Chemical Plant with bright blue sky in background

Shells ambitie om een koolstofneutraal energiebedrijf te worden bevorderen

Totaal gerealiseerde waarde: $ 10,8 miljoen

Inzichten

Shell is een internationaal energiebedrijf gespecialiseerd in de productie en raffinage van olie en aardgas en de productie van chemicaliën. Shell is actief in meer dan 70 landen en heeft gekozen voor een innovatieve aanpak van duurzaamheid met als doel een koolstofneutraal energiebedrijf te worden in 2050.

Als onderdeel van deze ambitie werkt Ecolab wereldwijd samen met Shell op de energieparken van het bedrijf om duurzame oplossingen te realiseren, zoals verbonden chemie, geavanceerde data-analyse en expertise op locatie. Ecolab werkt samen met Shell aan het verlagen van Shells uitstoot door middel van verbeteringen van de energie-efficiëntie en het betrekken van de hele waardeketen via de Shell Supplier Energy Transition Hub.


Nalco Water Downstream Heat Exchanger

Maatregelen

Nalco Water, het water- en procesmanagementbedrijf van Ecolab, werkte samen met het team van Shell op het energiepark van Shell in Rotterdam aan de maximalisatie van de ethyleenproductie en de optimalisatie van het energiegebruik, waardoor de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kon worden verlaagd. Met behulp van geavanceerde gegevensanalyses en expertise ter plaatse kon het team van Nalco Water verontreinigingen aanpakken en cruciale apparatuur helpen beschermen tegen toekomstige watergerelateerde risico's.

Het COMPTRENE™ Compressor Program van Nalco Water hielp Shell de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot te verlagen door minerale aanslag uit apparatuur te verwijderen. Dit maximaliseerde niet alleen de productie, het verlengde ook de levensduur van essentiële apparatuur. Samen met Shell breidde het team van Ecolab het COMPTRENE-programma ook uit naar andere productievestigingen om meer impact te genereren op zowel milieuvlak als operationeel vlak.

Daarnaast werkt Ecolab samen met Shell aan het betrekken van de toeleveringsketen via de Shell Supplier Energy Transition Hub. Shells Supplier Energy Transition Hub is een digitaal platform dat in het leven is geroepen om emissiegegevens uit te wisselen, goede praktijkvoorbeelden te delen en onderzoek te doen naar oplossingen met een lage CO2-uitstoot ter ondersteuning van de collectieve energietransitie. Als belangrijke partner gebruikt Ecolab het platform om geverifieerde emissiegegevens te delen met Shell en zijn toeleveringsketen. De Supplier Energy Transition Hub versterkt niet alleen de vooruitgang van Ecolab bij het verminderen van de uitstoot met 50% tegen 2030 en het realiseren van koolstofneutraliteit tegen 2050. Het vergelijkt onze prestaties ook met Shells andere leveranciers. In 2020 stond Ecolab op de eerste plaats in onze branche qua prestaties ten opzichte van onze ambitie op het gebied van emissiereductie.


Nalco Water Downstream Refinery at night

Resultaten

Dankzij de inzet van expertise en technologie op locatie heeft Ecolab Shell geholpen om stappen te zetten in de richting van een koolstofneutrale toekomst door energie te besparen en emissies te verminderen terwijl het bedrijf tegelijkertijd betrouwbare en efficiënte chemische producten blijft leveren.

Ecolab zal binnen zijn toeleveringsketen blijven samenwerken met organisaties zoals Shell om gezamenlijk klimaatacties te ondernemen. Samenwerkingstools zoals het Supplier Energie Transition Hub-platform kunnen een positieve impact helpen realiseren door leveranciers in staat te stellen tastbare voortgang op te volgen op weg naar hun emissiedoelstellingen. Samen stimuleren we positieve verandering voor een betere gezondheid van mens, planeet en bedrijf.

Gerelateerde succesverhalen

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Er werden geen gerelateerde succesverhalen gevonden.