2018 Corporate Sustainability Report Indian steel company

Sluiten van waterkringloop helpt
ArcelorMittal aan ecologische voordelen

Inzichten

Staalproductie is een energie-intensief proces dat momenteel sterk afhankelijk is van fossiele grondstoffen. ArcelorMittal, 's werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf, probeert daar verandering in te brengen door strategieën voor duurzame ontwikkeling te integreren in zijn activiteiten, terwijl het werkt aan de overgang naar een circulaire, koolstofarme economie. Het gaat onder andere om het recyclen van staal, verminderen van waterverbruik en verlagen van de uitstoot van broeikasgassen.

De fabriek van het bedrijf in Etxebarri, Spanje, produceert blik, tinvrij staal en andere materialen die worden gebruikt voor ingeblikt voedsel en dranken. Met aanpassingen in het bedrijfsproces wilde ArcelorMittal de kwaliteit verbeteren van het water dat werd geloosd naar de gemeentelijke waterzuiveringsfabriek.

Ecolab Nalco Water Power Plant

Maatregelen

ArcelorMittal wilde de kwaliteit van het afvalwater verbeteren, het waterverbruik verminderen en de uitstoot van watergerelateerde broeikassen verlagen. Nalco Water, het Ecolab-bedrijf dat zich richt op industriële waterbehandeling, werkte samen met ArcelorMittal aan de ontwikkeling van een geavanceerd waterbeheerprogramma op locatie. Met het programma wil men voldoen aan drie belangrijke doelstellingen: milieuvervuiling voorkomen, zoetwaterverbruik tot nul terugbrengen en de inname van rivierwater door de fabriek beperken. Nalco Water heeft een totaalprogramma voor waterbeheer geïmplementeerd. Dat richt zich op het beheer, de exploitatie en de optimalisatie van de hele watercyclus 24/7 met middelen en automatisering ter plaatse en het ontwerpen, bouwen en exploiteren van ultramoderne oplossingen zoals een volledig geautomatiseerde recyclingfabriek en 3D TRASAR™-technologie.

Resultaten

Door de waterprocessen te optimaliseren en een oplossing voor waterrecycling te implementeren heeft Nalco Water ertoe bijgedragen dat ArcelorMitaal het verbruik van zoet water en energie kon verlagen. Hierdoor kon het bedrijf zijn ecologische impact in Etxebarri, Spanje, beperken en tegelijkertijd kosten- en operationele besparingen realiseren met verlaging van de lozingskosten en eliminatie van de noodzaak om industrieel drinkwater in te kopen. Doordat ArcelorMittal geen zoet water meer verbruikt in het productieproces, werd ook de druk op de plaatselijke drinkwatervoorziening verminderd, wat ten goede komt aan de bewoners van het gebied waar de fabriek is gevestigd.

De oplossingen van Nalco Water hebben ertoe bijgedragen dat de waterzuiveringsinstallatie bleef voldoen aan de plaatselijke voorschriften. Daarnaast is door tussenkomst van Nalco Water het energieverbruik aanzienlijk gedaald, wat heeft geleid tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. De verbeterde waterkwaliteit heeft ook de betrouwbaarheid van het staalproductieproces vergroot, wat leidde tot minder herbewerking van het eindproduct.

Nalco Water heeft ArcelorMittal geholpen het gebruik van zoet water en energie te verlagen, waardoor het bedrijf zijn ecologische impact in Etxebarrie, Spanje, kon beperken en kosten- en operationele besparingen wist te realiseren.


Gerelateerde succesverhalen

In samenwerking met klanten hun grootste uitdagingen oplossen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Geen gerelateerde verhalen gevonden