In de wereld

We helpen onze klanten meer te doen voor mensen en voor de planeet

We helpen onze klanten meer te doen voor mensen en voor de planeet.
Duurzaamheidsrapport 2019

Water

Klanten helpen elk jaar 300 miljard gallon [1,1 miljard m³] water te besparen, wat gelijkstaat aan de drinkwaterbehoefte van 1 miljard mensen.

Duurzaamheidsrapport 2019

Voedsel

Klanten helpen om voldoende kwaliteitsvol en veilig voedsel te verstrekken om een heel jaar 2 miljard mensen te voeden en 11 miljoen door voedsel overgebrachte ziekten te voorkomen.

Duurzaamheidsrapport 2019

Gezondheid

Elk jaar helpen 90 miljard handen reinigen en veilige medische zorg bieden aan 116 miljoen mensen, en daardoor meer dan 1,7 miljoen infecties voorkomen.

Duurzaamheidsrapport 2019

Klimaat

Klanten helpen koolstofneutraal te worden door de uitstoot van broeikasgassen te verlagen met 6 miljoen metrische ton om zo 10 miljoen aan vervuiling gerelateerde ziekten te voorkomen.


Onze impact metenIn onze activiteiten ...

Naast de impact die we samen met onze klanten realiseren, weten we dat we ook verschil kunnen maken met onze eigen activiteiten. We maken gestaag meetbare voortgang richting onze doelen voor 2030 gericht op water, het klimaat, diversiteit, billijkheid en inclusie, en veiligheid.

Positief effect op het water bereiken

 • de waterimpact te verminderen met 40% per productie-eenheid in onze hele onderneming, gerekend vanaf ons basisjaar, 2018
 • meer dan 50% van ons absolute wateronttrekkingsvolume op plaatsen met een hoog risico herstellen
 • standaard certificering verkrijgen van het Alliance for Water Stewardship (AWS) voor waterscheidingen met een hoog risico

Om aan zijn doelstellingen te voldoen, doet Ecolab het volgende:

Werken met 16 locaties om een positieve waterimpact van 50% te herstellen in waterreservoirs met een hoog risico:

 • Ontwikkeling van een procesverbeteringsproject om de komende 10 jaar de AWS-implementatie op locaties in risicovolle stroomgebieden te stroomlijnen, met onder meer bedrijfsrichtlijnen om de verantwoordelijkheid op locatieniveau te stimuleren, gestandaardiseerde instrumenten en een gedetailleerde planning

Werken aan een positieve waterimpactdoelstelling van 40% in ons hele portfolio door:

 • de ontwikkeling van instrumenten op locatieniveau die onze partners zullen helpen bij de ontwikkeling van goedepraktijkvoorbeelden op het gebied van waterbeheer en die als leidende indicator zullen fungeren voor driemaandelijkse beoordelingen;
 • de introductie van onze nieuwste technologieën en diensten om het water te beheren in onze fabrieken;
 • de creatie van een horizontaal procesnetwerk voor het delen van expertise en goedepraktijkvoorbeelden in onze wereldwijde toeleveringsketen;
 • het vastleggen van jaardoelen op locatieniveau om locaties te voozien van haalbare controlepunten;
 • de samenwerking met de Water Resilience Coalition, die we samen met het CEO Water Mandate van het Global Compact van de VN hebben opgericht, om multinationals samen te brengen in een door de industrie geleide beweging die de wereldwijde watercrisis wil bestrijden door middel van ambitieuze, kwantificeerbare verbintenissen en gezamenlijke actie;


Aanpak van de koolstofuitstoot

Ecolab heeft zich aangesloten bij de Business Ambition for 1.5˚C van het UN Global Compact, wat inhoudt dat we onze absolute Scope 1 en 2 uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2030 met 50% willen verminderen en tegen 2050 netto nul willen bereiken in onze hele onze waardeketen. Wij hebben ons er ook toe verbonden 100% hernieuwbare elektriciteit te realiseren tegen 2030 via het RE100-initiatief, een wereldwijd initiatief van de invloedrijkste bedrijven ter wereld die zich inzetten voor 100% hernieuwbare energie. Daarnaast hebben wij een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling (SBT) bepaald voor onze Scope 1-, 2- en 3-emissies, die werd goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative (SBTi).

 

Om onze ambitieuze doelen te realiseren, gebruiken we een combinatie van tactieken ondersteund door op wetenschap gebaseerde strategieën. In 2022 hebben we:

 • de absolute Scope 1 en 2 koolstofemissies met 48% verminderd vergeleken met ons basisjaar, 2018, door ons te concentreren op procesverbeteringsprojecten die het totale energieverbruik met bijna 21,4 miljard BTU's verminderden.
 • 61% van onze totale elektriciteit gehaald uit hernieuwbare bronnen
 • Opgebouwd momentum in projecten voor de elektrificatie van het wagenpark in Europa, met name in de Scandinavische regio, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België

Het ondersteunen van een gevarieerd en inclusief personeelsbeleid 

 • Behoud van het eigen vermogen van Ecolab in de Verenigde Staten en wereldwijde uitbreiding van de onderneming
 • Verhoging van het bestuursniveau van genderdiversiteit tot 35% met het uiteindelijke doel van gendergelijkheid
 • Verhoging van de etnische/raciale diversiteit binnen het bestuursniveau naar 25%, aangezien het ons streven is te voldoen aan de volledige vertegenwoordiging van het Amerikaanse beroepsleven op alle niveaus

We gebruiken een combinatie van strategieën om ons te helpen onze impactdoelen voor 2030 op gebied van diversiteit te behalen, zoals:

 • het tonen van leiderschap vanuit de hoogste niveaus van onze organisatie
 • het creëren van meer diverse kandidatenpools
 • Het bevorderen van een cultuur van inclusiviteit en verbondenheid via onderwijs en betrokkenheid bij hulpbrongroepen voor werknemers
 • Investeren in processen en systemen die aanzetten tot verantwoording van DEI-meetgegevens 

Als gevolg van deze inspanningen in 2022:

 • waren 37% van alle nieuwe managers wereldwijd vrouwen en waren 37% van alle nieuwe managers in de V.S. gekleurde mensen.
 • heeft meer dan een derde van ons personeelsbestand wereldwijd een Allyship in Action-training gevolgd
 • is de genderdiversiteit op managementniveau gestegen naar 25,5% en is de etnische/raciale diversitatie in de VS gestegen naar 19,5% 

Prioriteit geven aan veiligheid overal waar we werken door middel van Goal Zero

Ons veiligheidsdoel is altijd nul incidenten. Maar Goal Zero is meer dan een cijfer. Wij hechten veel waarde aan opleiding en scholing, zowel op onze eigen vestigingen als op de locaties van onze klanten. We beoordelen de risico's voordat we aan het werk gaan, identificeren en komen tegemoet aan veiligheidsproblemen en pakken gevaarlijke situaties aan - op elke Ecolab-locatie en waar we ook actief zijn.


Tegen 2030 streven we naar: 100% van onze medewerkers te trainen en op te leiden om 100% van de tijd veilig te werken.