Two Ecolab associates working in the grass at Mexico Plant Certified as Water Stewardship Leader

Ecolab-fabriek Cuautitlan Izcalli in Mexico gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer

Casestudie: toepassing van de Alliance for Water Stewardship (AWS)-norm
Gepubliceerd in december 2021 | Bijgewerkt in juni 2024


Achtergrond

De productiefaciliteit van Ecolab in Cuautitlán Izcalli, Mexico, is een gecombineerde fabriek die hoofdzakelijk industriële reinigings- en desinfectiechemicaliën produceert. De faciliteit van Cuautitlán Izcalli haalt water uit het stroomgebied van de Rio Cuautitlán. Het afvalwater wordt geloosd in gemeentelijke afvoeren die na zuivering uitmonden in de Río Cuautitlán. In lijn met het engagement van Ecolab voor een holistische aanpak van het waterbeheer in risicovolle productiefaciliteiten, heeft het bedrijf de internationale waternorm Alliance for Water Stewardship (AWS) geïmplementeerd in de fabriek van Cuautitlán Izcalli.

 

Situatie

De doelstellingen voor positieve impact van Ecolab omvatten het verminderen van de waterimpact met 40% per eenheid productie in de hele onderneming en het herstellen van meer dan 50% van het absolute wateronttrekkingsvolume bij locaties met hoog risico. In lijn met deze bedrijfsdoelen was het een bedrijfsdoelstelling van het lokale team om het jaarlijkse waterverbruik per ton product gemiddeld met 3,3% per jaar te verminderen ten opzichte van een 2018 baseline. Nadat de locatie de mogelijkheden voor het verminderen van het waterverbruik in de gehele bedrijfsvoering verder had onderzocht, werd het doel verder uitgewerkt: de waterintensiteit van de locatie moest elk jaar met 7% te verminderen. 

Op de volgende gebieden werden mogelijkheden voor het verminderen van waterverbruik vastgesteld: uitspoeloptimalisering in bewaartanks en productietanks, upgrades van kleppen en preventief onderhoud op het terrein. Om prioriteiten vast te leggen voor deze kansen werkten de teams van Corporate Sustainability en Cuautitlán Izcalli Engineering en Safety, Health and Environment met elkaar samen.

Er werd een uitgebreide risicobeoordeling uitgevoerd waarbij de inzichten van de Smart Water Navigator van Ecolab, de Aqueduct Atlas van het World Resources Institute (WRI) en de Water Risk Filter van het WWF gebruikt werden om gemeenschappelijke waterproblemen en problemen op locatie te identificeren. Projecten ter vermindering van de wateronttrekking werden prioritair behandeld op basis van de waarschijnlijkheid van het risico en de impact op de plaatselijke stakeholders en in de plaatselijke gemeenschap. Van de vijf waterresultaten van de AWS-norm richtte Cuautitlán Izcalli zich op een duurzame waterbalans, een goede waterkwaliteit en een goed waterbeheer, waarbij relevantie en risico's voor de locatie tegen elkaar werden afgewogen. 

 

Oplossingen

De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn voltooid om het totale waterverbruik te verminderen:

 • Invoering van een systeem om regenwater op te vangen en te zuiveren voor operationeel gebruik
 • Vervanging van sproeibollen voor een optimale uitspoelefficiëntie en om het waswaterverbruik te verminderen
 • Optimalisering van de uitwasprocessen van de procesapparatuur
 • Vermindering van het waterverbruik voor de regeneratie van systemen voor omgekeerde osmose en deïonisatie
 • Installatie van badkamerarmaturen en -kleppen met hoog rendement
 • Verbeteringen aan het systeem voor spoelen van de bewaartank

De volgende projecten worden overwogen voor toekomstige verbeteringen:

 • Verbeteringen in de afvalwaterzuivering zodat de faciliteit afvalwater kan recycleren en hergebruiken voor toepassingen ter plaatse
 • Klepupgrades om het verlies van gootsteenwater te beperken
 • Verschillende projecten voor hergebruik en opvang van tankspoelwater

Deze gezamenlijke inspanningen dragen bij aan de voortgang die de Cuautitlán Izcalli-fabriek boekt bij het behalen van de doelstelling om het waterverbruik op jaarbasis met 7% te verminderen.


Impact

 • Water eROI icon

  Water
  47%

  Vermindering van de totale waterintensiteit ten opzichte van een 2018 basisjaar
 • Totale positieve resultaat:

  $ 19.800
  Jaarlijkse kostenbesparing met risicocorrectie

Het standpunt van Ecolab inzake waterrentmeesterschap formaliseert Ecolabs wereldwijde betrokkenheid bij verantwoord waterbeheer door voor het bedrijf en zijn klanten kansen vast te stellen voor waterbronnengebruik op een manier die het bedrijfsleven, de gemeenschappen en de natuur ten goede komt.

AWS Certification Plant Imagery

Prestaties

De Cuautitlán Izcalli-fabriek heeft
47% vermindering van de totale waterintensiteit van een 2018 basisjaar bereikt,
gelijk aan $ 19.800 in risicogecorrigeerde kostenbesparingen


Waterbeheer

Op het niveau van de fabriek is de veiligheids-, gezondheids- en milieumanager verantwoordelijk voor het testen van het afvalwater, de naleving van de voorschriften en de lozing van effluenten. De onderhoudssupervisor van de locatie is verantwoordelijk voor de lozing van afvalwater, de controle op de waterconsumptie en de waterbesparingsprojecten, de werking van de waterzuiveringsinstallatie, het zacht en gedeïoniseerd water en het regenopvangsysteem.

Om een goede waterkwaliteit van zowel proceswater als afvalwater te handhaven, worden er dagelijks interne watertests uitgevoerd, naast driemaandelijkse afvalwatertests door een externe partner. Het water wordt behandeld om colloïden, sediment en gevaarlijke stoffen uit het afvalwater te verwijderen. Bij lekkages of watergerelateerde problemen beschikt de locatie over een robuust incidentenplan, met onder meer een analyse van de hoofdoorzaak van het oorspronkelijke incident, een beoordeling door het leidinggevende team, documentatie in een intern rapportageplatform en communicatie over risicobeperkingsstrategieën tijdens maandelijkse vergaderingen op de locatie. De locatie heeft het afgelopen jaar geen watergerelateerde overtredingen gekend.

Het Sustainability Team wordt begeleid en geadviseerd door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de hoogste bedrijfs- en afdelingsmanagers van het bedrijf. Daarnaast zijn de standpunten inzake waterrentmeesterschap van Ecolab en Safety, Health and Environment (SHE) publiek beschikbaar. Ze vormen een verbintenis en leidraad bij watergerelateerde problemen en de naleving van voorschriften. Het standpunt van Ecolab inzake waterrentmeesterschap formaliseert Ecolabs wereldwijde betrokkenheid bij verantwoord waterbeheer door voor het bedrijf en haar klanten kansen te identificeren om waterbronnen te gebruiken op een manier die het bedrijfsleven, de gemeenschappen en de natuur ten goede komt. Het SHE-standpunt van Ecolab schetst hoe het bedrijf bij alle wereldwijde activiteiten streeft naar uitmuntendheid in praktijken en prestaties die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Het traject van watermilieubeheer

Naast de interne operationele verbeteringen worden in de Cuautitlán Izcalli-faciliteit van Ecolab ook externe activiteiten op het gebied van waterrentmeesterschap ontplooid. Gedeelde uitdagingen tussen de fabriek en de betrokken plaatselijke stakeholders zijn waterschaarste, infrastructuur en financiering voor watergerelateerde projecten en waterkwaliteit. Om deze gemeenschappelijke problemen aan te pakken werkt Ecolab samen met andere watergebruikers in het bekken. Het team van Cuautitlán Izcalli heeft zijn AWS-certificeringservaring met meer dan 30 bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en overheidsinstellingen in het watergebied gedeeld. Bovendien maakt Ecolab deel uit van een coalitie van bedrijven in Cuautitlán die zich bezighoudt met veiligheidsevenementen in het gebied.

Om bij te dragen aan de gezondheid van belangrijke watergerelateerde gebieden, werkten 100 vrijwilligers van Cuautitlán Izcalli en Lerma, Mexico in 2019 samen met The Nature Conservancy (TNC) en ProNatura om 2.000 bomen te planten in de gemeenschap van San Andres Totoltepec in Mexico-Stad.

In 2021 hielpen meer dan 90 vrijwilligers van de fabrieken in Cuautitlán en Lerma bij het bouwen van mobiele waterreservoirs voor gezinnen met een laag inkomen in de gemeenschap Piedra Grande, Huixquilucan, Estado de Mexico. Door deze waterreservoirs kunnen ze water opslaan en filteren zodat het kan worden gebruikt als drinkwater, voor dieren of voor voedselproductie. Van hun vrijwilligerswerk zullen 20 gezinnen en meer dan 200 mensen profiteren.

In 2023 sloot de fabriek in Cuautitlán zich aan bij drie vrijwilligersprogramma's, waaronder het leiden van een voorlichtingsevenement over handen wassen voor een plaatselijke middelbare school. Meer dan 600 bomen werden geplant en er werd geholpen bij het herstellen en onderhouden van groene gedeelten van een park door middel van schoonmaakactiviteiten en het planten van vetplanten en vrijwilligerswerk bij chinampa-landbouw in Xochimilco.

Naast de lokale inspanningen op het gebied van waterrentmeesterschap, versterkt het wereldwijde donatieprogramma van Ecolab, Solutions for Life, de missie van het bedrijf voor het behoud en de bescherming van zoet water door middel van samenwerking met twee wereldwijde ngo's: TNC en Project WET Foundation.


Deze casestudie is gemaakt om te voldoen aan de AWS-indicatoren 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1. 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 en 5.5.3. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sustainability@ecolab.com.


Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.