wind turbines on hill

Ecolab vermindert broeikasgasemissies met 25% dankzij windenergiedeal

Dankzij een recent gesloten overeenkomst op het gebied van hernieuwbare energie zal Ecolab tussen nu en 2020 de uitstoot van broeikasgassen met een kwart verminderen. En dit is hoe.

De 25 procent afname in de uitstoot van klimaatopwarmende CO2 is het gevolg van de Virtual power purchasing agreement (VPPA - Inkoopovereenkomst voor virtuele energie) die eerder deze herfst werd afgesloten met Clearway, een producent van duurzame energie.

Begin volgend jaar gaat Clearway van start met de constructie van het Mesquite Star-project, een windpark van 418 megawatt in Fisher County, Texas. Ecolab neemt deel aan 100 megawatt van die hoeveelheid, het equivalent van de energie die nodig is om 27.000 eengezinswoningen een jaar lang van stroom te voorzien.

"Zoals bij de meeste bedrijven, proberen we ook bij Ecolab om dingen altijd beter te doen", aldus Emilio Tenuta, Vice President of Corporate Sustainability, in een blogbericht. "Soms is de vooruitgang langzaam maar gestaag - en andere keren kunnen we een grote sprong vooruit maken. Deze nieuwe overeenkomst voor windenergie betekent een belangrijke stap voorwaarts."

Bezorgdheid over de uitstoot van broeikasgassen bereikte een hoogtepunt nadat de Internationale werkgroep inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties in oktober een nieuw rapport uitbracht waarin staat dat de klimaatopwarming onder 1,5 graden Celsius (27 graden Fahrenheit) gehouden moet worden in vergelijking met temperatuurniveaus van voor het industriële tijdperk. De experts van de VN denken niet meer dat het vorige streefdoel van minder dan 2 graden Celsius (3,5 graden Fahrenheit) veilig is voor de wereld.

De nationale evaluatie van het klimaat in de VS (National Climate Assessment) dat de Amerikaanse regering eind november publiceerde, benadrukte de urgentie nog meer.   Het evaluatierapport waarschuwde dat de impact van klimaatverandering die vandaag de dag al voelbaar is, zoals waterschaarste, natuurbranden en verhoging van het zeeniveau, steeds grotere nadelige effecten zal veroorzaken en tegen het einde van de eeuw het bruto nationaal product in de Verenigde Staten tot 10 procent kan verminderen.   

"Ons doel voor 2030 is om 300 miljard gallon water te besparen. De reducties in energieverbruik en broeikasgassen zullen evenredig zijn."

Emilio Tenuta, vicepresident duurzame bedrijfsvoering
Het behalen van het streefdoel van 1,5 graden Celsius zal veel inspanning vragen van zowel overheden als privébedrijven en individuele mensen. "Met de 25 procent reductie in aardeopwarmende broeikasgassen die we voor 2020 zullen verwezenlijken, dragen we als Ecolab ons steentje bij," zei Tenuta.

Ecolab zal energie inkopen bij het windpark in Texas en een aantal andere bedrijven. In de afgelopen jaren zijn VPPA's (inkoopovereenkomsten voor virtuele energie) een populaire manier geworden waarop bedrijven meer hernieuwbare krachtbronnen in hun energiemix opnemen. In 2018 alleen al zijn inkopers van bedrijven in de VS hard op weg om voor een recordhoeveelheid van 5 gigawatt aan nieuwe energieovereenkomsten af te sluiten.   

Het Mesquite Star-windpark zal in 2020 beginnen met het produceren van elektriciteit. De overeenkomst voor 100 MW groene energie met Clearway zal naar verwachting 100 procent van het jaarlijkse energieverbruik van het bedrijf in de Verenigde Staten zelf dekken, waardoor Ecolab zijn wereldwijde doelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen ruim overtreft. De nieuwe VPPA volgt een energieovereenkomst tussen Ecolab en Clearway voor 2015.5 megawatt zonne-energie.

Maar hoewel dit een belangrijke stap vooruit is voor Ecolab, behaalt het bedrijf nog steeds de grootste impact via het werk met onze klanten, aldus Tenuta. "In 2017 hielpen we onze klanten 170 miljard gallon water te besparen, evenals 12 biljoen BTU's aan energie en vermeden we de uitstoot van 1.4 miljard pond CO2. Ons doel voor 2030 is het besparen van 300 miljard gallon water. De reducties in energieverbruik en broeikasgassen zullen evenredig zijn."


Gerelateerde succesverhalen

Samenwerking met klanten om een oplossing te vinden voor hun grootste uitdagingen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Geen gerelateerde verhalen gevonden