Initiatieven in transportlogistiek verlagen uitstoot

An Ecolab associate charges a Ford F-150 Lightning Pro

Door te innoveren en continu te streven naar het verlagen van onze ecologische impact is Ecolab goed op weg om in 2050 wereldwijd een netto-nul uitstoot te behalen. Het optimaliseren van transport-, distributie- en logistieke activiteiten binnen de toeleveringsketen heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

In 2023 hadden de acties van het Supply Chain-team van Ecolab een impact van meer dan 13 miljoen gereden mijlen - meer dan het dubbele van de 5,2 miljoen mijl die in 2022 werd bespaard - en meer dan 16,190 metrische ton vermeden CO2-emissies.

"Ons team blijft ons netwerk innoveren en optimaliseren om minder afstand over te weg af te leggen en de uitstoot van broeikasgassen te vermijden door onze producten dichter bij de klanten te produceren en op te slaan. Dit doen we door gebruik te maken van brandstofbesparend intermodaal transport en de toepassing van nieuwe technologieën en programma's", aldus Ryan Hanson, Ecolab senior vice president, North America Supply Chain.

Hoewel het bij het merendeel van de verlaging in 2023 Scope 3-emissies betrof, aangezien de meeste Ecolab-levering worden uitgevoerd door derden, is er ook aanzienlijk bespaard op Scope 1-emissies via de bestelwagens van Nalco Water. De operationele uitstoot zal verder worden verlaagd omdat Ecolab voor zijn sales- en servicevoertuigen overschakelt naar elektrische voertuigen via een partnerschap met Ford Pro™.

Hier volgen hoogtepunten uit recente Supply Chain-initiatieven en impactverlagingen:

  • 9.700.000 mijl bespaard en 12.200 metrische ton CO2-uitstoot vermeden door waar mogelijk van vervoer per vrachtwagen over de weg over te schakelen naar intermodaal vrachtvervoer via het spoor. Sinds 2017 is het aantal intermodale transportmijlen toegenomen met 230%.
  • 853.000 mijl bespaard en 450 metrische ton CO2-uitstoot vermeden door innovaties die de prestaties van de motor, de accu en het HVAC-systeem optimaliseren om de brandstofefficiëntie te verbeteren.
  • 714.000 mijl bespaard en 1,060 metrische ton CO2-uitstoot vermeden door de producten dichter bij de klant te produceren. Dit gebeurt onder andere via een agressief programma gericht op het zelf produceren van bulkgrondstoffen in plaats van dit uit te besteden aan contractfabrikanten. Daarnaast werd een magazijn in Canada heropend om klanten in Newfoundland beter te bedienen en zijn we begonnen met de verzending naar klanten in het noordoosten van de VS vanuit onze fabriek in Canada.
  • 360.000 mijl bespaard en 560 metrische ton CO2-uitstoot vermeden door middel van een programma voor omgekeerde logistiek dat de afstand verkleinde waarover vaatwasmachines werden verzonden om te worden opgeknapt.
  • 308.000 mijl bespaard en 480 metrische ton CO2-uitstoot vermeden door verbeterd voorraadbeheer en magazijnoptimalisatie voor meer rechtstreekse verzending naar klanten.
  • 262.000 mijl bespaard en 410 metrische ton CO2-uitstoot vermeden middels een nieuw beleid gericht op het beperken van versnelde orderaanvragen. Het beperken van het aantal spoedorders heeft geleid tot grotere standaardorders en minder leveringen aan klanten.
  • 53.000 mijl bespaard en 80 metrische ton CO2uitstoot vermeden door vermindering van afval en verlies van producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
  • 33.000 mijl bespaard en 50 metrische ton CO2-uitstoot vermeden door verschillende productlijnen te vervoeren via het spoor, een duurzamere vorm van transport dan de bezorging via het wagenpark van Nalco Water.

Elektrisch wagenpark leidt tot meer besparing

Ecolab versnelt ook haar inspanningen om haar Noord-Amerikaanse sales- en servicewagenpark om te zetten van voertuigen met een verbrandingsmotor naar volledig elektrische voertuigen door een samenwerking met Ford Pro™. Ecolab begint in Californië en eindigt met een volledig elektrisch wagenpark voor lichte voertuigen in Californië tegen 2025 Als Californië met succes is afgerond, zal Ecolab tegen 2030 ook in de rest van Noord-Amerika omschakelen naar elektrische voertuigen.

Het Californische EV-initiatief zal in de gebruiksfase leiden tot een vemindering van bijna 80% aan broeikasgassen voor ons lichte wagenpark in Californië. Bovendien maken de marktgebaseerde hernieuwbare inkoopovereenkomsten die Ecolab in Noord-Amerika heeft gesloten in 2018 de overgang naar EV's in Californië 100% hernieuwbaar in de gebruiksfase.

"We zijn trots op hoe succesvol we zijn geweest in 2023 en kijken ernaar uit om dit succes in de komende jaren nog verder uit te bouwen", aldus Ryan. "Ik ben ook trots op ons team en het werk dat ze hebben verricht om een positieve impact te realiseren terwijl wij klantverwachtingen blijven overtreffen via uitzonderlijke producten en oplossingen".

Gerelateerde artikelen