City of Industry-fabriek in Californië van Ecolab gecertificeerd als toonaangevend in watermilieubeheer

Ecolab-fabriek City of Industry in Californië gecertificeerd als leider op het vlak van watermilieubeheer

Alliance for Water Stewardship (AWS)-casestudy
Gepubliceerd in december 2016 | Bijgewerkt op 3 oktober 2023

Achtergrond

De productiefaciliteit van Ecolab in City of Industry (COI), Californië, is een mengfabriek die voornamelijk industriële reinigings- en desinfectiechemicaliën produceert. De COI-fabriek, gelegen in Zuid-Californië in het San Gabriel subbekken, is afhankelijk van water uit het Rowland Water District dat zijn water haalt uit Noord-Californië en de Coloradorivier.

Ecolab streeft naar een holistische benadering van waterbeheer in al zijn productiefaciliteiten. De organisatie implementeerde in 2016 de International Water Standard van de Alliance for Water Stewardship (AWS) in zijn COI-fabriek en versie 2.0 in 2020. De faciliteit is ook blijven voldoen aan de actuele AWS-vereisten om deze kerncertificering te behouden.


Situatie

Het team van de COI-fabriek van Ecolab heeft de vestiging beoordeeld op mogelijkheden om het waterverbruik in alle activiteiten te verminderen. Dit is gedaan ter realisatie van de teamdoelstelling om het drinkwaterverbruik per ton product in 13 met 2022% te verminderen ten opzichte van de baseline van 2018. Tot de vastgestelde mogelijkheden tot watervermindering behoorden de optimalisering van uitwasprocessen en matrices, de implementatie van gedragsveranderingen op basis van de bevindingen van uitwasstudies, de opsporing en reparatie van lekken, en de oprichting van een formeel team voor de duurzaamheidssector om milieuprojecten te identificeren en te prioritiseren.

Er werden haalbaarheidsstudies uitgevoerd om het effect op de waterbesparing en de kapitaal- en bedrijfskosten van oplossingen in kaart te brengen. De Water Risk Monetizer van Ecolab werd ook gebruikt om inzicht te krijgen in het waterrisico in de fabriek. In de hele fabriek werd voorrang gegeven aan de implementatie van waterbesparingsprojecten om besparingen te realiseren. Van de vijf waterresultaten van de AWS-norm heeft de COI-fabriek zich geconcentreerd op een duurzame waterbalans en een goede waterkwaliteit, en zal zij zich meer gaan richten op veilige water-, sanerings- en hygiënepraktijken (WASH).

water savings infographic

Om de algemene gezondheid van lokale watergebieden te verbeteren en als onderdeel van de Impactdoelstellingen 2030 van Ecolab, hebben we prioriteit gegeven aan AWS-certificering in risicovolle watergebieden waarin we actief zijn.

AWS Certification Plant Imagery

Een gemiddelde jaarlijkse vermindering van het waterverbruik met 3.200 m3 (850.000 gallon), vergelijkbaar met $ 17.000 USD aan voor risico gecorrigeerde kostenbesparingen.

Oplossingen

De volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterbalans van de faciliteit en zijn voltooid om het totale waterverbruik te verminderen:

  • Optimalisatie van uitwasprocessen, planning en gedrag resulterend in ongeveer 16.194 m3 (4,3 miljoen gallon) bespaard water per jaar. Voltooid in 2021.
  • Een Kaizen-evenement gehouden dat zich richt op lekdetectie en reparaties, wat resulteerde in een jaarlijkse waterbesparing van 6.500 gallons (25 m3). Voltooid in 2021.
  • Introduceerden een duurzaamheidssectorteam (SHE Pllar) dat zich richt op het creëren van prestatieindicatoren (KPI's) voor duurzaamheid en het vaststellen en prioriteren van duurzaamheidsprojecten. Dit team volgt de Total Productive Maintenance (TPM)-methodologie en richt zich specifiek op de voortgang van duurzaamheid.
  • Upgrade van flessenwasser, waardoor op jaarbasis 42.000 gallon water wordt bespaard, werd voltooid in 2023.

De volgende projecten lopen nog:

  • RO hergebruik ontwerpproject gericht op het besparen van 1,2 miljoen gallon.
  • Installatie van zonnepanelen ter compensatie van 87% van ons elektriciteitsverbruik.
  • Project gericht op het verkleinen van luchtlekkage ter besparing van $ 64.000 aan elektriciteitskosten.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Prestaties

  • Positieve waterimpact | Gemiddelde vermindering van waterverbruik op jaarbasis van 850.000 miljoen gallon (~3.200 m3) wat resulteerde in een 9% vermindering van het waerverbruik per ton geproduceerd product in 2022 vanaf een baseline uit 2018.
  • Economische resultaten | USD 17.000 aan gemiddelde jaarlijkse kostenbesparing met risicocorrectie. 
Graph showing water withdrawal  and water intensity decreasing from 2018 to 2022

Waterbeheer

In de fabriek is de afdeling Safety, Health and Environmental (SHE) verantwoordelijk voor de naleving van afvalwaterrichtlijnen. De SHE-manager is eindverantwoordelijke en de fabrieksmanager draagt de verantwoording. De bedrijfsmilieuverantwoordelijke is beschikbaar voor advies over regelgevingsupdates en naleving van afvalwaterrichtlijnen. Verder draagt de SHE-manager de eindverantwoordelijkheid voor het pH-controle. De productietoezichthouders van de site zijn verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater en pH-bewaking.

Op bedrijfsniveau wordt het Duurzaamheidsteam geleid door het Sustainability Executive Advisory Team, dat bestaat uit de meest senior bedrijfs- en divisieleiders van het bedrijf. Bovendien zijn de Water Stewardship-positie en wereldwijde SHE-positie van Ecolab openbaar beschikbaar en dienen ze als toezeggingen en richtlijnen voor watergerelateerde problemen en naleving. Informatie over watergerelateerde naleving op locatie is op verzoek verkrijgbaar.

In 2020 kondigde Ecolab zijn lidmaatschap aan van de Water Resilience Coalition, een door de industrie aangestuurd initiatief van het CEO Water Mandate van de United Nations Global Compact. De coalitie heeft tot doel de wereldwijde waterstress bovenaan de bedrijfsagenda te brengen en de zoetwatervoorraden van de wereld te behouden door collectieve actie in bekkens met waterschaarste en door ambitieuze, meetbare toezeggingen te doen.


Het traject van watermilieubeheer

Naast de interne operationele verbeteringen zijn de activiteiten van de COI-fabriek van Ecolab op het gebied van waterbeheer aan de gang. De fabriek en relevante belanghebbenden delen onder meer de uitdaging van waterschaarste als gevolg van verminderde sneeuwval door bestaande waterbronnen, verouderde waterinfrastructuur, stedelijke waterafvoer, kwetsbaarheid voor aardbevingen en overstromingen, en verlies van wetlands en diersoorten. Om deze gedeelde problemen aan te pakken, werkt Ecolab samen met andere waterverbruikers in het bekken, waaronder een AWS-gecertificeerde fabriek van Ecolab in Carson, Californië.

De COI-vestiging blijft samenwerken met de waterleidingsmaatschappij Rowland Water District om de doelstellingen voor het water in het stroomgebied op elkaar af te stemmen. De COI-fabriek van Ecolab heeft Context-Based Water Targeting (CBWT) gebruikt om de resultaten van het watermilieubeheer te evalueren. Met de hulp van het Pacific Institute, dat optrad als het co-secretariaat van het CEO watermandaat, heeft Ecolab gewerkt aan het begrijpen van contextgebaseerde waterdoelen die in lijn waren met de belangrijkste gedeelde wateruitdagingen in het Rowland Water District. Bij het evalueren van de belangrijkste contextgebaseerde overwegingen voor de COI-fabriek, was Ecolab in staat om een ​​meer doordachte benadering te kiezen voor zijn activiteiten op het gebied van watermilieubeheer. Deze analyse heeft Ecolab helpen te bepalen hoe de middelen het meest effectief konden worden gebruikt om de grootste impact te hebben op de uitdagingen met de hoogste prioriteit in de fabriek. In november 2020 deelde COI de voortgang van de fabriek met het Rowland Water District en besprak het mogelijkheden voor voortdurende samenwerking om gedeelde wateruitdagingen in het Upper San Gabriel-bekken aan te pakken.

Ecolab is betrokken bij de California Water Action Collaborative (CWAC) en maakt ook deel uit van de werkgroep South Coast (binnen CWAC). Het team van Ecolab neemt deel aan maandelijkse bijeenkomsten om gelijke tred te houden met gedeelde wateruitdagingen en inspanningen in Californië. Ecolab is actief op zoek naar gezamenlijke actieprojecten in de regio die aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen voor wateraanvulling.

Ecolab is lid van een openbare watervoorradengroep in Washington D.C. die pleit voor een watervoorzieningsbeleid met een sterke focus in Californië. In 2023 bleef Ecolab betrokken bij en steunde het de wereldwijde werkzaamheden van de Alliance for Water Stewardship door de strategie op het gebied van watermilieubeheer van het bedrijf te delen door middel van meerdere toespraken, AWS-webinars en door andere grote multinationals aan te moedigen zich bij AWS aan te sluiten.


_

Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.