Waarom hygiëne de manier is om uit deze pandemie te komen

Mother pouring hand sanitizer on her daughter's hands

In het grootste deel van Europa werken de bedrijven weer en is recreatie weer toegestaan. Een groeiend gevoel van veiligheid verlaagt de waakzaamheid van de mensen in de hele regio en mensen raken de regels rondom het bewaren van afstand en hygiëne moe. Maar om deze ziekte uit te bannen zullen we strengere hygiënenormen moeten blijven hanteren.  


De SARS-CoV-2 coronavirus-pandemie heeft aan het licht gebracht wat de sterke en zwakke punten zijn van onze systemen qua arbeid, economie en gezondheidzorg.


Het onvermogen om de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te schalen was al direct heel duidelijk.  Een gebrek aan ziekenhuisbedden, beschermingsmiddelen en medische benodigdheden belemmerde de zorg voor kritieke patiënten in de zwaarst getroffen landen, waaronder Frankrijk, Spanje en Italië. De piek in Europa is nu voorbij en het lijden heeft de regio dichter bij elkaar gebracht. In een gecoördineerde actie heeft de Europese Commissie het EU4Health-fonds van € 9,4 miljard geïntroduceerd om verdere paraatheid op te bouwen en een gezonde voorraad essentiële benodigdheden aan te leggen om de zorgsystemen te beschermen tegen tekorten1


Het coronavirus blijft onze bevolking met bescheiden aantallen besmetten, terwijl zich hier en daar clusters voordoen naarmate de lockdown-beperkingen in Europa worden versoepeld. We kunnen de buitengewone maatregelen die in de tijd van de lockdown werden genomen niet als vanzelfsprekend beschouwen als we terugkeren naar onze normale manier van leven.  Dr. Andrea Ammon, directeur van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), en Dr. Hans Kluge, directeur van de WGO voor Europa, hebben beiden waarschuwingen afgegeven dat Europa zich moet voorbereiden op een tweede golf. Consequente aandacht voor strengere hygiënenormen is de veiligste en meest duurzame manier om uit deze pandemie te komen en terug te keren naar economische groei als de weg terug naar het nieuwe normaal begint.


En het nieuwe normaal is al een flink eind op streek.  De meeste Europese markten zijn weer open, restaurants verwelkomen weer gasten, kantoren gaan weer open en sociale bijeenkomsten vinden plaats in de warmte van de komende zomer. Het wereldwijde reserveringsplatform voor restaurants, Opentable, laat een sterk herstel zien met reserveringsaantallen in Duitsland op 28 juni 2020 die hoger liggen dan het vorige jaar2


Bemoedigende signalen uit de horeca mogen echter niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. Mensen zullen niet meer denken aan het houden van afstand en andere veiligheidsmaatregelen als de herinneringen aan de lockdown verder vervagen, wat kan leiden tot een tweede golf. Uit een onderzoek van 29 mei van de Franse volksgezondheidsinstantie bleek dat de naleving van de vier door de WGO aanbevolen hygiënemaatregelen, zoals het frequent wassen van de handen of het bedekken van mond en neus bij hoesten of niezen, sinds eind maart al met bijna 10% was gedaald3. Voortdurende campagnes om de mensen voor te lichten over het belang van handen wassen, schoonmaken en desinfectie zouden kunnen helpen het risico te verlagen terwijl we wachten op een vaccin. 


De pandemie heeft desinfectie en hygiëne, een activiteit die normaal op de achtergrond plaatsvindt, naar de voorgrond gehaald. Toen de pandemie voor het eerst zijn kop opstak, werd de industrie overspoeld met een exponentiële vraag naar oppervlakte- en handdesinfectiemiddelen. Ons bedrijf heeft bijvoorbeeld in Europa de supply chain-capaciteit verzevenvoudigd om de hogere norm voor hygiëne die het publiek verwacht te ondersteunen als alle sectoren uit de lockdown komen.


Deze vraag zal niet spoedig verdwijnen. En dat zou ook niet moeten. De strengere naleving van hand- en oppervlakkenhygiëne ten tijde van de pandemie heeft nu al een positief domino-effect. Verhoogde hygiënemaatregelen verlagen rechtstreeks het aantal nosocomiale infecties en verminderen het gebruik van antibiotica. Hygiëne in huis en in de gemeenschap kan honderdduizenden sterfgevallen per jaar als gevolg van antimicrobiële resistentie (AMR) helpen verminderen, volgens een nieuw artikel dat werd gepubliceerd in het American Journal of Infection Control en is ontwikkeld in opdracht van de Global Hygiene Council.


Wij hadden deze wake-up-call nodig. De naleving van handhygiëneregels is altijd een probleem geweest, vooral in de gezondheidszorg. Onderzoeken hebben aangetoond dat slechts 38,7% van de mensen die in de zorg werken hun handen vaak genoeg en grondig genoeg wasten4. Naarmate het virus zich door Europa verspreidde, begon iedereen zich het belang te realiseren van gewoon hun handen te wassen met water en zeep of in te smeren met een desinfectiemiddel. 


Het is de plicht van iedereen om deze hygiëneregels te blijven volgen, om handen en oppervlakken schoon te houden, zodat het virus niet weer de kop kan opsteken. Burgers zullen continu moeten voor voorgelicht over het belang van persoonlijke hygiënemaatregelen, terwijl bedrijven hun schoonste en veiligste gedrag zullen moeten tonen.  Zichtbare inzet voor hygiëne helpt iedereen zich veiliger en gezonder te voelen als medewerkers hun handen insmeren met desinfectiemiddel of als een gast een serveerster of supermarktmedewerker een oppervlak ziet schoonmaken. Driekwart van de respondenten van een enquête in het Verenigd Koninkrijk gaf aan dat goede hygiëne van invloed zal zijn op hun beslissing om vaker dan voor de lockdown een restaurant te bezoeken5. Het is van vitaal belang voor zorginstellingen die blijven zorgen voor patiënten en onderzoeksinstellingen die racen om een vaccin te ontwikkelen. Het is ook cruciaal voor het produceren van veilig voedsel en het leveren van schoon water. 


We hebben een gezamenlijke, voortdurende inspanning nodig om onze manier van leven te beschermen. Hygiëne is een veilige en duurzame manier om uit deze pandemie te komen en een schonere en gezondere toekomst te betreden. 


 


-------------------------------------------------------


(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_965

(2) https://www.opentable.com/state-of-industry

(3) https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie#block-242830

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668933/#R11 Allegranzi B, Gayet-Ageron A, Damani N, Bengaly L, McLaws ML, Moro ML, Memish Z, Urroz O, Richet H, Storr J, et al. Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2013;13:843–851.

(5) https://www.foodsafetynews.com/2020/05/survey-finds-hygiene-focus-when-eating-out-after-covid-19-lockdown/

Over de auteur

Sam de Boo, EVP & President Western Europe, Ecolab

EVP & President Western Europe, Ecolab

Gerelateerde artikelen