deze vaccinatieklinieken op te zetten en er toezicht op te houden. De aandacht gaat daarbij vooral naar goedepraktijkvoorbeelden voor een veilige bewaring en toediening van vaccins. Maar ook hygiëne ter plaatse is belangrijk - vooral als we kijken naar de schaal en omvang van vaccinatieklinieken in settings buiten de gezondheidszorg.    

 

Dit zijn mijn zes tips voor een hygiënischere omgeving voor vaccinaties:  

 1. Maak training voor handhygiëne en omgevingshygiëne eenvoudig en direct opvraagbaar.   
  Wij zullen nog vele maanden grote vaccinatieklinieken coördineren, wat betekent dat wij nieuw personeel moeten opleiden en het bestaande personeel moeten bijscholen. Best practices met betrekking tot handhygiëne en oppervlakhygiëne moeten een essentieel onderdeel vormen van elke verstrekte opleiding. Fysieke en digitale training, samen met gedrukte geheugensteuntjes van processen in een faciliteit, kunnen het personeel helpen om op de hoogte te blijven van hoe het moet.   

 2. Zorg voor de juiste hoeveelheden handzeep en desinfectiemiddel. 
  Het personeel moet zijn handen wassen of ontsmetten vóór elke vaccinatie, tussen patiënten, telkens wanneer handschoenen worden uitgetrokken en telkens wanneer de handen vuil worden. Om het gebruik te bevorderen, moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende handzeep en desinfectiemiddel aanwezig is en dat het beschikbaar is op plaatsen waar dat het hardst nodig is. 

 3. Zorg dat de handhygiëneproducten op de juiste plaatsen beschikbaar zijn. 
  Als u er eenmaal voor gezorgd hebt dat er voldoende handhygiëneproducten zijn, zorg er dan voor dat ze overal in de kliniek gemakkelijk toegankelijk zijn, samen met doekjes, mondmaskers en prullenbakken, zowel in de personeelsruimtes als in de patiëntenruimtes. Bij elke vaccinatiepost moet er een voorraad handdesinfectiemiddel zijn voor het personeel. Bovendien moet er voor de patiënten handdesinfectiemiddel staan in de registratie-, wacht- en herstelruimtes. Met het flexibele handdesinfectiemiddel voor verzorgingspunten kunt u het handdesinfectiemiddel bijna overal plaatsen. Bovendien hebben hoogwaardige producten met een verzachtende samenstelling het extra voordeel dat ze de gezondheid van de huid ondersteunen, waardoor de kans op huidirritatie bij veelvuldig gebruik afneemt. Ten slotte kunt u het personeel flesjes handdesinfectiemiddel in persoonlijke doseringen geven. Die kunnen ze overal meenemen, zodat ze altijd en overal desinfectiemiddel bij de hand hebben. 

Hoeveel handdesinfectiemiddel heb ik nodig?
Hoewel slechts één keer pompen voldoende is voor Ecolab-producten met gecontroleerde dosering, pompen mensen vaak twee of meer keren, waardoor u wellicht extra moet rekenen. Als u bijvoorbeeld van plan bent 500 patiënten op een bepaalde dag te vaccineren, heeft u bijvoorbeeld minimaal 1.000 doses handdesinfectiemiddel nodig voor het personeel alleen, en nog eens 500 doses als elke patiënt één keer de handen ontsmet. U kunt er dus van uitgaan dat u minimaal 1.500-1.800 doses handdesinfectiemiddel nodig heeft voor elke 500 gevaccineerde patiënten.

 1. Reinig en desinfecteer aangeraakte oppervlakken frequent volgens een vast schema. 

  Reinig en desinfecteer de vaccinatiestations ten minste elk uur, maar ook tussen patiënten, diensten en als de stations zichtbaar vuil zijn geworden.

 • Stel een schoonmaakrooster op om alle ruimtes waar contact is met patiënten regelmatig schoon te maken, met inbegrip van de ruimtes voor registratie, screening en opvolging na vaccinatie.

 • Zorg ervoor dat u voldoende personeel heeft en dat zij duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden hebben wat betreft schoonmaken en desinfecteren.

 • Concentreer u op voorwerpen en oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals toonbanken, plexiglasschermen, werkstations, toetsenborden, telefoons, stoelen, tafels en deurknoppen.

 • Met grote mensenmassa's en de vraag naar snelle omloopsnelheid kan schoonmaken tussen patiënten en diensten moeilijk lijken. Gebruik vochtige doekjes en gebruiksklare oplossingen om de vereiste tijd en moeite voor de reiniging tussen patiënten te minimaliseren, zodat de patiënten veilig en efficiënt kunnen doorstromen.

 • Aan het eind van de dag, voor of na de werkuren, is het belangrijk om alles nog eens grondig schoon te maken. Een elektrostatisch oppervlakdesinfectiemiddel met een snelle dodingstijd is een doeltreffende en efficiënte reinigingsoptie. Bovendien kan een oplossing voor totale ontsmetting ervoor zorgen dat de hele ruimte grondig wordt ontsmet en klaar is voor heropening. Geautomatiseerde ontsmettingstechnologie met waterstofperoxidedamp kan ervoor zorgen dat elk blootgesteld oppervlak in een ruimte een zesdelige sporicidedoding ondergaat (reductie van 99.9999%), waardoor een extra veiligheidslaag wordt toegevoegd en het risico op menselijke fouten tijdens het desinfectieproces wordt weggenomen.   
 1. Gebruik het juiste desinfectiemiddel voor de juiste hoeveelheid contacttijd. 
  Gebruik een desinfectiemiddel waarvan de doeltreffendheid tegen omhulde virussen is aangetoond, volgens norm EN 14476 in Europa, of dat voorkomt op lijst N van geregistreerde antimicrobiële producten van het U.S. EPA voor gebruik tegen het Novel Coronavirus SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Zorg ervoor dat alle personeelsleden de contacttijd voor het desinfectiemiddel kennen en weten hoe het volgens de instructies van de fabrikant moet worden aangebracht. Als de contacttijd voor een product bijvoorbeeld 10 minuten is, maar u veegt het onmiddellijk na het aanbrengen af, zal het waarschijnlijk niet doeltreffend zijn bij het doden van het virus.  

 2. Communiceer regelmatig om vertrouwen te wekken en naleving van de regels te garanderen. 
  Totale hygiëne is een teamsport en het begint allemaal met goede communicatie. Iedereen heeft een rol te spelen, ook de patiënten. Duidelijke signalisatie en goed opgeleid personeel zullen de mensen het gevoel geven dat u er alles aan doet om de omgeving schoon te houden.   

  Ik hoop dat deze tips u helpen om een hygiënische omgeving te creëren in uw vaccinatieklinieken bij deze 'laatste loodjes' richting het einde van de COVID-19-pandemie. 

Over de auteur

Linda Homan headshot

Linda Homan

RN, BSN, CIC, Sr. Manager Clinical Affairs

Gerelateerde artikelen

Infographic, available for download, Creating a Clean Environment When Administering Vaccines

Download de infographic: Een smetteloze omgeving creëren bij het toedienen van vaccins

Hygiëne in vaccinatieklinieken is essentieel voor de veiligheid van patiënten en werknemers. Download deze pdf voor de belangrijkste aandachtspunten voor een schone omgeving bij het toedienen van vaccins.