Octrooinummers

Deze pagina is een kennisgeving aan het publiek onder de octrooiwetgeving van de Verenigde Staten van Amerika (35 U.S.C. § 287 (a)) en andere landen en biedt bepaalde octrooi-informatie over producten van Ecolab. Niet alle producten zijn opgenomen en niet alle octrooi-informatie over elk product van Ecolab wordt hier noodzakelijkerwijs verstrekt. Producten van Ecolab kunnen ook onder een of meer octrooien vallen in andere landen dan de VS en er kunnen aanvullende octrooiaanvragen zijn ingediend in de VS of daarbuiten. Producten van Ecolab kunnen afzonderlijk of als onderdeel van een proces, systeem, combinatieproduct of dienst worden verkocht en de bijbehorende octrooinummers zijn in beide gevallen van toepassing. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.