De volgende 10 jaar zullen cruciaal zijn als we een positieve impact willen maken en een voorbeeld van leiderschap op het gebied van duurzaamheid willen stellen.

Met deze uitgebreide, ambitieuze doelstellingen werken wij samen met klanten en in onze eigen activiteiten aan een veilige en gezonde wereld met voldoende hulpbronnen voor iedereen.


In de wereld ...

We helpen onze klanten meer te doen voor mensen en voor de planeet.

Duurzaamheidsrapport 2019
Water

Klanten helpen elk jaar 300 miljard gallon [1,1 miljard m³] water te besparen, wat gelijkstaat aan de drinkwaterbehoefte van 1 miljard mensen.

Duurzaamheidsrapport 2019
Voedsel

Klanten helpen om voldoende kwaliteitsvol en veilig voedsel te verstrekken om een heel jaar 2 miljard mensen te voeden en 11 miljoen door voedsel overgebrachte ziekten te voorkomen.

Duurzaamheidsrapport 2019
Gezondheid

Helpen bij het jaarlijks reinigen van 90 miljard handen en het verstrekken van veilige medische zorg aan 116 miljoen mensen, waardoor meer dan 1,7 miljoen infecties worden voorkomen.

Duurzaamheidsrapport 2019
Klimaat

Klanten helpen koolstofneutraal te worden door de uitstoot van broeikasgassen te verlagen met 6 miljoen metrische ton om zo 10 miljoen aan vervuiling gerelateerde ziekten te voorkomen.

Onze impact meten

In onze activiteiten ...

Naast de impact die we maken met onze klanten, weten we dat we ook verschil kunnen maken met onze eigen activiteiten

Positief effect op het water bereiken

De wereldwijde uitdagingen op het gebied van water nemen toe. Volgens het World Resources Institute (WRI) zal onze wereld, als er niets verandert, in 2030 te maken krijgen met een zoetwatertekort van 56%. Daarom streeft Ecolab naar een positief effect op het water. We zijn van plan in 2030:

 • de waterontrekking met meer dan 50% terug te brengen en de certificering van de Alliance for Water Stewardship Standard te bereiken in de watergebieden met een hoog risico waarin wij actief zijn
 • in onze hele onderneming een positieve waterimpactdoelstelling (combinatie van waterbesparing en -aanvulling) te halen van 40% per productie-eenheid

Om aan zijn doelstellingen te voldoen, doet Ecolab het volgende:

Werken met 16 locaties om een positieve waterimpact van 50% te herstellen in waterreservoirs met een hoog risico:

 • Ontwikkeling van een procesverbeteringsproject om de komende 10 jaar de AWS-implementatie op locaties in risicovolle stroomgebieden te stroomlijnen, met onder meer bedrijfsrichtlijnen om de verantwoordelijkheid op locatieniveau te stimuleren, gestandaardiseerde instrumenten en een gedetailleerde planning

Werken aan een positieve waterimpactdoelstelling van 40% in ons hele portfolio door:

 • de ontwikkeling van instrumenten op locatieniveau die onze partners zullen helpen bij de ontwikkeling van goedepraktijkvoorbeelden op het gebied van waterbeheer en die als leidende indicator zullen fungeren voor driemaandelijkse beoordelingen;
 • de introductie van onze nieuwste technologieën en diensten om het water te beheren in onze fabrieken;
 • de creatie van een horizontaal procesnetwerk voor het delen van expertise en goedepraktijkvoorbeelden in onze wereldwijde toeleveringsketen;
 • het vastleggen van jaardoelen op locatieniveau om locaties te voozien van haalbare controlepunten;
 • de samenwerking met de Water Resilience Coalition, die we samen met het CEO Water Mandate van het Global Compact van de VN hebben opgericht, om multinationals samen te brengen in een door de industrie geleide beweging die de wereldwijde watercrisis wil bestrijden door middel van ambitieuze, kwantificeerbare verbintenissen en gezamenlijke actie;


Aanpak van de koolstofuitstoot

Deelnemen aan de strijd tegen de klimaatverandering is niet langer optioneel. Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen bieden bedrijven een duidelijk afgebakend pad naar toekomstbestendige groei. Ecolab zal de koolstofuitstoot tegen 2030 halveren, de netto koolstofuitstoot tegen 2050 naar nul reduceren en tegen 2030 100% hernieuwbare elektriciteit behalen.

We zullen ons focussen op:

 • directe broeikasgasemissies uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Ecolab (scope 1);
 • indirecte broeikasgasemissies uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Ecolab (scope 2);
 • broeikasgasemissies uit bronnen die geen eigendom zijn van of niet rechtstreeks gecontroleerd worden door Ecolab, maar die verband houden met onze activiteiten (scope 3)

Om aan zijn doelstellingen te voldoen, doet Ecolab het volgende: 

 • Energiebesparingsprojecten op Ecolab-locaties uitbreiden
 • Samenwerken met Clearway Energy Group , producent van hernieuwbare energie, voor onze virtuele energie-aankoopovereenkomst om 100% van het jaarlijkse energieverbruik van Ecolab in de Verenigde Staten en Canada te dekken
 • Overstappen op een vloot elektrische servicevoertuigen waarvoor proefprogramma's van start gaan in 2021
 • Werken met partners in de toeleveringsketen die tegen 2024 vergelijkbare ambitieuze klimaatdoelstellingen willen vaststellen

Het ondersteunen van een gevarieerd en inclusief personeelsbeleid

Wij zijn van mening dat een divers, inclusief en doelgericht team van cruciaal belang is voor het succes van onze individuele medewerkers, ons bedrijf, onze klanten en onze gemeenschappen. Deze doelstellingen zijn een bewuste stap om belangrijke veranderingen teweeg te brengen en diversiteit, billijkheid en inclusie binnen onze organisatie te bevorderen, aangezien wij ernaar streven ten minste even divers te zijn als de markten waarin wij actief zijn.

We zullen ons focussen op:

 • Het streven naar het VN-doel voor duurzame ontwikkeling 5: gendergelijkheid voor vrouwen en meisjes
 • Behoud van het eigen vermogen van Ecolab in de Verenigde Staten en wereldwijde uitbreiding van de onderneming
 • Verhoging van het bestuursniveau van genderdiversiteit tot 35% met het uiteindelijke doel van gendergelijkheid
 • Verhoging van de etnische/raciale diversiteit binnen het bestuursniveau naar 25%, aangezien het ons streven is te voldoen aan de volledige vertegenwoordiging van het Amerikaanse beroepsleven op alle niveaus

Om zijn doelstellingen te breiken, heeft Ecolab het volgende gedaan:

 • De afgelopen vijf jaar het aantal vrouwelijke managers en managers van een andere origine met 40% verhoogd.
 • Inclusieve voordelen geïntroduceerd zoals betaald ouderschapsverlof, verzekeringsdekking voor adoptie en vruchtbaarheidsbehandelingen, FlexWork-programma's en hulpmiddelen voor mantelzorgers.
 • Samengewerkt met een externe organisatie om in 2018 en 2020 U.S. Pay Equity-audits af te ronden die valideerden dat Ecolab een billijke en competitieve beloning biedt in onze hele organisatie.
 • Informatie over diversiteit, billijkheid en inclusie opgenomen in alle managertrainingen. 
 • Ambitieuze doelen gesteld voor diversiteit van leveranciers om onze uitgaven aan diverse leveranciers tegen 2022 te verdubbelen. 

Prioriteit geven aan veiligheid overal waar we werken door middel van Goal Zero

Ons veiligheidsdoel is altijd nul incidenten. Maar Goal Zero is meer dan een cijfer. Wij hechten veel waarde aan opleiding en scholing, zowel op onze eigen vestigingen als op de locaties van onze klanten. We beoordelen de risico's voordat we aan het werk gaan, identificeren en komen tegemoet aan veiligheidsproblemen en pakken gevaarlijke situaties aan - op elke Ecolab-locatie en waar we ook actief zijn.

In 2030 streven we naar:

100% van onze medewerkers trainen en voorlichten om 100% van de tijd veilig te werken