Ecolab Lerma Mexico Plant Employees

Ecolab-fabriek Lerma in Mexico gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer

Alliance for Water Stewardship (AWS)-normcasestudy
Gepubliceerd in november 2021 | Bijgewerkt op 16 januari 2024

Achtergrond

De productiefaciliteit van Ecolab in Lerma, Mexico nabij Mexico City, Mexico, is een gecombineerde fabriek die hoofdzakelijk oplossingen en producten voor waterbehandeling maakt. De Lerma-faciliteit haalt water uit de Valle de Toluca Aquifer. Het afvalwater wordt behandeld door een externe waterzuiveringsinstallatie en uiteindelijk geloosd in de rivier de Lerma.

In lijn met Ecolabs streven naar een holistische benadering van waterbeheer in alle productiefaciliteiten heeft het bedrijf in 2022 de Core Certification for Alliance of Water Stewardship (AWS) International Water Standard behaald voor de fabriek in Lerma. 

Situatie

Het team van Ecolabs fabriek in Lerma heeft de faciliteit beoordeeld op mogelijkheden om het watergebruik in alle bedrijfsactiviteiten omlaag te brengen en daarmee te voldoen aan Ecolabs 2030 Impact Goals om per productie-eenheid in de hele onderneming de impact op het water met 40% te verminderen en een verder herstel te bereiken van meer dan 50% van het absolute wateronttrekkingsvolume op locaties met een hoog risico. In overeenstemming met deze bedrijfsdoelstellingen was het doel van het lokale team om het jaarlijkse waterverbruik per ton product elk jaar van 2018 tot 2030 met gemiddeld 3% te verminderen.

Op de volgende gebieden werden mogelijkheden voor watervermindering vastgesteld: regenwateropvang, modernisering van toiletten, condensaatterugwinning en een omgekeerd osmosisproject gericht op verbetering van watercirculariteit. De teams van Corporate Sustainability en Lerma Engineering en Safety, Health and Environment werkten samen bij de prioritering van deze kansen.

Er werd een uitgebreide risicobeoordeling uitgevoerd waarbij de inzichten van de Smart Water Navigator van Ecolab werden gebruikt om gemeenschappelijke en locatiegebonden wateruitdagingen te vinden. Projecten ter vermindering van de wateronttrekking werden prioritair behandeld op basis van de waarschijnlijkheid van het risico en de impact op de plaatselijke stakeholders en in de plaatselijke gemeenschap. Van de vijf waterresultaten van de AWS-norm legde Lerma de nadruk op een duurzame waterbalans en een goede waterkwaliteit, waarbij relevantie en risico voor de locatie tegen elkaar werden afgewogen.

Jaarlijkse besparing

 • Water eROI icon

  Water
  858.000

  gallon water verminderd
  (3.250 m3)

 • Totale positieve resultaat:

  $ 12.800
  USD aan kostenbesparingen (met risicocorrectie) 

Om de algemene gezondheid van lokale watergebieden te verbeteren en als onderdeel van de Impactdoelstellingen 2030 van Ecolab, hebben we prioriteit gegeven aan AWS-certificering in risicovolle watergebieden waarin we actief zijn.

AWS Certification Plant Imagery

Totale jaarlijkse waterbesparing van 3.250 kubieke meter (858.000 gallon), het equivalent van 12.800 USD aan risicogewogen kostenbesparingen

Oplossingen

De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn voltooid om het totale waterverbruik te verminderen:

 • Invoering van een systeem om regenwater op te vangen voor gebruik in het brandblussysteem
 • Installatie van badkamerarmaturen met hoog rendement
 • Installatie van een condensaatterugwinningssysteem
 • Optimalisering van de uitwasprocessen van de procesapparatuur
 • Verbetering van de efficiëntie van het systeem met gedeïoniseerd water
 • Verbeterde automatisering van het boilersysteem

De volgende projecten worden overwogen voor toekomstige verbeteringen:

 • Voortdurende optimalisatie van boileractiviteiten
 • Uitbreiding van het systeem voor de opvang van regenwater
 • Project gericht op circulariteit van afvalwater
 • Uitbreiding van condensaatterugwinningsoptimalisatie
 • Uitbreiding van het condensaatterugwinningsproces naar andere delen van de installatie
 • Monitoren en optimaliseren van koeltoren 

Deze inspanningen dragen bij tot de doelstelling van de fabriek in Lerma om de waterintensiteit jaar op jaar met 3% te verminderen.

Ecolab’s Lerma, Mexico Plant Map

Prestaties

Positieve waterimpact| Totale jaarlijkse waterbesparing van 3.250 kubieke meter (858.000 gallon), het equivalent van 24% verlaging in het watergebruik per ton product ten opzichte van een nulmeting in 2018.

Economische resultaten | $ 12.800 USD aan kostenbesparingen (met risicocorrectie)

Water intensity and water withdrawal progress from 2018-2022 at Lerma plant. 35% reduction of withdrawal and 24% reduction of water intensity from 2018 baseline, achieving better than 2022 target.

Waterbeheer

Op het niveau van de fabriek is de onderhoudssupervisor verantwoordelijk voor afvalwatertests, controle van het waterverbruik en watergerelateerde projecten. De veiligheids-, gezondheids- en milieuverantwoordelijke van de locatie is verantwoordelijk voor de naleving van de watervoorschriften en de kwaliteitsafdeling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het inkomende water.

Om een goede waterkwaliteit van het inkomende water te handhaven, worden dagelijks interne watertests uitgevoerd, naast de jaarlijkse afvalwatertests door een derde partij. Het afvalwater wordt getest door de externe zuiveringsinstallatie en maandelijks gerapporteerd. Bij lekkages of watergerelateerde problemen beschikt de locatie over een robuust incidentenplan, met onder meer een analyse van de hoofdoorzaak van het oorspronkelijke incident, een beoordeling door het leidinggevende team, documentatie in een intern rapportageplatform en communicatie over risicobeperkingsstrategieën tijdens maandelijkse vergaderingen op de locatie. De locatie heeft het afgelopen jaar geen watergerelateerde overtredingen gehad.

Het Sustainability Team wordt begeleid en geadviseerd door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de hoogste bedrijfs- en afdelingsmanagers van het bedrijf. Daarnaast zijn de standpunten inzake waterrentmeesterschap van Ecolab en Safety, Health and Environment (SHE) publiek beschikbaar. Ze vormen een verbintenis en leidraad bij watergerelateerde problemen en de naleving van voorschriften. Het standpunt van Ecolab inzake waterrentmeesterschap formaliseert Ecolabs wereldwijde betrokkenheid bij verantwoord waterbeheer door voor het bedrijf en zijn klanten kansen vast te stellen voor waterbronnengebruik op een manier die het bedrijfsleven, de gemeenschappen en de natuur ten goede komt. Het SHE-standpunt van Ecolab schetst hoe het bedrijf bij alle wereldwijde activiteiten streeft naar uitmuntendheid in praktijken en prestaties die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu.

Het traject van watermilieubeheer

Naast de interne operationele verbeteringen worden in de Lerma-faciliteit van Ecolab ook externe activiteiten op het gebied van waterrentmeesterschap ontplooid. Uitdagingen waar zowel de fabriek als de betrokken plaatselijke belanghebbenden voor staan, zijn waterschaarste en waterkwaliteit. Om deze gedeelde problemen aan te pakken, werkt Ecolab samen met andere watergebruikers in het stroomgebied en deelt het zijn AWS-certificeringservaringen met belanghebbenden in het plaatselijke stroomgebied. Ecolab werkt samen met H2O Lerma, een gemeenschapsproject om de waterkwaliteit van de Lerma-rivier te verbeteren. Via dit project worden eierschalen ingezameld om er waterfilters van te maken. En om bij te dragen aan de gezondheid van belangrijke watergerelateerde gebieden, werkten 100 vrijwilligers van de Ecolab-vestigingen in Lerma en Cuautitlán Izcalli, Mexico, in 2019 samen met The Nature Conservancy (TNC) en ProNatura om 2.000 bomen te planten in de gemeenschap van San Andres Totoltepec in Mexico City.

In 2022 hielpen meer dan 90 vrijwilligers voor de fabrieken in Cuautitlan en Lerma mee met het bouwen van mobiele reservoirs voor gezinnen met een laag inkomen in de gemeenschap Piedra Grande, Huixquilucan, Estado de Mexico. Door deze waterreservoirs kunnen ze water opslaan en filteren zodat het kan worden gebruikt als drinkwater, voor dieren of voor voedselproductie. Van hun vrijwilligerswerk zullen 20 gezinnen en meer dan 200 mensen profiteren.

Naast de lokale inspanningen op het gebied van waterrentmeesterschap, versterkt het wereldwijde donatieprogramma van Ecolab, Solutions for Life, de missie van het bedrijf voor het behoud en de bescherming van zoet water door middel van samenwerking met twee wereldwijde niet-gouvernementele organisaties: TNC en Project WET Foundation.

Deze casestudie is zo opgezet dat hij voldoet aan de AWS-indicatoren 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1. 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 en 5.5.3. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sustainability@ecolab.com.


Meer verhalen over watermilieubeheer

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.